Blågult hjärta tillsammans med texten Din hemförsäkring ger skydd åt familjer på flykt

Försäkringsskydd för inneboende flyktingar sedan 2018

Ingår i alla våra hemförsäkringar när du hjälper en flykting

Miljoner människor flyr från kriget i Ukraina och det är många svenska familjer som tar emot en flykting hemma.

Sedan 2018 finns det i Folksams försäkringsvillkor möjligheten att medförsäkra personer som saknar folkbokföring. Det gäller alla flyktingar som söker uppehållstillstånd i Sverige.

När EU förra veckan aktiverade massflyktsdirektivet innebär det att personer från Ukraina ska erbjudas ett omedelbart och tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd i EU:s medlemsstater. Tack vare medförsäkringen till Folksams hemförsäkring kan vi snabbt, enkelt och utan extra kostnad erbjuda människor på flykt ett försäkringsskydd som omfattar bland annat egendom-, överfall- och ansvarsskydd. 

Försäkringsskydd är kanske inte det som kommer i första hand när människor tvingas fly sitt land, men om du delar ditt hem för att hjälpa människor på flykt så kan du också dela din hemförsäkring med dem.

Om du som Folksamkund har möjlighet att ta emot flyktingar hemma hos dig, så kontakta oss för att skriva in personerna i din hemförsäkring. 

Tack vare medförsäkringen till Folksams hemförsäkring erbjuds flyktingar ett försäkringsskydd som omfattar bland annat egendom-, överfall- och ansvarsskydd. Vid ytterligare frågor hänvisar vi till Folksam kundtjänst som nås på telefon 0771-950 950.

Nej, vi kommer inte uppdatera försäkringen med antal personer.

Nej.

Nej, hemförsäkringen gäller så länge behovet av husrum kvarstår.

Nej, inte så länge det är i egenskap av privatperson i det egna hemmet.

Alla flyktingar som uppfyller kriterierna för att omfattas av en hemförsäkring ingår i försäkringen.

Om en skada händer flyktingen så vill vi se att det är någon som omfattas av hemförsäkringen.

Flyktingar omfattas om följande kriterier är uppfyllda:

  • Bosatt i samma bostad som försäkringstagaren.
  • Gemensamt hushåll med försäkringstagaren (anses vara uppfyllt när man tar emot flyktingar).
  • Sökt uppehållstillstånd (anses vara uppfyllt när det gäller ukrainska flyktingar eftersom de omfattas av massflyktsdirektivet som ger dem rätt till uppehållstillstånd inom EU).
  • Anmält personen som medförsäkrad till Folksam.