Bilförsäkring

Bilförsäkring hos Folksam
Vår bilförsäkring har det du behöver för att vara trygg på vägen och är topprankad hos konsumenternas försäkringsbyrå. Varje år hanterar vi över 50 000 trafikskador och nära 840 000 bilar är försäkrade hos oss.
 • Generös maskinskadeförsäkring – gäller upp till 10 år eller 12 000 mil med Bilförsäkring Stor
 • Ingen självrisk vid glaslagning – max 1 500 kronor i självrisk vid övriga glasskador – 750 kronor om du väljer Bilförsäkring Stor
 • Bilförsäkring Stor får högst betyg i Konsumenternas jämförelse

Viktig och samlad information om försäkringen

Vi har särskilda försäkringar för många bilmärken. Vilket bilmärke har du?
Bilförsäkring och Bilförsäkring Stor har olika innehåll - välj den som passar dig. Trafikförsäkring måste du ha enligt lag.
Det här ingår i våra bilförsäkringar Stor Bil­försäkring
Trafik
Tillval Tillval
Tillval
Tillval
* Beroende på bilens ålder och körsträcka
** Tillval för vissa bilmärken
Med paketet Bilförsäkring Stor ingår både Hyrbil och Assistans. Du kan däremot välja till dessa till paketet Bilförsäkring.

Med den här tilläggsförsäkringen kan du undvika att din vardag plötsligt störs av att du står utan bil. Vi ersätter 75 procent av kostnaden under hyrtiden.

Därför väljer du till Hyrbil
 • Du får tillgång till ersättningsbil upp till 65 dagar vid skada
 • Avstår du från hyrbil får du 150 kronor per dygn i ersättning och gör samtidigt ett bra miljöval
 • Utomlands står vi för dygns- och kilometerkostnaderna
Hämtat ur verkligheten

Johan och en annan bilist krockar i en korsning. Kollisionen är så pass våldsam att Johans bil inte längre är i körbart skick. När bärgaren anländer kan han konstatera att bilen inte kommer att kunna lagas och kör sedan bilen direkt till skroten.

Under den tid det tar för Folksam att reglera skadan och Johan att skaffa en ny bil, får han utnyttja hyrbil i två veckor.

Folksam står för 75 procent av kostnaden under hyrtiden och Johan slipper lägga ut 1 807 kronor i hyreskostnad.

Kan jag få hyrbilsersättning om min bil blir stulen?

Ja, vid stöld lämnas dessutom ersättning för den tid bilen varit borta. Om den inte återfinns lämnas i stället ersättning för den tid som är rimlig för att skaffa annan likvärdig bil.

Läs mer om vår Hyrbilsförsäkring

Strejkar din bil? Ring Assistans och hjälpen är hos dig inom en timme.

Därför väljer du till Assistans
 • Hjälp på platsen inom en timme
 • Reparation, låsöppning, hotellrum
 • Ingen självrisk

* Samtliga moment ovan gäller för tre tillfällen per år.

Hämtat ur verkligheten

Dominika är på väg mot semester i fjällen när hon plötsligt får motorstopp på en enslig lantväg - hon blir stående vid vägrenen. Men tack vare assistansförsäkringen får hon snabbt hjälp med problemet av en bärgare som forslar bilen till närmaste verkstad.

Verkstaden kan inte åtgärda felet direkt utan måste behålla bilen under minst två dagar. Med assistansförsäkringen får hon en hyrbil att använda, de närmaste tre dagarna. Bärgning och hyrbil hade kostat 2 500 kronor som nu i stället täcks av försäkringstillägget.

Gäller Assistans utomlands och kan jag använda tillägget hur många gånger som helst?

Försäkringen gäller även när du är utomlands med din bil. Du kan använda dig av Assistans vid tre tillfällen per försäkringsår.

Läs mer om vår Assistansförsäkring

Tilläggstjänsten Köra Säkert är en tjänst där du genom en indikator får hjälp att hålla hastighetsgränsen och samtidigt förbättra din miljöpåverkan. Genom att hålla hastigheten minskar du inte bara din olycksrisk och sparar liv, du får rabatt på din bilförsäkring med upp till 20 %.

Rabatten ser du genom en mobil app där du även kan se din körhistorik och få tips från våra trafikforskare.

