Sveriges populäraste hemförsäkring

Hyresrätts­försäkring

Så hanterar vi dina personuppgifter

Med vår hyresrättsförsäkring får du:

Du som bor i en hyresrätt behöver en hemförsäkring för dig, de som bor i bostaden och era saker. I vår hemförsäkring för hyresrätt ingår bland annat:

  • Upp till 1,5 miljoner i ersättning för saker vid inbrott, brand, vattenskador och skadegörelse.
  • Bortaskydd för saker som du tar med dig eller förvarar på annan adress än den som försäkringen gäller. 
  • Reseskydd 45 dagar om någon i familjen behöver läkarvård under utlandsresan. 
  • Otursskydd när olyckan är framme och du har Hyresrättsförsäkring Mellan eller Stor. Till exempel om du tappar mobilen i marken.
Se hyresrättsförsäkringens innehåll

Topprankad hos Konsumenternas

Oberoende Konsumenternas försäkringsbyrå ger vår hemförsäkring betyget 4,5 av 5.

Konsumenternas jämförelse

Möjlighet till dubbel rabatt

Med både hem och bil försäkrade hos oss får du samlingsrabatt.

Samla och få rabatt

Därför väljer du oss:

  • Populäraste hemförsäkringen – Vi försäkrar flest hem i Sverige (Svensk Försäkring 2023).
  • Bästa skyddet på marknaden – Vår stora hem- och hyresrättsförsäkring får högsta betyg för sitt innehåll hos Konsumenternas.se.
  • 9 av 10 är nöjda med vår skadehantering och kundservice.
  • Försäkringen är märkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval.

Jämför hyresrättsförsäkring

Vår hyresrättsförsäkring finns i omfattningarna Bas, Mellan och Stor. Med våra tillägg får du en hemförsäkring som passar just dina behov.

Det här ingår i hem- och hyresrättsförsäkringen Stor Mellan Bas
Upp till 80 tkr Upp till 80 tkr Upp till 40 tkr
Upp till 80 tkr Upp till 40 tkr
Över 65 år Över 65 år
Går att köpa Går att köpa
Över 65 år
Över 65 år
Bra tilläggsförsäkringar till din hemförsäkring Köp till
Köp
Köp
Köp
Köp
Köp
Köp

Villkor och information

Här kan du ladda ner försäkringsvillkor och viktig, samlad information om försäkringen.

Genom att samla både din hem- och bilförsäkring i Folksam får du 10% rabatt på båda försäkringarna. Du kan få upp till 10% ytterligare i rabatt på din hemförsäkring om du hjälper till att förebygga inbrott. Din hemförsäkring ger dig också möjlighet att få 10% samlingsrabatt på en mängd andra försäkringar.

Rabatterna på hemförsäkringen gäller inte om du tecknar hemförsäkringen genom ditt fackförbund eller organisation eftersom du då redan får ett förmånligt medlemspris. Men du får samlingsrabatt på bilförsäkringen och många andra försäkringar.
Så fungerar rabatten Jag köper själv Köper genom förbund
Medlemspris*
Medlemspris*
Medlemspris*

Fler samlingsrabatter och förmåner genom ditt boende
Oavsett om du tecknar hemförsäkring direkt eller genom ditt förbund får du även 10% på många andra försäkringar. Din boendeförsäkring ger dig även tillgång till flera förmåner. Bland annat familjejuridisk hjälp och byggrådgivning.

Dina samlade rabatter och förmåner

Här kan du ladda hem försäkringsvillkor och viktig och samlad information om försäkringen. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada.

Viktig och samlad information om försäkringen

Villkor hemförsäkring 2024

Villkor hemförsäkring 2023

Självrisker Belopp
1 800 kr
900 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
20%, lägst 1 800 kronor

Högsta ersättningsbelopp

Här ser du exempel på högsta belopp som utbetalas vid olika händelser

Händelse Utbetalningsbelopp
Egendom på annan plats än bostaden 40 000 kr
Cykel stulen på annan plats än i bostaden. Maxbelopp per skadetillfälle oavsett antal cyklar. 20 000 kr
Kontanter 3 000 kr
Kontanter på resa med fler medförsäkrade 6 000 kr
Värdehandlingar, frimärken, manuskript och ritningar 10 000 kr
Brygga och uthus på annans mark 60 000 kr
Fast inredning som du äger och själv bekostat 60 000 kr
Inglasad balkong och altan 60 000 kr
Ersättningsbara tillbehör och delar till fordon och farkoster 5 000 kr
Rättsskyddsförsäkring 300 000 kr
Överfallsskydd 1 miljon kr, varav överfallsersättning 150 000 kr
Ansvarsförsäkring 5 miljoner kr

Frågor om försäkringen

Här kan du läsa svaren på de vanligaste frågorna om försäkringen.

