Barnförsäkring

Barnförsäkring hos Folksam gör att du kan känna dig trygg.
Folksams barnförsäkring får höga poäng i Konsumenternas jämförelse och är en av de bästa på marknaden. Vår barnförsäkring ger det viktigaste du har ett omfattande skydd, dygnet runt. Hos oss kan du och ditt barn känna er trygga.
 • Försäkringen gäller både vid sjukdom och olycksfall
 • 50 procents rabatt på första årspremien för barn under ett år
 • Tillgång till Familjestöd Direkt – ett samtalsstöd om barn och familjeliv

Viktig och samlad information - förköpsinformation

Viktig och samlad information - produktfaktablad

Medlem i fackförbund?

Vissa fackförbund och organisationer erbjuder dig en extra förmånlig barnförsäkring. Se här vad som gäller för dig.
Du får mycket innehåll till ett bra pris med vår barnförsäkring där du kan välja mellan paketen Stor och Bas. Försäkringsbeloppet har stor betydelse om ditt barn får en bestående skada till följd av en sjukdom eller ett olycksfall.
Det här ingår i vår barnförsäkring Barnförsäkring Stor Barnförsäkring Bas
Försäkringsbelopp* 2 365 000 kr (50pbb*) 1 182 500 kr (25pbb*)
Upp till 7 095 000 kr Upp till 3 547 500 kr
Upp till 2 365 000 kr Upp till 1 182 500 kr
236 500 kr 118 250 kr
*Försäkringsbeloppet i våra barnförsäkringspaket grundar sig på prisbasbeloppet (pbb). Vi använder prisbasbelopp för att ersättningen ska hänga med i prisutvecklingen – en krona idag är ju inte värd lika mycket som en krona var 1990. Detta år motsvarar prisbasbeloppet 47 300 kronor.
Har du frågor om graviditet, barn eller familjeliv? Ring Familjestöd Direkt och få svar direkt från experter som barnmorskor och socionomer.

Tjänsten är exklusiv för dig som har vår gravid- eller barnförsäkring och du kan ringa så många gånger du vill. Självklart kostar det inte heller någonting.

I Familjestöd Direkt ingår:

 • Rådgivning av barnmorska om du har frågor kring graviditet och förlossning
 • För frågor om barns utveckling eller frågor som rör dig som förälder: socionom
 • Ring så ofta du vill

Familjestöd Direkt

 • 0200–21 50 55

  Alla dagar 08.00–20.00 för dig som har barn- eller gravidförsäkring

  Tjänsten är kostnadsfri, den sköts av Falck Healthcare och ger tillgång till ett obegränsat antal samtal.
Här kan du läsa svaren på de vanligaste frågorna om försäkringen.

Räcker inte kommunens eller skolans försäkring?

Kommunens försäkringar gäller sällan för sjukdom, vilket är den vanligaste orsaken till invaliditet. Många olyckor sker också på fritid då många kommunförsäkringar inte gäller.

Varför är det så bra med barnförsäkring?

En barnförsäkring är ett viktigt komplement till samhällets skydd och kan göra stor skillnad för familjens ekonomi. Den ser till att ditt barn är försäkrat dygnet runt för både sjukdom och olycksfall.

Barnförsäkringen ger ersättning vid till exempel vårdkostnader, invaliditet och vissa diagnoser och fungerar också som ett viktigt ekonomiskt stöd för ett barn som i framtiden har begränsade möjligheter att jobba på grund av en funktionsnedsättning.

Som vuxen kan barnet få ekonomisk hjälp som gör stor skillnad för livskvalitén. En barnförsäkring kan alltså hjälpa barnet både i dag och i framtiden. Dessutom kan den ge familjen ekonomisk hjälp om en förälder beviljas omvårdnadsbidrag för att ta hand om barnet.

Gäller försäkringen för alla sjukdomar?

Ja, men med begränsad omfattning vid vissa sjukdomar och tillstånd. Exempel på sådana sjukdomar och tillstånd är autism, Aspergers syndrom, epilepsi och ADHD. Du kan läsa mer i försäkringsvillkoret under Inskränkningar i försäkringens giltighet.

Det finns också regler för vid vilken ålder försäkringen tecknades. Om försäkringen tecknas efter barnets 6-årsdag gäller den inte för exempelvis utvecklingsförsening. Inte heller för vissa sjukdomar och tillstånd som visar sig under det första försäkringsåret.

Min son fick en fotbollsskada och måste opereras. Gäller försäkringen?

