Reseförsäkringar

Våra reseförsäkringar

Om du har vår hemförsäkring så har du ett reseskydd som räcker långt. Du kan också lägga till ett utökat skydd som vi kallar Resklar. Men om du ska vara borta längre än 45 dagar behöver du en förlängd reseförsäkring. Ringa oss på 0771-950 950 så hjälper vi dig.

Viktigt innan och under resan

Om du planerar att resa trots att du har en pågående sjukdom eller skada kan du behöva göra en medicinsk förhandsbedömning för att veta om ditt reseskydd gäller fullt ut. Här kan du även se hur du gör om du skulle råka ut för något på resan. Glöm inte ta med ditt resebevis och EU-kort (om du reser inom EU).

Frågor om försäkringen

Här kan du läsa svaren på de vanligaste frågorna om reseförsäkringen.

Det är en försäkring som ger skydd mot många saker som kan hända på en resa, till exempel om du blir sjuk eller skadad utomlands.

En reseförsäkring kan till exempel ersätta läkarvård utomlands, något som annars kan bli dyrt för dig. Den kan även täcka skador på ditt bagage eller om du blir utsatt för stöld på resan.

Reseskyddet ingår i kostnaden för din hemförsäkring hos oss och gäller för resor upp till 45 dagar inom Sverige och utomlands. Om du ska vara borta längre än 45 dagar – ring oss på 0771-950 950 så tittar vi på vad en förlängd reseförsäkring kostar.

Om du har vår stora hemförsäkring ingår tillägget Resklar – ett utökat reseskydd. Du kan även lägga till det till Hemförsäkring Bas eller Mellan.  

Reseskyddet i din hemförsäkring gäller upp till 45 dagar. Om du ska vara borta längre så finns det möjlighet att köpa vår förlängda reseförsäkring.

Det ingår inte avbeställningsskydd i reseskyddet i din hemförsäkring om du har Hemförsäkring Bas eller Mellan. Däremot finns det ett avbeställningsskydd i vår tilläggsförsäkring Resklar. Resklar ingår i vår stora hemförsäkring. 

Med Resklar kan du få ersättning för de kostnader som reseföretaget inte betalar tillbaka om du till exempel måste avbeställa din resa på grund av olycksfall, akut sjukdom eller att något allvarligt har hänt hemma som gör att du inte kan genomföra resan.

Reseskyddet i din hemförsäkring gäller på resa upp till 45 dagar. Om du ska vara borta mer än 45 dagar behöver du en förlängd reseförsäkring. Kontakta oss på 0771-950 950 så hjälper vi dig att räkna ut priset på vår förlängda reseförsäkring. 

Om du har hemförsäkring hos oss så har du ett reseskydd som ger dig ett bra grundskydd under resans första 45 dagar. Den gäller för alla som bor i samma hushåll, både på charter och på resor du själv har satt ihop oavsett om du reser utomlands eller inom Sverige.

I reseförsäkringen ingår bland annat ersättning för vårdkostnader, skadat resgods, rån och ersättning om något allvarligt händer hemma medan du är ute och reser. Jämför våra reseförsäkringar här.

Vår reseförsäkring gäller för dig som försäkringstagare och övriga personer som är folkbokförda på samma adress och bosatta i samma bostad som du – förutsatt att ni har gemensamt hushåll. Om kompisen bokar resan, behöver ni båda se över vad ni har för reseförsäkring.

Ibland ingår en reseförsäkring på kortet du betalar resan med, men den brukar endast täcka kortinnehavaren samt dennes familj.

Hemförsäkringens reseskydd gäller för dig som är gravid och barnet i magen om ni råkar ut för en akut sjukdom eller olycksfall under resan.

Eftersom normal graviditet inte ses som akut sjukdom eller olycksfall så omfattas inte kostnader för rutinkontroller eller förlossning med ett normalt händelseförlopp. Tänk också på att försäkringen inte gäller för vårdbehov som du redan hade när resan började eller för sjukdom eller symptom som du sökt vård för de senaste tre månaderna innan avresan.

Avbeställningsskyddet i tillägget Resklar gäller inte om skälet är att du inte längre vill åka på resan eller till vissa destinationer för att du är gravid.

Reseförsäkringen täcker plötsliga och oförutsedda sjukdomar och olycksfall som inträffar under resan, men inte kostnader för händelser som uppstår efter symtom du har haft och sökt vård för de senaste tre månaderna innan avresan.

Du som är kroniskt sjuk, behandlas eller nyligen behandlats för en sjukdom eller skada kan behöva göra en medicinsk förhandsbedömning innan du reser utomlands för att se om du kommer att omfattas av försäkringen när du reser. 

Resklar är ett utökat reseskydd som ingår i Hemförsäkring Stor. Du kan även köpa det som tillägg till din hemförsäkring i Folksam. Resklar ger dig avbeställningsskydd, möjlighet till ersättningsresa och flera andra skydd för din resa.

Vissa länder kräver att du kan visa upp ett särskilt intyg på att du har reseförsäkring. Det gäller för resor till Iran eller Kuba. I dagsläget utfärdar vi inte försäkringsintyg för resa till Ryssland och Belarus.

Beställ ditt intyg här

Om du är oförsäkrad och råkar illa ut på din semester så får du bekosta alla utgifter själv. Sjukhuskostnader och läkarvård kan kosta väldigt mycket pengar i andra länder.