Det är din ekonomiska förlust som ersätts, inte affektionsvärdet. Vi har rätt att avgöra om en skada ska ersättas kontant, repareras eller ersättas med likadan eller närmast motsvarande egendom.

Det beror på vilket typ av egendom det gäller. Du kan läsa mer exakt hur vi beräknar det i vårt fullständiga villkor under avsnittet "Värderings- och ersättningsregler".

Fullständiga försäkringsvillkor

Att du ska vara försiktig med dina saker för att om möjligt förhindra skador. Till exempel att du låser ytterdörren när du går hemifrån. Om du är oförsiktig, riskerar du att få lägre ersättning eller ingen ersättning alls.

Hemförsäkringen gäller för din egendom – alltså dina egna, lånade eller hyrda saker om du har dem för privat bruk. Den gäller däremot inte för byggnader, bilar eller båtar. Du kan läsa mer i försäkringsvillkoret under Egendomsskydd.

Stöld och skadegörelse
Försäkringen gäller för stöld av och skadegörelse på egendom i bostaden och biutrymmen, till exempel källar- eller vindsförråd och tvättstuga.

Den gäller också för saker som du har med dig utanför bostaden och för saker som du förvarar någon annanstans än där du själv befinner dig, till exempel i skåpet på jobbet när du gått hem för dagen eller sådant som du har lämnat in för reparation.

Vi har vissa begränsningar och aktsamhetskrav när det gäller stöld. Bland annat gäller speciella regler för saker som är stöldbegärliga, till exempel kameror och mobiltelefoner. Tänk på att aldrig förvara stöldbegärliga saker till exempel i bilen eller i källarförrådet. Om du har ett inbrottslarm som är kopplat till godkänd larmcentral slipper du självrisken vid inbrott.

Brand och blixt gäller för skada:
- Genom brand
- Genom blixt
- Genom kortslutning, överslag eller överspänning på hushållsmaskiner och annan elektrisk maskin eller apparat
- Genom explosion, men inte genom sprängningsarbete
- Som plötsligt orsakas av sot från öppen låga, men inte från levande ljus
- Som orsakas av frätande gas som bildats vid oavsiktlig upphettning av plast

Översvämning och läckage
Du kan få ersättning om dina saker skadas genom läckage från till exempel vattenledningar, diskmaskin eller genom översvämning.

Hushållsmaskiner och mat i frys och kyl Du kan få ersättning om till exempel kylen, frysen eller tvättmaskinen går sönder. Om dessutom tvätten som låg i maskinen och maten som låg i frysen eller kylen blir förstörd, får du ersättning för den också.

Värdering av dina saker
Det är alltid de skadade eller förlorade sakernas marknadsvärde som ersätts. Det vill säga vad det kostar att köpa ett motsvarande föremål i samma skick. Vi gör åldersavdrag beroende på vilken typ av sak det är och hur gammal den är. Datorer sjunker till exempel snabbt i värde medan det går långsammare för möbler och husgeråd. Vissa saker ersätts enligt en tabell som finns i försäkringsvillkoret under Värderings- och ersättningsregler. Vi kan aldrig ersätta det känslomässiga värdet.

Saker du använder i ditt arbete
Egendom som du äger och använder i din (eller annans) företagsverksamhet kan ersättas.

I våra hemförsäkringar ingår alltid 1,5 miljoner i försäkringsbelopp, men du kan välja ett högre belopp. Beloppet ska motsvara värdet på dina saker. Om du har ett för lågt försäkringsbelopp riskerar du att inte få full ersättning, till exempel om du råkar ut för ett inbrott.

Om du har hemförsäkring genom ditt fackförbund eller en organisation, har du en beloppslös försäkring, vilket betyder att du inte riskerar att blir underförsäkrad.