Försäkringen täcker skador som uppstår genom olycksfall och i vår försäkring ingår dessutom skador vid idrottsutövning. Din sons ersättning beräknas bland annat för sjukhusvistelse, ärr och eventuell medicinsk invaliditet.

Prata även med fotbollsklubben, de kanske också har en försäkring. Om den är i ett annat bolag än Folksam, löser vi ersättningsfrågorna tillsammans med dem.

Min dotter är 12 år, kan jag teckna försäkring för henne?

Ja, du kan teckna försäkring för henne innan hon fyller 18 år. Den gäller sedan till och med det avtalsår då hon fyller 25 år.

Fler frågor och svar

Ja, när barnet fått ett födelsenummer börjar olycksfallsdelen gälla dagen efter att vi fått in din ansökan. Sex månader senare börjar även sjukdomsdelen gälla.

En barnförsäkring är en av de viktigaste försäkringarna i en människas liv. För ett barn som på grund av sjukdom eller olycksfall aldrig kommer ut i arbetslivet kommer att påverkas av detta hela livet. Eftersom barnet aldrig haft en inkomst, baseras Försäkringskassans ersättning på ett grundbelopp och inte på en arbetsinkomst, vilket gör stor skillnad ekonomiskt i framtiden för barnet. På så sätt är barnförsäkringen ett bra komplement till det ekonomiska stöd som samhället erbjuder och kan göra stor skillnad för barnet och familjen.

När du tecknar en barnförsäkring hos Folksam får du ett skydd som gäller dygnet runt både för sjukdom och olycksfall. Den ger även ersättning om ditt barn får en bestående fysisk eller psykisk funktionsnedsättning (medicinsk invaliditet), blir arbetsoförmögen i vuxen ålder (ekonomisk invaliditet) eller drabbas av vissa allvarliga diagnoser. För dig som förälder ingår ersättning om barnet vårdas på sjukhus eller om du blir beviljad omvårdnadsbidrag om barnet blir sjukt en längre tid samt läke- och resekostnader i samband med detta.

På så sätt skyddar barnförsäkringen även familjeekonomin eftersom den möjliggör att du kan vara med ditt barn om något allvarligt händer.

Det är viktigt med ett tryggt och bra försäkringsskydd redan tidigt i livet, så teckna den gärna så snart barnet är fött. Det beror på att försäkringen börjar gälla först dagen efter den tecknats, och ingen försäkring ersätter skador eller sjukdomar som hänt innan dess.

När man granskar innehållet i en barnförsäkring är det först och främst viktigt att den gäller dygnet runt både för sjukdom och olycksfall. Den ska även ge ersättning om barnet får en bestående fysisk eller psykisk funktionsnedsättning (medicinsk invaliditet), blir arbetsoförmögen i vuxen ålder (ekonomisk invaliditet) eller drabbas av vissa allvarliga diagnoser.

För dig som förälder bör det ingå ersättning om barnet vårdas på sjukhus eller om du blir beviljad omvårdnadsbidrag om barnet blir sjukt en längre tid samt läke- och resekostnader i samband med detta. Tveka inte att kontakta oss för att ställa dina frågor, vi hjälper dig gärna!

Alla barnförsäkringar har begränsningar som varierar mellan bolagen. Det kan till exempel gälla undantag vid vissa sjukdomar och tillstånd samt olika tids- och åldersgränser som kan påverka rätten till ersättning, därför är det viktigt att göra en jämförelse.

En sjukdom kan till exempel ingå i en försäkring, men inte i en annan. Om det finns en ärftlig sjukdom i släkten kan det vara bra att ta hänsyn till detta när du väljer. Om ditt barn tidigare haft problem med hälsan kan det ibland vara svårt att få en bra barnförsäkring.

Men det finns försäkringar där alla barn är välkomna, bland annat i Folksams barnförsäkring.

En barnförsäkring kan man ha till och med det avtalsår man fyller 25 år. Vi brukar rekommendera att man behåller barnförsäkringen fram till dess av den enkla anledningen att man då blir erbjuden att teckna en vuxenförsäkring utan ny hälsoprövning.

Vi rekommenderar inte att man byter försäkring för sitt barn eftersom risken finns att man får ett sämre försäkringsskydd än tidigare. Men ibland kan det trots allt vara motiverat av olika anledningar så nedan följer några råd kring vad man bör tänka på vid eventuellt byte av barnförsäkring.

Till att börja med är det främst barnets hälsotillstånd som man ska utgå ifrån. Det är möjligt att byta barnförsäkring om barnet är fullt friskt och inte har varit drabbat av några skador eller sjukdomar. Men om så inte är fallet är det viktigt att känna till att den nya försäkringen inte kommer att gälla för barnets eventuella skador och sjukdomar i den tidigare försäkringen eftersom de fanns innan den nya försäkringen började gälla.

