Barnförsäkring
Teckna innan 1 år
få 50 % rabatt
första året

Barnförsäkring

Så hanterar vi dina personuppgifter

Barnförsäkring
Teckna innan 1 år
få 50 % rabatt
första året

En trygg försäkring för ditt barn

När ditt barn har fått sitt personnummer och blivit utskrivet från BB är det dags att teckna barnförsäkring. Det är viktigt att inte vänta eftersom försäkringar endast ersätter skada eller sjukdom som visar sig efter att försäkringen börjat gälla.

 • Ersättning vid diagnos, sjukdom och olycksfall – Du kan få ersättning om ditt barn drabbas av funktionsnedsättning, sjukdom, skada och bestående men ända upp till 25 års ålder.
 • Upp till 60 % rabatt första året – Du får alltid 10 % rabatt med hemmet försäkrat hos oss. Dessutom 50 % rabatt första året om barnförsäkringen tecknas innan barnet fyllt 1 år.
 • Tillgång till samtalsstöd som förälder – Obegränsat antal telefonsamtal med barnmorska eller socionom via vår tjänst Familjestöd Direkt. Utan extra kostnad så klart.
 • Kundservice och skadehantering i toppklass – Våra kunder ger oss 9 av 10 i snittbetyg för vår skadehantering och 9 av 10 är nöjda med vår kundservice.
Jämför våra barnförsäkringar

Tack för era fina betyg!

8 av 10 ger oss höga betyg hos Trustpilot.

Så jobbar vi med kundomdömen

Höga poäng hos Konsumenternas!

Vår barnförsäkring får höga poäng i Konsumenternas jämförelse av de bästa barnförsäkringarna.

Konsumenternas jämförelse

Är du medlem i ett förbund?

Då kan du teckna Medlemsbarn. Den innehåller samma skydd som vår vanliga barnförsäkring, men till ett bättre pris och kan tecknas utan hälsoprövning.

Jämför våra barnförsäkringar

I vår barnförsäkring kan du välja mellan paketen Stor och Bas. Försäkrings­beloppet har stor betydelse om ditt barn får en bestående skada till följd av en sjukdom eller ett olycksfall.

Det här ingår i vår barnförsäkring Barnförsäkring Stor Barnförsäkring Bas
Försäkringsbelopp* 2 625 000 kr (50pbb*) 1 312 500 kr (25pbb*)
Upp till 7 875 000 kr Upp till 3 937 500 kr
Upp till 2 625 000 kr Upp till 1 312 500 kr
Max 131 250 kr Max 131 250 kr
262 500 kr 131 250 kr
*Försäkringsbeloppet i våra barnförsäkringspaket grundar sig på prisbasbeloppet (pbb). Vi använder prisbasbelopp för att ersättningen ska hänga med i prisutvecklingen – en krona idag är ju inte värd lika mycket som en krona var 1990. Detta år motsvarar prisbasbeloppet 52 500 kronor.

Viktigt att tänka på

Det finns vissa begränsningar i försäkringen som kan vara bra att känna till innan du tecknar.

Försäkringen gäller inte för sjukdom eller kroppsfel och inte heller för följder av sådana tillstånd om symtomen visat sig före försäkringens teckningsdag.

Exempel

Niklas tecknar barnförsäkring för sin 3-åriga dotter Lisa. Lisa har innan Niklas tecknar försäkringen fått diagnosen diabetes. Ersättning kan inte lämnas från barnförsäkringen eftersom sjukdomen fanns före tecknandet.

Har försäkringen tecknats efter fyllda sex år gäller försäkringen inte för neuropsykiatrisk störning (till exempel utvecklingsförsening) oavsett när symtom på sjukdomen eller tillståndet visade sig, och inte för nedanstående sjukdomar eller tillstånd om symtomen visat sig innan försäkringen varit gällande minst ett år i en följd.