Med Folksams Köra Säkert får du:
 • En indikator som ger dig direkt återkoppling
 • Hjälp att hålla rätt hastighet - sänkt hastighet sparar liv
 • Din körhistorik i en app
 • Möjlighet till 20 % rabatt på din bilförsäkring

Läs mer om Köra Säkert

Här laddar du ner försäkringsvillkor och viktig och samlad information om försäkringen. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada.

Viktig och samlad information om försäkringen

Villkor bilförsäkring 2018

Villkor bilförsäkring 2017

Självrisker

Här nedan listar vi några av de självrisker du står för vid en skada, beroende på om du valt paketet bilförsäkring eller Bilförsäkring Stor.

Bilförsäkring Bilförsäkring Stor
Trafik 1 000 kr – är föraren under 24 år dubblas självrisken. 1 000 kr – är föraren under 24 år dubblas självrisken.
Brand 1 500 kr 750 kr
Stöld 1 500 kr 750 kr
Glas 1 500 kr, vid lagning ingen självrisk 750 kr, vid lagning ingen självrisk
Maskin och elektronik 1 500 kr – höjs till 3 000 kr om bilen körts mer än 80 000 kilometer 750 kr – höjs till 1 500 kr om bilen körts mer än 80 000 kilometer
Räddning 1 500 kr – med tillägget Assistans slipper du självrisken vid upp till tre tillfällen per år 750 kr
Kristerapi Ingen självrisk Ingen självrisk
Rättsskydd 20% av skadekostnaden – men lägst 1 500 kr 20% av skadekostnaden – men lägst 1 500 kr
Vagnskada (tillval) Om föraren fyllt 24 år: 3 000 eller 6 000 kr – är föraren under 24 år: 4 000 eller 7 000 kr Om föraren fyllt 24 år: 3 000 eller 6 000 kr – är föraren under 24 år: 4 000 eller 7 000 kr
Vagnskada (tillval) – kollision med annat fordon utomlands Ingen självrisk Ingen självrisk
Uppsåtlig skadegörelse av utomstående Halva självrisken gäller vid vagnskada – vid vagnskadegaranti ersätter vi belopp som överstiger 3 000 kronor Halva självrisken gäller vid vagnskada – vid vagnskadegaranti ersätter vi belopp som överstiger 3 000 kronor
Kupéskada Ingår inte 750 kr
Feltankning Ingår inte 750 kr
Nyckeförlust Ingår inte 750 kr
Hyrbil Ingår inte Utan kostnad under tre dagar därefter 25% av kostnaden
Assistans Ingår inte Ingen självrisk - max tre tillfällen per år

Ersättning för eftermonterad utrustning

Bilradio, band/cd-spelare, biltelefon eller annan liknande utrustning, informations- och kommunikationssystem för data, navigering, teve och video ersätts högst med nedan angivet belopp.

Stöld 25 000 kr
Brand och vagnskada 25 000 kr
Här kan du läsa svaren på de vanligaste frågorna om försäkringen.

Du måste själv anmäla ägarbyte och teckna försäkring. Ägarbytet måste du anmäla till Bilregistret inom en vecka. Försäkring måste du teckna senast på och från och med ägarbytesdagen. För att försäkringen ska gälla måste försäkringstagaren och ägaren till bilen vara samma person.

Bilfirman anmäler ägarbytet och tecknar försäkring åt dig.

I Bilförsäkring ingår trafik-, stöld-, brand-, glas-, maskin, räddnings- och rättsskyddsförsäkring. Om du vill kan du välja till vagnskadeförsäkring*. Du kan också välja till Hyrbil och Assistans.

I Bilförsäkring Stor ingår förutom ovan också Hyrbil, Assistans och försäkring mot otursmoment som till exempel feltankning och nyckelförlust. Om du vill kan du välja till vagnskadeförsäkring*.

*Vagnskadeförsäkring ersätter skador på det egna fordonet när du själv är vållande till exempel om du kör i diket men också vid skadegörelse. När du köper en ny bil, ingår ofta vagnskadegaranti och då kan du välja att köpa bilförsäkringen utan vagnskademomentet.

Enligt trafikskadelagen måste alla fordon som används i trafiken ha en trafikförsäkring. Om du inte tecknar trafikförsäkring behöver du betala en straffavgift. Den är mycket högre än priset på försäkringen.

Laga skadan så fort det går innan det blir en lång spricka och du måste byta hela vindrutan. När du lagar vindrutan slipper du självrisken. När du byter vindrutan betalar du ordinarie självrisk.