Eventuella följdtillstånd kommer heller inte att ersättas. Dessutom har alla barnförsäkringar begränsningar som varierar mellan försäkringsbolagen, det kan till exempel gälla undantag vid vissa sjukdomar samt olika tids- och åldersgränser som kan påverka rätten till ersättning. Därför är det viktigt att jämföra de olika försäkringarna innan man bestämmer sig.

Och man ska alltid se till att den nya barnförsäkringen är beviljad hos det nya bolaget innan man säger upp barnets befintliga försäkring, för att minimera risken för glapp i försäkringsskyddet.

Det är viktigt att man tar sig tid att läsa igenom vad försäkringen täcker. Och titta inte bara på priset när du ska teckna barnförsäkring, för ett bra skydd kostar. Dessutom gäller barnförsäkringen under hela uppväxten upp till 25 års ålder så tänk långsiktigt.

Tänk också på att se över personskyddet för hela familjen i form av sjuk- och olycksfallsförsäkring samt livförsäkring. Det är mycket som förändras när man får barn och tryggheten att ha bra försäkringar blir extra viktigt.

Frånsett att barnförsäkringen inte kan täcka exempelvis olycksfall eller sjukdom som inträffat innan den tecknats finns några andra begränsningar.

Begränsningar vid vissa sjukdomar och tillstånd

 • Har försäkringen tecknats efter fyllda sex år gäller försäkringen inte för neuropsykiatrisk störning (till exempel utvecklingsförsening) oavsett när symtom på sjukdomen eller tillståndet visade sig
 • Följande sjukdomar och tillstånd om symtomen visat sig innan försäkringen varit gällande minst ett år i en följd. Psykiska sjukdomar, blödarsjuka, cystisk fibros, epilepsi, sjukdomar inom centrala nerv- och muskelsystem, sensorineural hörselnedsättning, missbildning och kromosomavvikelse samt obesitas.
 • Om försäkringen gäller för ovanstående sjukdomar och tillstånd lämnas ersättning vid medicinsk invaliditet med högst 10 procent av försäkringsbeloppet men ersättning lämnas inte för aktivitetskapital, ekonomisk invaliditet, omvårdnadsbidrag eller tillfällig föräldrapenning vid vård av allvarligt sjukt barn.

Generella begränsningar
Begränsningar finns vid grov vårdslöshet, för ersättning vid vistelse utomlands, krig, atomkärnreaktion samt vissa terrorhandlingar.

Sjukdom eller olycksfall som visat sig innan försäkringen tecknades täcks inte av försäkringen. Eventuella följder av sjukdom eller olycksfall täcks inte heller av försäkringen.

Exempel:

2-årige Albert hade fått ärr efter en skada som uppstod innan hans föräldrar försäkrade honom. Eventuell ersättning för ärr kan inte ges på grund av detta.

Här kan du ladda ner försäkringsvillkor och viktig och samlad information om försäkringen. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada.

Försäkringsvillkor barnförsäkring 2020

Försäkringsvillkor barnförsäkring 2019

Viktig och samlad information om försäkringen

Barnförsäkring med kvalificeringstid

Dessa villkor gäller för barnförsäkring med kvalificeringstid.

Försäkringsvillkor barnförsäkring kvalificeringstid 2019

Viktig och samlad information om försäkringen

Viktigt att tänka på

Det finns vissa begränsningar i försäkringen som kan vara bra att känna till innan du tecknar.

Försäkringen gäller inte för sjukdom eller kroppsfel och inte heller för följder av sådana tillstånd om symtomen visat sig före försäkringens teckningsdag.

Exempel

Niklas tecknar barnförsäkring för sin 3-åriga dotter Lisa. Lisa har innan Niklas tecknar försäkringen fått diagnosen diabetes. Ersättning kan inte lämnas från barnförsäkringen eftersom sjukdomen fanns före tecknandet.

Har försäkringen tecknats efter fyllda sex år gäller försäkringen inte för neuropsykiatrisk störning (till exempel utvecklingsförsening) oavsett när symtom på sjukdomen eller tillståndet visade sig, och inte för nedanstående sjukdomar eller tillstånd om symtomen visat sig innan försäkringen varit gällande minst ett år i en följd.