Om försäkringen gäller för nedanstående sjukdomar eller tillstånd lämnas ersättning vid medicinsk invaliditet med högst 10 procent av försäkringsbeloppet men ersättning lämnas inte för aktivitetskapital, ekonomisk invaliditet, omvårdnadsbidrag eller tillfällig föräldrapenning vid vård av allvarligt sjukt barn.

Psykiska sjukdomar, blödarsjuka, cystisk fibros, epilepsi, sjukdomar inom centrala nerv- och muskelsystem, sensorineural hörselnedsättning, missbildning och kromosomavvikelse samt obesitas.

Vissa begränsningar finns också vid grov vårdslöshet, för ersättning vid vistelse utomlands, krig, atomkärnreaktion samt vissa terrorhandlingar.

Villkor och information

Här kan du ladda hem försäkringsvillkor för försäkringen. Där kan du läsa i detalj vad som gäller om du har drabbats av en skada. Här hittar du den senaste versionen.

Vår barnförsäkring finns med två valbara försäkringsbelopp, 25 och 50 prisbasbelopp. Oavsett försäkringsbelopp så får du en bra barnförsäkring med mycket innehåll.

Få mer information om innehållet

Vad innebär de olika försäkringsbeloppen?

 • Det som skiljer de två varianterna åt i barnförsäkringen är hur mycket du kan få i ersättning. Vad försäkringen ersätter är detsamma. Om man inte kan så mycket om barnförsäkring kan det vara svårt att veta vilka ersättningar som är viktiga när man väljer.

  Vi rekommenderar att du fokuserar på de delar i försäkringen som ger de stora beloppen, som ersättning för vårdkostnader, vissa diagnoser och händelser och framförallt medicinsk- och ekonomisk invaliditetsersättning.

  Här kan du få mer information om exempel från verkliga livet.

Vad är medicinsk och ekonomisk invaliditet i barnförsäkringen?

Här kan du se hur några av de viktigaste delarna i din barnförsäkring kan förklaras.

Medicinsk invaliditet

Med medicinsk invaliditet menas en bestående nedsättning av kroppsfunktionen. Ersättningens storlek bestäms av invaliditetsgraden och av valt försäkringsbelopp. Du kan få ersättning för medicinsk invaliditet, tidigast ett år efter det att skadan inträffat.

Ekonomisk invaliditet

Ekonomisk invaliditet innebär att barnet får nedsatt arbetsförmåga på grund av en sjukdom eller ett olycksfall och därför aldrig kommer ut i arbetslivet eller bara kan arbeta halvtid på grund av sin funktionsnedsättning. Ersättningen baseras på graden av arbetsoförmåga och valt försäkringsbelopp.

Få mer information om allt innehåll

Ersättning vid vissa diagnoser och händelser

Om ditt barn drabbas av vissa diagnoser, till exempel cancer, MS eller vissa hjärnskador, kan du få ersättning i form av ett engångsbelopp på tio procent av valt försäkringsbelopp.

De diagnoser som ingår anges i försäkringsvillkoren.

Det finns ingen barnförsäkring som fullt ut ersätter alla händelser ditt barn eller din ungdom kan råka ut för. Det är viktigt att känna till vad du köper och att det finns begränsningar i försäkringsskyddet.

Vad ersätter försäkringen?

Barnförsäkringen består av flera delar. I för-och efterköpsinformationen står det vad försäkringen täcker och vad vi ersätter och inte ersätter inom varje del.

Vi ersätter till exempel ärr från sjukdom och olycksfall som har behandlats av legitimerad läkare, men inte obehandlade eller mycket små ärr.

Den del i barnförsäkringen som handlar om vissa diagnoser och händelser ersätter inte ADHD. Däremot finns det en annan del i försäkringen som kan ge ersättning om barnets ADHD ger en mätbar medicinsk invaliditet.

Ett annat exempel är att arbetsförmågan måste vara nedsatt med minst 50 procent för att vi ska betala ut ersättning för ekonomisk invaliditet.

