Tilläggsförsäkring

Resklar

Ring 0771–950 950 för att köpa försäkringen

Med Resklar får du avbeställningsskydd, möjlighet till ersättningsresa och flera andra tillägg som skydd för din resa. Resklar ingår i Hemförsäkring Stor, men kan även tecknas som ett separat tillägg till din hemförsäkring i Folksam.
  • Ingen självrisk för de delar som ingår i Resklar (reseskyddet som ingår i hemförsäkringen gäller med självrisk)
  • Gäller alla resor
  • Få resekostnaden tillbaka – upp till 40 000 kr per person och skadetillfälle
Resklar förstärker skyddet vid alla dina resor och kan tecknas av dig som har hemförsäkring i Folksam.

Resande och covid-19

Coronapandemin innebär en förändrad värld som vi måste förhålla oss till. Här hittar du mer information om covid-19 och vad du ska tänka på när du planerar din resa.
Resklar förstärker skyddet vid alla dina resor som har kostat minst 1 000 kronor per person eller 2 000 kronor för familjen och gäller i hela världen de första 45 dagarna, oavsett hur många resor du gör.
Här kan du läsa mer detaljerat om vad som ingår i försäkringen. Tänk på att alla kostnader ska kunna styrkas med kvitto, intyg eller liknande.

Tilläggsförsäkringen Resklar

Resklar, som du enkelt tecknar som ett tillägg på din hemförsäkring, innehåller:

Gäller ersättningsbara skador på en bil som du hyr på resa. Den högsta ersättningen är 10 000 kronor vid max två skadetillfällen per försäkringsår.

Gäller biljettkostnader, för till exempel konsert, teater eller idrottsevenemang, som du inte kan utnyttja för du blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall.

Biljettkostnaden ska överstiga 300 kronor och vi lämnar ersättning med högst 5 000 kronor per försäkring vid två tillfällen per försäkringsår.

Om till exempel din skid-, golf- eller dykutrustning blir försenad ger vi dig ersättning för att hyra en likvärdig utrustning med upp till 500 kronor per person och dag, men högst 2 000 kronor per person och tillfälle.

Om du eller din medresenär (som försäkringen gäller för) blir sjuk eller skadad på resan kan du ha rätt till en ersättningsresa. Du kan få ersättning om du eller din medresenär ordineras vila på hotellrummet eller blir intagen på sjukhus mer än halva den planerade restiden.

OBS! Du måste ha skriftligt läkarintyg och ordination av opartisk, behörig läkare på vistelseorten och som motiverats av medicinska skäl.

Om du själv eller din medresenär måste återvända hem, under resans första hälft, kan du få ersättning för vad resan har kostat. Kom ihåg, hemresan ska godkännas i förväg av Folksam! Det finns vissa begränsningar, bland annat om vårdbehovet fanns redan innan resan började.

Du kan få ersättning för de kostnader som inte återbetalas av reseföretaget om du måste avbeställa din resa på grund av:

  • Olycksfall, akut sjukdom eller dödsfall som drabbat dig eller någon närstående person, ditt resesällskap eller den person du tänkt besöka.
  • Någonting allvarligt har hänt här hemma som orsakat skada på din egendom, till exempel en brand, och som gör att du inte kan genomföra resan.

Det finns några begränsningar, till exempel om du beställt resan i strid mot medicinska råd av läkare.

Om du åker på en aktivitetsresa och inte kan genomaföra aktiviteten på grund av sjukdom eller olycksfall kan du få ersättning med dagsandelar av resans pris – intyg från opartisk läkare på vistelseorten krävs.

Ersättning kan lämnas med högst 10 000 kronor. Exempel på aktivitet kan vara skidåkning, golfspel eller en kursavgift. Sol- och badresor räknas inte som en aktivitetsresa.

Om färdmedlet som du ska resa med, till exempel flyg, försenas mer än sex timmar lämnar vi ersättning med 600 kronor och därefter med ytterligare 600 kronor för var tolfte timme. Högsta ersättning är 5 000 kronor per person.

Om du vet att du kommer vara borta en längre tid än 45 dagar så behöver du teckna en separat reseförsäkring:

Reseförsäkring – längre än 45 dagar

Exempel på ersättning

Niklas gillar att resa. När han ska åka till Turkiet blir hans vän och resesällskap plötsligt akut sjuk och kan inte följa med. Niklas har ingen möjlighet att resa på egen hand, så han skickar in sin väns läkarintyg till Folksam, och utnyttjar avbeställningsskyddet i sin Resklar. Allt som han inte får av flygbolaget ersätts av Folksam, upp till 40 000 kronor per person och skadetillfälle.
Tillägget Resklar kan bara tecknas av dig som har vår hemförsäkring. Villkoren hittar du i vårt hemförsäkringsvillkor under Resklar. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada.

Villkor hemförsäkring 1 juli 2022

Villkor hemförsäkring 2022

Villkor hemförsäkring 2021

Självrisk

Resklar gäller utan självrisk.

Vad kostar det?

Priset för Resklar bestäms av hur många personer som ingår i ditt hushåll

Kostnad
1 person 316 kronor per år
2 personer 403 kronor per år
3 personer eller fler 478 kronor per år

Reseförsäkring — när du ska vara borta en längre tid

Om du ska vara utom­lands längre än 45 dagar — till exempel på en jorden-runt-resa — behöver du en separat reseförsäkring.

Vid resa längre än 45 dagar

Golf: roligare på banan – 25 kr/mån

Ger dig ett bra skydd om din golfutrustning eller andra personliga tillhörigheter blir stulna eller förstörda. Golfförsäkringen kan tecknas av dig som har ditt hem försäkrat hos oss.

Läs mer om hemtillägget Golf