Så behandlar vi dina personuppgifter

Dataskyddsförordningen GDPR

Personuppgifter är sådana uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till dig som kund. Vi värnar om din personliga integritet och vill att du ska vara trygg i hur vi hanterar dina uppgifter.

Du ska veta vilka uppgifter som vi inhämtar och varför, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har.

Folksam bedriver försäkringsverksamhet och den verksamheten är i stor utsträckning reglerad i lag. Exempelvis får vi inte bedriva annan rörelse än försäkringsrörelse och verksamhet som hänger samman med försäkringsrörelsen.

Läs mer om Folksams hantering av personuppgifter här

Cookies

Folksam ömsesidig sakförsäkring och Folksam ömsesidig livförsäkring med dotterbolag använder s.k. cookies och andra liknande lagringstekniker på webbplatsen Folksam.se.

Läs mer om hur vi använder cookies på Folksam