Vad ingår inte i försäkringen?

Det finns sjukdomar och tillstånd som inte ingår i barnförsäkringen. Här nedan är några exempel. I försäkringsvillkoret hittar du fullständig information om vad som inte ingår.

För nedanstående sjukdomar betalar vi ingen ersättning för ekonomisk invaliditet, aktivitetskapital, omvårdnadsbidrag eller tillfällig föräldrapenning vid vård av allvarligt sjukt barn. Vi kan däremot ersätta upp till tio procent av försäkringsbeloppet för medicinsk invaliditet.
 • Psykiska sjukdomar, syndrom samt beteendestörningar
 • Blödarsjuka
 • Cystisk fibros
 • Epilepsi
 • Sjukdomar inom centrala nerv-och muskelsystemet
 • Sensorineural hörselnedsättning
 • Missbildning och kromosomavvikelse
 • Obesitas, fetma

Det finns också sjukdomar och tillstånd som vi inte ersätter om barnet hunnit fylla sex år när du köper försäkringen. Vilka de är står i produktfaktabladet och i de fullständiga villkoren.

Situationer som kan begränsa försäkringen

Det finns situationer när försäkringen gäller med begränsad omfattning eller inte alls, till exempel:
 • För kostnader utanför Norden.
 • Om barnet befinner sig i utlandet mer än ett år.
 • Om skadan beror på att barnet varit grovt vårdslöst.
 • Om skadan inträffar under krig, krigsliknande händelser, terrorhandling, revolution, inbördeskrig, uppror eller atomkärnreaktion.

Ersättning till barn vid diabetes

När lilla Morton började kissa och dricka allt oftare anade pappa Calle oråd och efter undersökningen visade det sig att Morton hade fått diabetes. En stor omställning följde för familjen och det var inte bara i början som barnförsäkringen hjälpte till ekonomiskt.

Ersättning från barnförsäkringen i första skedet:

Akutersättning för sjukhusvistelse över natt 600 kr
Sjukhusvistelse 14 dagar 7 000 kr
Ersättning på kort sikt 7 600 kr
Ersättning på längre sikt med barnförsäkring på 50 prisbasbelopp:  
Omvårdnadsbidrag 131 250 kr
Bestående nedsättning av funktionsförmåga (medicinsk invaliditet) 393 750 kr
Total ersättning 490 600 kr

Ersättning till barn vid medicinsk invaliditet

Matilda och hennes två kompisar hade jättekul på studsmattan tills Matilda ramlade av och landade med hela sin kroppstyngd på högra armen. Det blev ilfart med ambulansen och operation redan samma dag.

Vi har samlat tips för att hoppa säkert på studsmattan

Så ersatte barnförsäkringen på 25 prisbasbelopp:

Skadade kläder (tröja som klipptes upp) 400 kr
Akutersättning för sjukhusvistelse över natt 600 kr
Sjukhusvistelse 4 dagar 2 000 kr
Bestående minskad rörlighet i armen (medicinsk invaliditet 4%) 52 500 kr
Ärr (0,40%) 5 250 kr
Summa ersättning 56 130 kr

Har du frågor om graviditet, barn eller familjeliv? Ring Familjestöd Direkt och få svar direkt från experter som barnmorskor och socionomer.

Tjänsten är exklusiv för dig som har vår gravid- eller barnförsäkring och du kan ringa så många gånger du vill. Självklart betalar du ingenting extra.

Detta kan du få hjälp med

 • Rådgivning av barnmorska om du har frågor kring graviditet och förlossning
 • Rådgivning av socionom om du har frågor om barns utveckling eller frågor som rör dig som förälder
 • Ring så ofta du vill

Kontakta Familjestöd Direkt

 • 0200–21 50 55 Alla dagar 08.00–20.00 för dig som har barn- eller gravidförsäkring Tjänsten sköts av Falck Healthcare och ger tillgång till ett obegränsat antal samtal och du betalar ingenting extra.
Genom att teckna barnförsäkring hos oss får ditt barn ett omfattande skydd vid sjukdom och olycksfall. Med en barnförsäkring kan både du och ditt barn kan känna er tryggare. Här har vi samlat tips för dig med barn.

