Försäkring för elsparkcykel

Ring 0771–950 950 för att köpa försäkringen.

En trygg försäkring för din elsparkcykel

Kör du elsparkcykel eller elscooter? Enligt svensk lag måste du ha en trafikförsäkring om din elsparkcykel går fortare än 20 km/h eller väger mer än 25 kilo med en maxhastighet över 14 km/h. Vill du ha en försäkring för själva elsparkcykeln väljer du vår halv- eller helförsäkring som kan ge dig ersättning om din elsparkcykel skulle bli stulen.

 • Lagstadgad trafikförsäkring – Skyddar dig som förare på din elsparkcykel, andra trafikanter och annans egendom.
 • Stöldskydd – Ersättning vid stöld av elsparkcykel ingår i både vår halv- och helförsäkring.
 • Vagnskadeförsäkring – Helförsäkringen täcker skador på elsparkcykeln från olyckshändelser, skadegörelse och trafikolyckor.

Innehåll försäkring för elsparkcykel

Här kan du jämföra innehållet och vad som ingår i elsparkcykelförsäkringen om du väljer trafikförsäkring, halvförsäkring eller helförsäkring. Trafikförsäkring måste du ha enligt lag.

Det här ingår i vår försäkring för elsparkcykel Helförsäkring Halvförsäkring Trafikförsäkring

Villkor och information

Här har vi samlat försäkringsvillkor och viktig information om vår försäkring för elsparkcykel. Villkoren innehåller även villkor för andra lätta elfordon som Segway och ståhjuling.

Enligt svensk lag är det obligatoriskt med en trafikförsäkring för vissa elsparkcyklar. Sedan den 23 december 2023 gäller detta krav för följande elsparkcyklar:

 • Eldrivet fordon utan tramp- eller vevanordning med hastighet över 20 km/h.
 • Eldrivet fordon utan tramp- eller vevanordning som väger mer än 25 kilo och har en hastighet över 14 km/h.

Lagen infördes eftersom antalet olyckor med elsparkcyklar och andra eldrivna fordon ökat markant. Det har också blivit populärt med tyngre och snabbare elsparkcyklar.

Du behöver alltid ha med dig ditt försäkringsbevis när du kör elsparkcykel så att du kan visa upp det för polisen om du blir stoppad i en kontroll. Om du inte kan bevisa att du har en trafikförsäkring kan du få böter.

Vad är en trafikförsäkring?

Alla fordon som klassas som motordrivna och används i trafiken måste ha en trafikförsäkring. Trafikförsäkringen för elsparkcykel är samma som för andra fordon som till exempel bil, motorcykel och moped. Vid en trafikolycka kan alla personer som skadas få ersättning genom trafikförsäkringen. Det gäller både för förare och passagerare.

Så här fungerar trafikförsäkringen:

 • Om du krockar med ett annat fordon och du är ansvarig för skadan är det din trafikförsäkring som ersätter skadorna.
 • Om motparten är ansvarig för kollisionen är det deras trafikförsäkring som gäller.
 • Om du kolliderar med något annat än ett fordon, som till exempel ett staket, täcker din trafikförsäkring vanligtvis skadorna.  

Om du vill försäkra elsparkcykeln mot stöld och vagnskada

Trafikförsäkringen har begränsningar, den täcker inte skador som du själv har orsakat på din elsparkcykel. Trafikförsäkringen ger inte heller ersättning om ditt fordon har blivit stulet.  

Om du väljer att försäkra ditt fordon med en halvförsäkring eller helförsäkring får du ersättning vid stöld. Om din elsparkcykel har ett högt värde rekommenderar vi att du väljer helförsäkring för att få skydd vid vagnskada.

När täcks elsparkcykeln av hemförsäkringen?

Elsparkcykeln klassas och försäkras som en cykel om den inte går fortare än 20 km/tim och motorstyrkan är max 250 watt. När elsparkcykeln klassas som cykel omfattas den av hemförsäkringen om den blir stulen. Genom hemförsäkringen har du också ett ansvarsskydd om du råkar skada någon annan person eller andras saker vid färd, men inget eget olycksfallsskydd. Om elsparkcykeln är trafikförsäkringspliktig ingår den inte i hemförsäkringen.

Mer information om hemförsäkring och elsparkcykel

Som ägare till en elsparkcykel måste du enligt lag ha en trafikförsäkring. Trafikförsäkringen täcker inte stöld, och din hemförsäkring kan inte heller ge ersättning för stöld av elsparkcykel eller andra lätta elfordon. Det är därför viktigt att du utökar din trafikförsäkring så att stöldskydd ingår om du har en elsparkcykel av högre värde.

När bör jag ha mer än en trafikförsäkring för min elsparkcykel?