Bilförsäkringen gäller i de flesta europeiska länder. Tänk bara på att i en del länder krävs att du har med dig ett Grönt kort.

Det beror på om du ska importera från ett EU-land eller till exempel USA och Kanada.

Transportstyrelsens hemsida finns information och anvisningar om hur du går tillväga.

Om du har vårt paket Bilförsäkring Stor eller bilförsäkring med tillvalet vagnskada – betalar du bara halva din vagnskadesjälvrisk, resten står vi för. Har du endast paketet bilförsäkring men vagnskadegaranti betalar vi den del av självrisken som överstiger 3 000 kronor.

Med helförsäkring betalar du ingen grundsjälvrisk för skador på din bil. Detta gäller även om du har halvförsäkring hos oss, med vagnskadegaranti.

 • Börja med att sätta ut en varningstriangel. Märk ut platsen där du körde på djuret.
 • Särskilda markeringsremsor finns hos Bilprovningen, men en vit plastpåse eller liknande fungerar också. Anmäl till polisen på telefon 112.
 • Lämna en så noggrann platsbeskrivning som du kan. Om du är osäker var du är, kan du nollställa trippmätaren och köra till en plats där du känner igen dig.
 • Kom ihåg att du har anmälningsplikt. Om du inte anmäler till polisen blir böterna minst 2 000 kronor.

Enligt trafikskadelagen måste alla fordon som används i trafiken ha en trafikförsäkring. Om du inte tecknar trafikförsäkring behöver du betala en straffavgift. Den är mycket högre än priset på försäkringen.

I en halvförsäkring ingår alla delar som skydd förutom vagnskada som ingår i helförsäkring. Vagnskada täcker även skadan på din egen bil vid trafikolycka eller annan olyckshändelse.

Enligt lag så måste alla trafikförsäkringspliktiga fordon teckna en trafikförsäkring från den dagen som man blir ägare till fordonet. Du meddelar försäkringsbolaget att teckna försäkring så får du försäkringsbesked där det framgår vilken försäkring du tecknat och från när försäkringen senast måste betalas. Dock gäller försäkringen från den dagen du tecknat försäkringen och fram till sista betalningsdag. Betalar du inte försäkringen upphör försäkringen från första dagen som du tecknade försäkring.

Är bilen oförsäkrad och inte avställd hos vägtrafikregistret kommer du få ett krav från trafikförsäkringsföreningen, på att du har ett oförsäkrat fordon.

Byter du omfattning på försäkringen, alltså tex från halvförsäkring till helförsäkring- meddelar du bara oss så gäller helförsäkringen från samma dag. Byter du bil, så meddelar du bara försäkringsbolaget att du byter bil. Det kan du göra när som helst under försäkringsåret. Vill du byta försäkringsbolag så kan detta endast göras i samband med din huvudförfallodag, som framgår av ditt försäkringsbesked. Då anmäler du försäkring till det nya bolaget och sedan kontaktar du nuvarande bolag att du vill säga upp försäkringen.

När du vill teckna en bilförsäkring så utgår vi från bilmärke, årsmodell på bilen och din ålder. Det är faktorer som styr det pris du får tillsammans med hur mycket du sedan kör bilen och var du bor. Sedan får du olika priser beroende på vilken omfattning du väljer på din bilförsäkring. Hos oss kan du välja mellan flera olika paket och tillägg just utifrån dina behov.

Priset beror på flera faktorer bland annat beror det på bilmärke, modell årsmodell på bilen, din ålder, hur mycket du kör och vart du bor. Det är några faktorer som beräknar priset på försäkringen. Priset skiljer sig också beroende på vilken omfattning av försäkring som du behöver. Är det halvförsäkring blir det billigare. Väljer du Bilförsäkring Stor med vagnskada betalar du mer för din försäkring men får ett totalt skydd.

Samla försäkringar och förebygg skada – 10 % rabatt

Med hemmet försäkrat hos oss kan du få 10 procent i samlings­rabatt på många för­säkringar. När du före­bygger skador får du mer rabatt.

Vilka rabatter får du?

Försäkring som är märkt med Bra Miljöval

Den här försäkringen är certifierad enligt Naturskyddsföreningens märkning Bra Miljöval – världens tuffaste miljömärkning.

Se filmen om varför det är viktigt – för dig och för oss