När ska man teckna barnförsäkring?

Först och främst är det viktigt att skaffa en barnförsäkring så tidigt som möjligt efter födseln, det vill säga så fort barnet fått ett personnummer och är utskrivet från BB. Ingen barnförsäkring ersätter nämligen en sjukdom eller en skada som visat sig innan försäkringen började gälla.

Genom att köpa en barnförsäkring redan när ditt barn är nyfött ger du barnet en heltäckande trygghet under hela barndomen och upp till vuxen ålder.

När får jag ett personnummer till mitt barn?

Normalt sett får du som föräldrar det direkt på förlossningen/BB innan du lämnar sjukhuset. Får du det inte på sjukhuset kommer det skickas hem till dig.

Så fort du fått personnumret och barnet har blivit utskrivet från BB kan du teckna en barnförsäkring hos oss.

Skattemyndigheten kommer även inom de två första veckorna efter födseln att skicka ett intyg och papper med anmälan om barnets namn. Du har tre månader på dig att anmäla namnet.

Övergår min gravidförsäkring till en barnförsäkring?

En gravidförsäkring går inte per automatik över till en barnförsäkring. Du behöver alltså aktivt teckna en barnförsäkring om du under graviditeten haft en gravidförsäkring.

Tänk på att en gravidförsäkring främst är till för mamman och barnet under graviditeten och ger endast grundläggande skydd för det nyfödda barnet upp till sex månader. En gravidförsäkring täcker inte de specifika behov och risker som kan möta ett nyfött barn.

En barnförsäkring ger ett mer omfattande skydd och täcker till exempel sjukdomar, olycksfall och följder av dessa.

Mer om varför du behöver teckna en barnförsäkring

Kan jag teckna en barnförsäkring för mitt äldre barn?

Det är aldrig för sent att teckna en barnförsäkring om ditt barn står utan skydd. Du kan teckna en barnförsäkring hos oss fram till att barnet är 18 år, som sedan gäller fram till 25 års-dagen.

Tänk på att det finns vissa begränsningar i försäkringen när barnet är äldre. Ersättning för sjukdomar och kroppsskador ingår inte om de uppstått innan du tecknade försäkringen. Men från och med dagen försäkringen gäller är ditt barn skyddat för framtida händelser.

Begränsningar i barnförsäkringen

Om försäkringen tecknas efter att barnet fyllt sex år gäller den inte för neuropsykiatriska nedsättningar, som exempelvis adhd och autismspektrumtillstånd, oavsett när symtomen började.

För följande sjukdomar eller tillstånd måste försäkringen varit gällande under minst ett år i följd:

Psykiska sjukdomar, blödarsjuka, cystisk fibros, epilepsi, sjukdomar inom centrala nerv- och muskelsystem, sensorineural hörselnedsättning, missbildning och kromosomavvikelse samt obesitas.

Gäller din försäkring för dessa sjukdomar eller tillstånd får du ersättning med högst 10 procent av försäkringsbeloppet vid medicinsk invaliditet. Du får inte ersättning för aktivitetskapital, ekonomisk invaliditet, omvårdnadsbidrag eller tillfällig föräldrapenning vid vård av allvarligt sjukt barn.

Mer om vad som ingår i barnförsäkringen

Om du är medlem i ett förbund kan du teckna Medlemsbarn

Är du medlem i ett fackförbund eller organisation som samarbetar med Folksam har du möjlighet att teckna Medlemsbarn – en extra förmånlig försäkring för ditt barn. Försäkringen gäller som längst till och med det år då barnet fyller 25 år.

Om du har valt en gravidförsäkring med utökat skydd kan försäkringen gälla utan kvalificeringstid om du tecknar den innan barnet fyller sex månader. Detta kan vara en förmånlig möjlighet för att säkerställa ett omfattande skydd för ditt barn.

Mer om barnförsäkringen Medlemsbarn

Barnförsäkring för dig som inte är medlem

Är du inte medlem i ett förbund kan du teckna vår individuella barnförsäkring – den innehåller exakt samma skydd som Medlemsbarn. Försäkringen gäller till och med det avtalsår som barnet fyller 25 år.

Under första året får du 40 procent rabatt på försäkringen. Dessutom alltid 10 procent rabatt om du har din hemförsäkring hos oss.

Våra barnförsäkringar

Ge trygghet till både ditt barn och till dig som förälder.