Om du vill försäkra dig om att du kan få ersättning för din elsparkcykel vid stöld rekommenderar vi att du har minst en halvförsäkring. Både halvförsäkringen och helförsäkringen ger ersättning vid stöld av elsparkcykel. Du kan även få ersättning för skador som uppstått vid ett stöldförsök.

Åldersavdrag och självrisk

 • Du får ersättning baserat på värdet av en liknande modell med åldersavdrag.
 • Självrisken är 3 000 kronor om du låser elsparkcykeln med minst ett godkända lås. Om du inte gjort det höjs självrisken till 6 000 kronor.

Behöver jag en helförsäkring till min elsparkcykel?

Du behöver en helförsäkring för att få ersättning vid skador på din elsparkcykel. Helförsäkringen har skydd vid vagnskada som ger ersättning för skador som uppstått på fordonet i samband med trafikolycka, skadegörelse eller olyckshändelse.

Helförsäkringen ger ersättning för skador som kan inträffa när elsparkcykeln står parkerad, till exempel om den välter eller någon skadar den med flit.

Med helförsäkringen får du dessutom ersättning om du själv har orsakat skadan av en olyckshändelse - det får du inte om du bara har trafikförsäkring. Försäkringen täcker även skador vid ovanliga händelser, som om ett träd faller på den eller om den skadas under transport.

Om din elsparkcykel är dyr är det klokt att välja en helförsäkring med skydd vid vagnskada.

Det finns vissa aktsamhetskrav som du måste följa för att du ska kunna få ersättning om din elsparkcykel eller elscooter har blivit skadad eller stulen. Om du bryter mot aktsamhetskraven höjs självrisken med 3 000 kr utöver grundsjälvrisken.

Aktsamhetskrav för elsparkcykel

 • Elsparkcykeln måste låsas med ett godkänt lås. Låsen ska ha stöldskyddsföreningens certifiering - antingen ett mopedlås, klass B eller ett lås/kätting, klass 3. Kravet på låsning gäller inte när den förvaras i låst garage eller lokal som du ensam har tillgång till, eller när den är på reparation eller service.
 • Nyckeln får inte lämnas kvar i elsparkcykeln eller i närheten av den.
 • Se till att elsparkcykeln inte är trimmad för en högre hastighet än den är specifierad för.
 • Du får inte köra fordonet om du är påverkad av alkohol eller droger.

Du hittar mer information om lagar och regler som gäller för elsparkcykel hos Transportstyrelsen.
Lagar och regler för elsparkcykel - Transportstyrelsen

Förmånliga priser på lås och larm till elsparkcykel

Som Folksam-kund kan du köpa säkerhetsprodukter till rabatterade priser. I vår säkerhetsbutik hittar du godkända lås och andra säkra tillbehör till din elsparkcykel. För att minska stöldrisken ytterligare kan du komplettera låset med ett stöt- och rörelsekänsligt larm som avger ett 100 dB högt ljud vid stöldförsök. 

Här har vi samlat våra godkända larm och lås för elsparkcykel:

Abus Kättinglås 8900

Abus Larmbox 2.0

Abus Larmpaket med kättinglås och larmbox

Självrisker

Här kan du se vad självrisken blir för olika typer av skador på elsparkcykel, elscooter och andra lätta elfordon.

Händelse
Självrisk
Trafik
1 000 kr
Kristerapi
Ingen självrisk
Brand
1 200 kr
Stöld
3 000 kr. Om elsparkcykeln inte var låst med ett godkänt lås dubblas självrisken till 6 000 kr.
Rättsskydd
20% av kostnaden, men lägst 1 500 kr
Vagnskada
Välj mellan 3 000 och 6 000 kr

Om försäkringen

Just nu kan du inte teckna din försäkring digitalt. Du kan teckna försäkringen genom att ringa oss.

Ring 0771-950 950

Det är viktigt att välja ett godkänt lås som uppfyller våra försäkringskrav och följer Stöldskyddsföreningens certifieringar. Du kan välja mellan ett mopedlås, klass B, eller ett kättinglås, klass 3.

Som Folksam-kund kan du köpa godkända lås till rabatterade priser. För att ytterligare minska stöldrisken kan du komplettera med en larmbox. Här hittar du våra godkända säkerhetsprodukter för elsparkcykel:

Köp lås och larm till elsparkcykel

Trafikförsäkringen gäller för alla som använder din elsparkcykel med din tillåtelse.

Nej, du kan inte ställa av din elsparkcykel. Din elsparkcykel behöver ha en giltig trafikförsäkring året runt, även under vintern.

Du kan ladda ner ditt försäkringsbevis på Mina sidor. Du loggar enkelt in med BankID, klickar dig fram till din försäkring och laddar ner ditt försäkringsbevis.