För dig som har småbarn

Här har vi samlat tips för dig som har småbarn.

Barnsäkra hemmet

Tips på hur du kan barnsäkra hemmet och vad du kan göra för att undvika att barnen råkar ut för olyckor.

Barn i trafiken

De flesta barn gör sin första biltur bara någon dag efter det att de kommit till världen. Från den dagen kan din kunskap bli deras räddning.

Test av bilbarnstolar

Cykelhjälmar för barn

Barn i bil

Barnsäkerhet i husbil

Krocktest med vinterkläder

Spara till barnen

 • Att din lilla krabat ska ha ett eget sparkapital, det kanske känns långt bort i dag. Men ju tidigare du börjar spara långsiktigt till barnen desto tryggare.

  Börja spara

Frågor om försäkringen

Här kan du läsa svaren på de vanligaste frågorna om försäkringen.

Om barnförsäkringen

En barnförsäkring är ett viktigt komplement till samhällets skydd och kan göra stor skillnad för familjens ekonomi. Den ser till att ditt barn är försäkrat dygnet runt för både sjukdom och olycksfall.

Barnförsäkringen ger ersättning vid till exempel vårdkostnader, invaliditet och vissa diagnoser och fungerar också som ett viktigt ekonomiskt stöd för ett barn som i framtiden har begränsade möjligheter att jobba på grund av en funktionsnedsättning.

Som vuxen kan barnet få ekonomisk hjälp som gör stor skillnad för livskvalitén. En barnförsäkring kan alltså hjälpa barnet både i dag och i framtiden. Dessutom kan den ge familjen ekonomisk hjälp om en förälder beviljas omvårdnadsbidrag för att ta hand om barnet.

Detta ingår i vår barnförsäkring

Läs mer om varför en barnförsäkring behövs

Kommunens försäkringar gäller sällan för sjukdom, vilket är den vanligaste orsaken till invaliditet. Många olyckor sker också på fritid då många kommunförsäkringar inte gäller.

Det finns inget krav på att teckna en barnförsäkring. Men det är en av de viktigaste försäkringarna i en människas liv. En barnförsäkring ger inte bara stöd direkt om något allvarligt skulle hända barnet, den ger även ekonomiskt stöd för framtiden om ditt barn inte skulle komma ut, eller begränsas i arbetslivet.  

Det är viktigt med ett tryggt och bra försäkringsskydd redan tidigt i livet, så teckna den gärna så snart barnet är fött. Det beror på att försäkringen börjar gälla först dagen efter den tecknats, och ingen försäkring ersätter skador eller sjukdomar som hänt innan dess.
Här berättar vi mer om när du ska teckna en barnförsäkring.

När man granskar innehållet i en barnförsäkring är det först och främst viktigt att den gäller dygnet runt både för sjukdom och olycksfall. Den ska även ge ersättning om barnet får en bestående fysisk eller psykisk funktionsnedsättning (medicinsk invaliditet), blir arbetsoförmögen i vuxen ålder (ekonomisk invaliditet) eller drabbas av vissa allvarliga diagnoser.

För dig som förälder bör det ingå ersättning om barnet vårdas på sjukhus eller om du blir beviljad omvårdnadsbidrag om barnet blir sjukt en längre tid samt läke- och resekostnader i samband med detta. Tveka inte att kontakta oss för att ställa dina frågor, vi hjälper dig gärna!

En barnförsäkring ska du teckna direkt från att ni blivit utskrivna från BB, så fort barnet har fått sitt personnummer. Vårdas barnet på annan klinik, avdelning eller hemsjukvård gäller samma som för BB.