Om försäkringen gäller för nedanstående sjukdomar eller tillstånd lämnas ersättning vid medicinsk invaliditet med högst 10 procent av försäkringsbeloppet men ersättning lämnas inte för aktivitetskapital, ekonomisk invaliditet, omvårdnadsbidrag eller tillfällig föräldrapenning vid vård av allvarligt sjukt barn.

Psykiska sjukdomar, blödarsjuka, cystisk fibros, epilepsi, sjukdomar inom centrala nerv- och muskelsystem, sensorineural hörselnedsättning, missbildning och kromosomavvikelse samt obesitas.

Vissa begränsningar finns också vid grov vårdslöshet, för ersättning vid vistelse utomlands, krig, atomkärnreaktion samt vissa terrorhandlingar.

Pappa, jag är törstig!

När lilla Morton började kissa och dricka allt oftare anade pappa Calle oråd och efter undersökningen visade det sig att Morton hade fått diabetes. En stor omställning följde för familjen och det var inte bara i början som barnförsäkringen hjälpte till ekonomiskt.

Ersättning i första skedet:

Akutersättning för sjukhusvistelse över natt 600 kr
Sjukhusvistelse 14 dagar 7 000 kr
Ersättning på kort sikt 7 600 kr
Ersättning på längre sikt med barnförsäkring på 50 prisbasbelopp:  
Omvårdnadsbidrag 118 250 kr
Bestående nedsättning av funktionsförmåga (medicinsk invaliditet) 354 750 kr
Total ersättning 472 600 kr

Snedsteg på studsmattan

Matilda och hennes två kompisar hade jättekul på studsmattan tills Matilda ramlade av och landade med hela sin kroppstyngd på högra armen. Det blev ilfart med ambulansen och operation redan samma dag.

Familjen fick följande ersättning:

Skadade kläder (tröja som klipptes upp) 400 kr
Akutersättning för sjukhusvistelse över natt 600 kr
Sjukhusvistelse 4 dagar 2 000 kr
Bestående minskad rörlighet i armen (medicinsk invaliditet) 47 300 kr
Ärr 4 730 kr
Summa ersättning 54 150 kr
Barnförsäkringar kan se snarlika ut, men ofta skiljer sig innehållet åt. Som när och hur du får ersättning till exempel. Jessica Löfstrand, Barnförsäkringsexpert för vår barn- och gravidförsäkring tipsar om vad du bör tänka på när du väljer barnförsäkring.
– Först och främst är det viktigt att skaffa en barnförsäkring så tidigt som möjligt efter födseln, det vill säga så fort barnet fått ett personnummer. Ingen barnförsäkring ersätter nämligen en sjukdom eller en skada som visat sig innan försäkringen började gälla, säger Jessica Löfstrand.

I valet av försäkring är det viktigt att inte bara stirra sig blind på priset utan kontrollera vad du faktiskt får för pengarna. Vilka ersättningar ingår och gäller den dygnet runt och för både sjukdom och olycksfall?
– Ibland ingår bara ett skydd för olycksfall. Men det är minst lika viktigt att den även omfattar sjukdom, som vi på Folksam kan se är den vanligaste anledningen till att barn får bestående besvär.

Sju tips när du väljer barnförsäkring

 • Skaffa barnförsäkring så tidigt som möjligt
 • Se till att den gäller för både sjukdom och olycksfall
 • Kontrollera att försäkringen gäller dygnet runt
 • Titta inte bara på priset - utan på vad du faktiskt får
 • Både medicinsk och ekonomisk invaliditet bör ingå
 • Ärftlig sjukdom i släkten? Kolla i vilka försäkringar den ingår
 • Barnförsäkring via facket kan betyda ett lägre pris

Fokusera på de stora beloppen

Om man inte kan så mycket om barnförsäkring, kan det vara svårt att veta vilka ersättningar som är viktiga när man väljer.
– Då brukar jag rekommendera att fokusera på de delar i försäkringen som ger de stora beloppen, som ersättning för vårdkostnader, vissa diagnoser och framförallt medicinsk och ekonomisk invaliditetsersättning. Den medicinska betalas ut för funktionsnedsättningen, medan den ekonomiska hjälper barnet som inte kan jobba i framtiden, förklarar Jessica Löfstrand.

Spara långsiktigt – till det du bryr dig om

Vad vill du spara till? Till barnen, första bostaden eller kanske det stora äventyret? Gör som 1,3 miljoner svenskar och spara långsiktigt hos oss.

Kom igång här!

Smarta tips för dig och din familj

Här kan du läsa våra experttips om barnförsäkring, barnsäkra hem och hur barn bör åka i bilen. Här hittar du också våra tester, till exempel om bilbarnstolar.

Så väljer du rätt barnförsäkring