Det är skydd för din egendom, alltså saker som du äger, lånar eller har hyrt och som du har för privat bruk.

Försäkringen gäller inom Norden. På resa gäller den dessutom i hela världen under de första 45 dagarna.

Den gäller för dig som försäkringstagare och för alla personer som bor i samma bostad som du om ni delar hushåll och är folkbokförda på samma adress.

Personer som bor och har gemensamt hushåll med dig kan ingå även om de inte är folkbokförda, förutsatt att de har sökt uppehållstillstånd och att du har anmält till oss att de bor med dig.

Sedan 2018 finns det i Folksams försäkringsvillkor möjligheten att medförsäkra personer som saknar folkbokföring. Det gäller alla flyktingar som söker uppehållstillstånd i Sverige. 

Läs mer på vår samlingssida med information om att medförsäkra flyktingar i din hemförsäkring

Nej, rättsskyddsförsäkringen är en kostnadsförsäkring som i vissa tvister kan betala dina kostnader för att anlita ett juridiskt ombud. Rättsskyddet betalar alltså de kostnader som du får betala för att få juridisk hjälp av ett ombud.

Om din hemförsäkring ingår i ditt medlemskap i ett fackförbund kan förbundet ha tecknat juridisk rådgivning som en del av din hemförsäkring. För att se om juridisk rådgivning ingår i din hemförsäkring kan du läsa ditt försäkringsbesked eller på din förbundssida på folksam.se.

Du hittar mer information om rättsskydd via länken nedan:

Information om rättsskydd

Nej, det finns ett undantag för tvister mellan tidigare makar, sambos, registrerade partners. Däremot omfattas, med vissa karensregler, tvister om vårdnad, umgänge, underhåll till barn och barns boende.

Nej, när du reparerar något som är skadat och den reparationen täcks av en försäkring, får du inte göra rot- eller rutavdrag på arbetet. Detta har du som kund skyldighet att säkerställa, även fast leverantören också ska känna till det. Vi ger alltså alltid skadeersättning på det fulla priset, det vill säga innan rot eller rut.

Med vår försäkring Stor kan du få hjälp med låsbyte om du förlorat nycklarna och det finns risk för inbrott, upp till 3 000 kronor. Om du är över 65 år ingår hjälp vid nyckelförlust även i Mellan.

I din hemförsäkring kan det ingå ett skydd om dina glasögon skadas, försvinner eller blir stulna. Vilket typ av skydd du har beror på om du har Hemförsäkring Bas, Mellan eller Stor.

Så täcker hemförsäkringen glasögon

Om du har Folksams hemförsäkring så kan du känna dig trygg – den försäkrar även din cykel. Vår hemförsäkring täcker inte bara de ägodelar du förvarar i hemmet, utan även om din cykel utsätts för skadegörelse eller blir stulen på en helt annan plats.

Cykelförsäkring: Hur hemförsäkringen gäller för din cykel

Med vår hyresrättsförsäkring får du och din familj den trygghet ni behöver - både hemma och på resa. Nedan har vi samlat tips och tester för ditt hem.

Skydda hemmet mot skador

En hemförsäkring täcker de vanligaste skadorna som kan uppstå i hemmet – inbrott, brand och vattenskador. Du kan förebygga många skador genom att planera och ha rätt utrustning. Här är några tips på hur du undviker skador i hyresrätten.

Guide för cyklister

Cyklar du till jobbet, med barnen till skolan eller som träning på fritiden? Här delar vi med oss av tips på säker cykling och resultat av våra cykelhjälmstester.

Är du medlem i ett förbund?

Vissa förbund och organisationer ger tillgång till en extra förmånlig hemförsäkring för hyresrätter. Välj ditt förbund och läs mer nedan.

Spara långsiktigt – till det du bryr dig om

Vad vill du spara till? Till barnen, första bostaden eller kanske det stora äventyret? Gör som 1,3 miljoner svenskar och spara långsiktigt hos oss.

Kom igång här!

Försäkring märkt med Bra Miljöval

Den här försäkringen är märkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval – en av världens tuffaste miljömärkningar.

Försäkringar som gör skillnad

Har du råkat ut för något?

Anmäl din skada direkt

Behöver du hjälp?

0771–950 950

måndag-torsdag 8–19
fredag 8–17
helger 9–16