Allt du behöver veta om när du ska teckna en barnförsäkring

En barnförsäkring gäller till och med det avtalsår man fyller 25 år. Vi rekommenderar att du behåller barnförsäkringen fram till dess då barnförsäkring är mer omfattande jämfört med en vuxenförsäkring. När barnförsäkringen slutar att gälla blir du erbjuden att teckna en vuxenförsäkring. 

Så länge gäller barnförsäkringen 

Vi rekommenderar inte att man byter försäkring för sitt barn eftersom risken finns att man får ett sämre försäkringsskydd än tidigare. När du tecknar en barnförsäkring täcker inte försäkringen för de olyckor ditt barn kan varit med om sedan tidigare eller för sjukdomar som barnet redan kan ha fått.

Men funderar du ändå på att byta försäkring har vi samlat tips och råd till dig om hur du ska agera. 

Vad behöver du tänka på vid byte av barnförsäkring

Det är viktigt att man tar sig tid att läsa igenom vad försäkringen täcker. Och titta inte bara på priset när du ska teckna barnförsäkring, för ett bra skydd kostar. Dessutom gäller barnförsäkringen under hela uppväxten upp till 25 års ålder så tänk långsiktigt.

Tänk också på att se över personskyddet för hela familjen i form av sjuk- och olycksfallsförsäkring samt livförsäkring. Det är mycket som förändras när man får barn och tryggheten att ha bra försäkringar blir extra viktigt.

I valet av försäkring är det viktigt att inte bara stirra sig blind på priset utan kontrollera vad du faktiskt får för pengarna. Vilka ersättningar ingår och gäller den dygnet runt och för både sjukdom och olycksfall? 

Så väljer du rätt barnförsäkring

Vad ingår i barnförsäkringen?

Alla barnförsäkringar har begränsningar som varierar mellan bolagen. Det kan till exempel gälla undantag vid vissa sjukdomar och tillstånd samt olika tids- och åldersgränser som kan påverka rätten till ersättning, därför är det viktigt att göra en jämförelse.

Det är även viktigt att veta att en sjukdom eller ett olycksfall som visat sig innan försäkringen tecknades inte täcks av försäkringen. Eventuella följder av sådan sjukdom eller olycksfall täcks inte heller av försäkringen.

Ja, men med begränsad omfattning vid vissa sjukdomar och tillstånd. Exempel på sådana sjukdomar  och tillstånd är autism, Aspergers syndrom, epilepsi och ADHD. Du kan läsa mer i försäkringsvillkoret under "Begränsningar i försäkringens giltighet".

Det finns också regler för vid vilken ålder försäkringen tecknades. Om försäkringen tecknas efter barnets 6-årsdag gäller den inte för exempelvis utvecklingsförsening. Inte heller för vissa sjukdomar och tillstånd som visar sig under det första försäkringsåret.

Ja, neuropsykiatriska diagnoser (som har diagnoskod ICD F70-F99) som exempelvis ADHD, autismspektrumtillstånd och utvecklingsförsening omfattas av momentet Medicinsk invaliditet med max 10% av försäkringsbeloppet.  Försäkringen gäller inte för diagnoserna ovan om barnförsäkringen har tecknats efter att barnet fyllt 6 år, oavsett när symtom på sjukdomen visade sig.

Försäkringen täcker skador som uppstår genom olycksfall och i vår försäkring ingår dessutom skador vid idrottsutövning. Din sons ersättning beräknas bland annat för sjukhusvistelse, ärr och eventuell medicinsk invaliditet.

Prata även med fotbollsklubben, de kanske också har en försäkring. Om den är i ett annat bolag än Folksam, löser vi ersättningsfrågorna tillsammans med dem.

Sjukdom eller olycksfall som visat sig innan försäkringen tecknades täcks inte av försäkringen. Eventuella följder av sjukdom eller olycksfall täcks inte heller av försäkringen.