Logga in på Mina sidor

Ja, du ska alltid vara redo att kunna visa upp ditt försäkringsbevis för din elsparkcykel när du är ute och åker. Polisen kan ge dig böter om du inte kan visa att du har en trafikförsäkring för din elsparkcykel.

Du behöver däremot inte ha en registreringsskylt på din elsparkcykel.

Om du blir stoppad av polisen när du åker elsparkcykel och inte kan visa upp ditt försäkringsbevis kan polisen ge dig böter.

Men om du inom tre vardagar efter att böterna utfärdats kan bevisa för polisen att din elsparkcykel faktiskt var försäkrad, kan situationen behandlas som ett mindre misstag, enligt. Trafikskadelag (1975:1410).

Om du eller någon annan skadas i en olycka med elsparkcykel är det trafikförsäkringen som ger ersättning. Detta gäller både för föraren, passagerare och andra inblandade.

Om du har en elsparkcykel som inte behöver trafikförsäkring utan täcks av hemförsäkringen får du ingen ersättning vid skada. Hemförsäkringen har inget olycksfallsskydd om du skulle råka ut för en elsparkcykelolycka och skada dig. För det behöver du ha en olycksfallsförsäkring.

Information om olycksfallsförsäkringen

Priset på en försäkring för elsparkcykel beror på flera olika saker. Kostnaden kan till exempel påverkas av var du bor och hur gammal din elsparkcykel är.

Du kan få lägre pris på försäkring för elsparkcykel med vår samlingsrabatt. Om du har ditt hem försäkrat i Folksam kan du få tio procent i samlingsrabatt på denna försäkring och många andra. Du hittar mer information om våra rabatter och förmåner via länken nedan.

Information om våra rabatter och förmåner


Hemförsäkringen täcker elsparkcyklar som inte går fortare än 20 km/tim och har en motorstyrka på max 250 watt.

Mer information om vilken försäkring du behöver för elsparkcykel

Lagar och regler

Elsparkcykeln behöver ha fungerande bromsar, tuta och belysning fram och bak. Om det är mörkt ute ska belysningen alltid vara påslagen.

Det är också viktigt att du låser elsparkcykeln med ett certifierat lås som uppfyller stöldskyddsföreningens certifieringar SSF 011, SSF 014 eller SSF 022 med klass 2 som lägst.

Som Folksam-kund kan du köpa godkända lås till ett rabatterat pris i vår säkerhetsbutik.

Våra godkända lås

I Sverige är hjälm obligatoriskt enligt lag för alla förare under 15 år. Men vi rekommenderar alla att bära hjälm i och med att hastigheterna på en elsparkcykel kan vara snabbare än på en cykel.

I våra test av cykelhjälmar för barn och vuxna kan du få tips om de bästa hjälmarna som finns på marknaden.

Test av cykelhjälmar för vuxna
Test av cykelhjälmar för barn

Det finns inget lagkrav för att ha registreringsskylt på elsparkcykel. Det är först vid mopedklass 1 som det är lagkrav på registreringsskylt. Mopedklass 2 och elsparkcykel behöver inte det. 

Du behöver däremot alltid ha med ditt försäkringsbevis när du är ute och åker för att kunna bevisa att du har trafikförsäkring, annars kan polisen ge dig böter.

Om du blir stoppad av polisen och inte kan visa att du har en trafikförsäkring räknas det som olovlig körning om din elsparkcykel går fortare än 20 km/h eller väger mer än 25 kilo med en maxhastighet över 14 km/h.

Förutom böter och en dom kan det dessutom bli fråga om grov olovlig körning om du blir stoppad mer än en gång.

Du kan också bli skadeståndsskyldig vid en olycka om du som förare inte har en trafikförsäkring. 

Om din elsparkcykel är lika kraftfull som en moped, med en motor på över 250 W och en hastighet över 20 km/h, måste föraren vara minst 15 år gammal. Det krävs dock inget körkort för att köra den.

Om ditt barn är över 15 år, se till att det alltid har med sig försäkringsbeviset när de kör elsparkcykel.

Att åka två på en elsparkcykel är förbjudet enligt lag.

Har du råkat ut för något?

Anmäl din skada direkt

Behöver du hjälp?

0771–950 950

måndag-torsdag 8–19
fredag 8–17
helger 9–16

Din elsparkcykel kan täckas av hemförsäkringen

Har din elsparkcykel en motoreffekt under 250 W och maxfart på 20 km/h? Då har du skydd mot stöld genom hemförsäkringen.

Våra hemförsäkringar

Samla dina försäkringar - få rabatt

Med hemmet försäkrat hos oss kan du få 10% i samlings­rabatt på flera av våra för­säkringar – vår ordinarie bilförsäkring till exempel.

Vilka rabatter får du?