Kapitalförsäkring som vi förvaltar åt dig

Privatspar

 • Garanterat försäkringsbelopp med möjlighet till återbäring

 • Vi sköter förvaltningen åt dig

 • Du bestämmer förmånstagare

Spara pengar långsiktigt – enkelt och tryggt

Vår sparprodukt Privatspar är en traditionell kapitalförsäkring där vi sköter förvaltningen. Det passar dig som vill spara pengar långsiktigt under minst tio år.

 • Låt pengarna lugnt växa
  Vi förvaltar och placerar dina pengar och du får alltid ut minst ett garanterat försäkringsbelopp. Tack vare återbäringsräntan finns möjlighet till att du får ut ännu mer.
 • Spara pengar långsiktigt till barn och barnbarn
  Ge barn och barnbarn ett fint startkapital. Du sparar under minst tio år och väljer själv när de ska få börja ta ut sparpengarna.
 • Flexibla utbetalningar
  Du styr själv när och hur du vill ta ut sparandet och du betalar ingen vinst- eller inkomstskatt. Du bestämmer själv fritt till vem som får dina sparpengar om du skulle avlida.

Vi sköter placeringen åt dig

Vi på Folksam förvaltar och placerar pengarna åt dig. Du har också ett garanterat försäkringsbelopp.

Du kan få mer pengar i form av återbäring, vilket gör att det belopp du får ut blir större än det garanterade. Återbäring är preliminärt fördelad men inte garanterad.

Flexibelt sparande

Med en kapitalförsäkring styr du själv över när och hur du vill ta ut ditt sparande. Den kan betalas ut som en löpande utbetalning under en tidsperiod som du själv väljer.

Ingen inkomstskatt

Med en kapitalförsäkring betalar du ingen inkomstskatt när du tar ut pengarna.

Återbetalningsskydd

Försäkringen tecknas med ett återbetalningsskydd som innebär att dina sparpengar betalas ut till dina förmånstagare om du skulle avlida. Det kan vara personer inom familjen men även andra som du själv väljer.

Om du har frågor om din pension och dina val, är du välkommen att kontakta våra certifierade rådgivare. De hjälper dig att få ett långsiktigt sparande – utifrån den trygghet och risknivå du önskar.

Om du redan har pensionsförsäkringar som du vill flytta till Folksam så hjälper vi dig att flytta dem. Om du vill flytta din tjänstepension till Folksam måste försäkringstagaren godkänna att försäkringen flyttas.

Boka en kostnadsfri rådgivning

Om du har frågor om din pension och dina val, är du välkommen att kontakta våra certifierade rådgivare. Du kan också få hjälp med att flytta din tjänstepension till oss. Du bokar enkelt rådgivning genom att fylla i ditt namn, telefonnummer och personnummer så kontaktar vi dig. Välkommen!
Med vår sparprodukt Privatspar får du alltid minst det garanterade försäkringsbeloppet. Du har också kvar möjligheten till att få ut mer pengar via ditt långsiktiga sparande genom återbäringsräntan, som 
i slutändan är det som avgör storleken på dina framtida utbetalningar.

Rapport varje månad

I vår rapport "Folksam i siffror" redovisar vi viktiga ekonomiska nyckeltal för vår traditionella försäkring varje månad. I den hittar du information om placeringsfördelning, nuvarande solvens, konsolideringsgrad och andra relevanta siffror. 

Folksam i siffror

Aktuell avkastning

Här visar vi alltid den aktuella avkastningen för privat sparande i traditionell försäkring med förklaringar. Senast uppdaterad 2024-07-01

Återbäringsränta
8,0 %
Genomsnittlig återbäringsränta 
(2019-2023)
5,0 %
Totalavkastning 2023
8,2 %
Genomsnittlig totalavkastning
(2019-2023)
5,5 %
Garantiränta
1,0 %

Förklaringar

 • Återbäringsränta är den ränta med vilken en försäkring växer. Om utfallet i kapitalförvaltningen är högre än den garanterade nivån skapas ett överskott som går tillbaka till försäkringstagarna. 
    
  Totalavkastning är Folksams avkastning på investerat kapital inklusive återinvesterade utdelningar.
    
  Garantiränta avser den ränta Folksam garanterar sparare i traditionell försäkring.
Här kan du ladda hem försäkringsvillkor och faktablad för våra övriga kapitalförsäkringar med traditionell förvaltning, till exempel äldre försäkringslösningar.

Försäkringsvillkor 701 Traditionell kapitalförsäkring och kapitallivränta

Försäkringsvillkor 706 Kapitalförsäkring med och utan garanti

Så mycket får du spara:
Privatägd kapitalförsäkring (övrig)
Privatpension (privatägd kapitalförsäkring)
Totalt per försäkrad
30 miljoner kr
30 miljoner kr
Försäkring tecknad via rådgivare
Totalt per försäkrad och år
År 1: 30 mkr för Privatägd kapitalförsäkring med traditionell förvaltning (villkor 8000), annars 2 mkr.

År 2 och framåt: 2 mkr
250 000 kr
Digitalt tecknad (online) försäkring
Totalt per försäkrad och år
250 000 kr
250 000 kr

 • Flexibelt sparande och uttagsmöjligheter
 • Välj förmånstagare fritt
 • Ingen vinst- eller inkomstskatt
 • Du kan spara upp till 2 000 000 kronor per år i traditionell försäkring och utan begränsning i fondförsäkring

Privatspar är ett långsiktigt sparande där du sparar minst under tio år och där vi sköter förvaltningen av dina pengar.

Avkastningsskatt

Sparandet beskattas enligt Lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel.

Kapitalunderlag är ingående försäkringskapital den 1 januari plus hela värdet av premieinsättningar under perioden januari - juni och halva värdet av premieinsättningar under perioden juli - december. Skatteunderlag är kapitalunderlaget multiplicerat med statslåneräntan den 30 november föregående beskattningsår plus en procentenhet, dock minst 1,25 procent. Skatteunderlaget beskattas sedan med 30 procent.

Avkastningsskatten betalas in av Folksam, som är den skattskyldiga. Folksam tar ut skatten månadsvis genom inlösen av fondandelar. Skatten tas ut under hela försäkringstiden samt även vid utbetalning och eventuellt återköp eller flytt.

Skatt vid utbetalning

Du betalar ingen inkomstskatt för de belopp som betalas ut från försäkringen.

Kapitalvinstskatt

Du betalar ingen skatt på kapitalvinsten.

Finns det någon kapitalförvaltningsavgift på försäkringen och hur stor är den?

Ja det gör det, och kapitalförvaltningsavgiften för 2023 var 0,05 % av förvaltat kapital.

Försäkringen faller ut vid en överenskommen tidpunkt eller när försäkrad avlider.

Du bestämmer själv hur mycket du vill spara varje månad, dock är lägsta beloppet 500 kr.

Ja, Privatspar passar dig som önskar ett långsiktigt sparande där vi tar hand om förvaltningen av dina pengar.

Privatspar är en typ av Kapitalförsäkring Traditionell, där ditt sparande förvaltas av oss.

Ja, Privatspar är ett bra sätt att spara om du vill spara långsiktigt under minst tio år.

Ja, Privatspar passar dig som önskar ett långsiktigt sparande där vi tar hand om förvaltningen av dina pengar.

Villkor och information

Här hittar du fullständig information om ditt sparande så att du kan känna dig trygg med vad det innebär. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på 0771-950 950.

Har du frågor om ditt sparande?

Kontakta oss om allt som handlar om att spara privat