Fondspar Pension

 • Välj själv hur dina pengarna ska placeras

 • Ett oberoende sparande

 • Utbetalning utan krångel

PRIIP faktablad Förköpsinformation

Riskinformation: Att köpa fonder innebär en risk. Du kanske inte får tillbaka dina insatta pengar.

Fondspar Pension – spara till din pension med fonder

Fondspar Pension är vår sparprodukt för dig som vill spara i fonder och sköta förvaltningen själv. Du betalar ingen inkomstskatt eller kapitalvinstskatt på pengarna. Folksam är ett oberoende fondbolag där alla fonder uppfyller våra tuffa kriterier på hållbarhet.

 • Hos oss väljer du från ett stort utbud av fonder med olika inriktning och riskprofiler, hållbara fonder och fonder med låga avgifter.
 • Folksam är ett av få bolag som inte har något eget fondbolag med egna fonder. Vi väljer fritt ut högpresterande fonder på marknaden till vårt fondutbud och byter ut de fonder som över tid inte håller måttet.
 • Du väljer själv när och hur du vill får dina pengar utbetalda. Som hela eller delar av ditt sparande som engångsutbetalning eller få en utbetalning varje månad.

Innan du går vidare

Tänk på att det innebär en risk att köpa fonder. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Det minsta belopp du kan spara är 500 kronor i månaden men du är fri att spara så mycket du vill.

Tre tips

 • När du har startat sparandet kan du sätta in ett lite större belopp för att snabbare bygga upp ditt kapital 
 • Du kan pausa sparandet eller ändra månadsbeloppet om du behöver 
 • Du kan alltid göra extrainsättningar utöver månadsbeloppet
För att pengarna ska växa så mycket som möjligt är det bra om du låter dem utvecklas i minst 5 år innan du börjar ta ut dem. Men pengarna är inte låsta, från och med andra försäkringsåret kan du ta ut dem mot en avgift på 250 kronor.

Så kan du ta ut dina pengar

Därefter har du stor frihet att själv bestämma hur du tar ut ditt sparande. Det kan betalas ut som en engångssumma eller månadsvis. Du betalar ingen inkomstskatt eller kapitalvinstskatt på pengarna. Beroende på hur länge du sparat, kan du ta ut pengarna på olika sätt:

Utbetalning

 • Efter 1 år: När du har sparat i ett år kan du kan ta ut pengarna innan sparandetiden är över, men du betalar en avgift på 250 kronor
 • Efter 3 år: Nu kan du ta ut sparandet som ett månadsbelopp under minst två år
 • Efter 5 år: Nu kan du ta ut hela sparandet som ett engångsbelopp
 • Månadsutbetalning: Kortast 2 år, längst 30 år

Skatt

I en kapitalförsäkring betalar du en årlig avkastningsskatt. Hur mycket du betalar beror på värdet i försäkringen i början av varje år, insättningar under året och nivån på statslåneräntan.

Folksam betalar in skatten till Skatteverket, så att du själv slipper tänka på det. När pengarna betalas ut är de skattade och klara.

Avgifter

Fast avgift: 150 kronor per år

Kapitalavgift: 0,4% på ditt sparande per år

När du sparar i fonder betalar du också en fondförvaltningsavgift. Hur stor den är beror på vilka fonder du väljer.

Priserna gäller endast när du startar ett nytt sparande via webben.

Guidat fondutbud

Folksam har inget eget fondbolag. Det gör att vi kan välja ut och erbjuda dig fonder från hela marknaden. Vi kan också välja bort fonder som inte håller måttet över tid. Det kallar vi guidat fondutbud.

Med ett guidat fondutbud blir det enklare för dig att välja. Fonderna är kvalitetssäkrade och uppfyller höga krav på hållbarhet, representerar olika fondkategorier och har en väl avvägd avgift inom sin kategori.

Vår process för fondselektering gör ditt val av fonder enklare. När du väljer i vårt fondutbud har vi redan gjort det första urvalet utifrån kategori, avgift och riskjusterad avkastning.

Vi har även ett utökat fondutbud

För dig som vill välja bland fler fonder har vi ett utökat fondutbud. Vi kvalitetssäkrar det utökade fondutbudet i samma process som vårt guidade fondutbud.

Utbetald pension är skattepliktig inkomst. Pensionsförsäkring schablonbeskattas med en avkastningsskatt. Skattesatsen är för närvarande 15 procent på den genomsnittliga statslåneräntan under det föregående året.

Du bestämmer själv när du vill få ut pensionen, dock tidigast från 55 år. Du kan välja att få utbetalning livet ut – eller att den betalas ut under en viss tid, minst fem år och upp till 20 år. Under den tid du sparar kan du ändra utbetalningsålder och period.

Pensionens storlek motsvarar fondandelarnas värde — efter avdrag för avgifter och skatt — vid varje utbetalningstillfälle. Det utbetalda beloppet förändras därför med kursutvecklingen.

Du väljer själv vem som får pengarna om du skulle avlida, till exempel make, maka, sambo eller barn. Du kan ändra ditt val när du vill.

De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Tänk på att det alltid är en risk att köpa fonder och historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Villkor och information

Här hittar du fullständig information om ditt sparande så att du kan känna dig trygg med vad det innebär.

Har du frågor om pensionssparande med fonder?

Kontakta oss och prata fondsparande