Exempel:

2-årige Albert hade fått ärr efter en skada som uppstod innan hans föräldrar försäkrade honom. Eventuell ersättning för ärr kan inte ges på grund av detta.

Frånsett att barnförsäkringen inte kan täcka olycksfall eller sjukdom som inträffat innan försäkringen tecknats, eller följder av en sådan händelse så finns några andra begränsningar.

Begränsningar vid vissa sjukdomar och tillstånd

 • Har försäkringen tecknats efter fyllda sex år gäller försäkringen inte för neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (till exempel utvecklingsförsening) oavsett när symtom på sjukdomen eller tillståndet visade sig.

 • Följande sjukdomar och tillstånd om symtomen visat sig innan försäkringen varit gällande minst ett år i en följd. Psykiska sjukdomar, blödarsjuka, cystisk fibros, epilepsi, sjukdomar inom centrala nerv- och muskelsystem, sensorineural hörselnedsättning, missbildning och kromosomavvikelse samt obesitas.

 • Om försäkringen gäller för ovanstående sjukdomar och tillstånd lämnas ersättning vid medicinsk invaliditet med högst 10 procent av försäkringsbeloppet men ersättning lämnas inte för aktivitetskapital, ekonomisk invaliditet, omvårdnadsbidrag eller tillfällig föräldrapenning vid vård av allvarligt sjukt barn.

Generella begränsningar
Begränsningar finns vid grov vårdslöshet, för ersättning vid vistelse utomlands, krig, atomkärnreaktion samt vissa terrorhandlingar.

Vem kan teckna en barnförsäkring?

Ja, du kan teckna försäkring för henne innan hon fyller 18 år. Den gäller sedan till och med det avtalsår då hon fyller 25 år.

Ja, vi gör alltid en individuell bedömning av barnets hälsa. När barnet har fått ett födelsenummer går det bra att inkomma med en ansökan.

Grundtanken med Folksams barnförsäkring är att alla som vill också ska få vara med. Om barnet på grund av sin hälsa inte får teckna vår individuella barnförsäkring med hälsoprövning erbjuder vi istället denna försäkring med kvalificeringstid vid sjukdom. Kvalificeringstid är lika för alla och ger ett begränsat skydd vid sjukdom första halvåret men ger ersättning för exempelvis läke- och resekostnader.

Begränsningar vid sjukdom

För att få rätt till ersättning vid sjukdom utöver läkekostnader, resekostnader och kostnader för kristerapi gäller att sjukdomen eller symtom på sjukdomen har visat sig tidigast efter det att försäkringen varit gällande i minst sex månader, för följder av sjukdom – både direkta och indirekta – gäller denna tidsgräns grundsjukdomen eller symtom på denna.

Exempel på ersättning vid sjukdom

Ingen ersättning — Karin tecknar barnförsäkring för Olle. När Olle efter tre månader började kissa och dricka allt oftare anar hon oråd. Efter en undersökning visar det sig att Olle fått diabetes. I detta fall har försäkringen begränsad omfattning vid sjukdom eftersom försäkringen inte varit gällande i minst sex månader. Ersättning lämnas dock för läke- och resekostnader över självrisken och kristerapi.

Har det hänt ditt barn något?

Olycksfall: Anmäl här>
Sjukdom: Anmäl här >

Behöver du hjälp?

0771-950 950
Vardagar 07.30–21.00
Helg 09.00–19.00

Kontakta oss via e-post

Spara långsiktigt – till det du bryr dig om

Vad vill du spara till? Till barnen, första bostaden eller kanske det stora äventyret? Gör som 1,3 miljoner svenskar och spara långsiktigt hos oss.

Kom igång här!

Smarta tips för dig och din familj

Här kan du läsa våra experttips om barnförsäkring, barnsäkra hem och hur barn bör åka i bilen. Här hittar du också våra tester, till exempel om bilbarnstolar.

Så väljer du rätt barnförsäkring