Resklar

Ring 0771–950 950 för att köpa utökat reseskydd

Resklar – Vårt utökade reseskydd

Resklar förstärker skyddet vid alla dina resor och kan tecknas av dig som har hemförsäkring i Folksam. Med vårt utökade reseskydd kan du bland annat få resekostnaden tillbaka om du måste avbeställa resan på grund av sjukdom eller olycksfall.
Resklar ingår i Hemförsäkring Stor, men kan även tecknas som en separat tilläggsförsäkring till din hemförsäkring i Folksam.

  • Du behöver inte betala självrisk för de delar som ingår i Resklar (i hemförsäkringens reseskydd gäller självrisk)
  • Gäller resor som varar upp till 45 dagar
  • Få resekostnaden tillbaka – avbeställningsskydd upp till 40 000 kr per person och skadetillfälle

Villkor och information

Tillägget Resklar kan bara tecknas av dig som har vår hemförsäkring. Villkoren hittar du i vårt hemförsäkringsvillkor under Resklar. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada

I din hemförsäkring ingår redan ett reseskydd, men med Resklar får du ett ännu starkare skydd på din resa. Försäkringen gäller i hela världen de första 45 dagarna oavsett hur många resor du gör, förutsatt att resan har kostat minst 1 000 kronor per person eller 2 000 kronor för familjen. 

Tänk på att alla kostnader ska kunna styrkas med kvitto, intyg eller liknande.

Resklar - en utökad reseförsäkring

Resklar innehåller bland annat avbeställningsskydd, självriskreducering för hyrbil och ersättning vid personförsening. Här finns detaljerad information om allt som ingår:

Gäller ersättningsbara skador på en bil som du hyr på resa. Den högsta ersättningen är 10 000 kronor vid max två skadetillfällen per försäkringsår.

Gäller biljettkostnader, för till exempel konsert, teater eller idrottsevenemang, som du inte kan utnyttja för du blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall.

Biljettkostnaden ska överstiga 300 kronor och vi lämnar ersättning med högst 5 000 kronor per försäkring vid två tillfällen per försäkringsår.

Om till exempel din skid-, golf- eller dykutrustning blir försenad ger vi dig ersättning för att hyra en likvärdig utrustning med upp till 500 kronor per person och dag, men högst 2 000 kronor per person och tillfälle.

Om du eller din medresenär (som försäkringen gäller för) blir sjuk eller skadad på resan kan du ha rätt till en ersättningsresa. Du kan få ersättning om du eller din medresenär ordineras vila på hotellrummet eller blir intagen på sjukhus mer än halva den planerade restiden.

OBS! Du måste ha skriftligt läkarintyg och ordination av opartisk, behörig läkare på vistelseorten och som motiverats av medicinska skäl.

Om du själv eller din medresenär måste återvända hem, under resans första hälft, kan du få ersättning för vad resan har kostat. Kom ihåg, hemresan ska godkännas i förväg av Folksam! Det finns vissa begränsningar, bland annat om vårdbehovet fanns redan innan resan började.

Du kan få ersättning för de kostnader som inte återbetalas av reseföretaget om du måste avbeställa din resa på grund av:

  • Olycksfall, akut sjukdom eller dödsfall som drabbat dig eller någon närstående person, ditt resesällskap eller den person du tänkt besöka.
  • Någonting allvarligt har hänt här hemma som orsakat skada på din egendom, till exempel en brand, och som gör att du inte kan genomföra resan.

Det finns några begränsningar, till exempel om du beställt resan i strid mot medicinska råd av läkare.

Om du åker på en aktivitetsresa och inte kan genomaföra aktiviteten på grund av sjukdom eller olycksfall kan du få ersättning med dagsandelar av resans pris – intyg från opartisk läkare på vistelseorten krävs.

Ersättning kan lämnas med högst 10 000 kronor. Exempel på aktivitet kan vara skidåkning, golfspel eller en kursavgift. Sol- och badresor räknas inte som en aktivitetsresa.

Om färdmedlet som du ska resa med, till exempel flyg, försenas mer än sex timmar lämnar vi ersättning med 600 kronor och därefter med ytterligare 600 kronor för var tolfte timme utöver det. Högsta ersättning är 5 000 kronor per person.

 

Om du vet att du kommer vara borta en längre tid än 45 dagar så behöver du teckna en förlängd reseförsäkring:

Reseförsäkring – längre än 45 dagar

I vår utökade reseförsäkring Resklar ingår ett avbeställningsskydd som gäller om du behöver avboka resa för att:

  • du, nära anhörig eller den du ska resa med drabbas av olycksfall, akut sjukdom eller dödsfall
  • din eller en närståendes privata egendom drabbas av en oförutsedd skada som du behöver ta hand om
  • din hund, katt eller häst som är försäkrad hos oss behöver akut veterinärvård på grund av en allvarlig skada eller sjukdom.

Om du måste avboka eller omboka din resa på grund av ovanstående anledningar ska du göra det så fort som möjligt.

För att få ersättning för avbokad resa behöver du intyg från läkare, veterinär, polis eller försäkringsbolag beroende på vad som har hänt. Högsta ersättning i avbeställningsskyddet är 40 000 kronor per person och skadetillfälle för de kostnader som researrangören inte ersätter.

I försäkringsvillkoret finns mer information om vilka förutsättningar som ger rätt till ersättning för avbokad resa.

Exempel på ersättning

Niklas gillar att resa. När han ska åka till Turkiet blir hans vän och resesällskap plötsligt akut sjuk och kan inte följa med. Niklas har ingen möjlighet att resa på egen hand, så han skickar in sin väns läkarintyg till Folksam och utnyttjar avbeställningsskyddet i Resklar. Allt som han inte får tillbaka av flygbolaget ersätts av Folksam, upp till 40 000 kronor per person och skadetillfälle.

Vad kostar det?

Priset för Resklar bestäms av hur många personer som ingår i ditt hushåll

Kostnad
1 person 325 kronor per år
2 personer

415 kronor per år

3 personer eller fler

492 kronor per år

Frågor om försäkringen

Här kan du läsa svaren på de vanligaste frågorna om reseförsäkringen.

Det är en försäkring som ger skydd mot många saker som kan hända på en resa, till exempel om du blir sjuk eller skadad utomlands.

En reseförsäkring kan till exempel ersätta läkarvård utomlands, något som annars kan bli dyrt för dig. Den kan även täcka skador på ditt bagage eller om du blir utsatt för stöld på resan.

Reseskyddet ingår i kostnaden för din hemförsäkring hos oss och gäller för resor upp till 45 dagar inom Sverige och utomlands. Om du ska vara borta längre än 45 dagar – ring oss på 0771-950 950 så tittar vi på vad en förlängd reseförsäkring kostar.

Om du har vår stora hemförsäkring ingår tillägget Resklar – ett utökat reseskydd. Du kan även lägga till det till Hemförsäkring Bas eller Mellan.  

Reseskyddet i din hemförsäkring gäller upp till 45 dagar. Om du ska vara borta längre så finns det möjlighet att köpa vår förlängda reseförsäkring.

Om du har hemförsäkring hos oss så har du ett reseskydd som ger dig ett bra grundskydd under resans första 45 dagar. Den gäller för alla som bor i samma hushåll, både på charter och på resor du själv har satt ihop oavsett om du reser utomlands eller inom Sverige.

I reseförsäkringen ingår bland annat ersättning för vårdkostnader, skadat resgods, rån och ersättning om något allvarligt händer hemma medan du är ute och reser. Jämför våra reseförsäkringar här.

Reseskyddet i din hemförsäkring gäller på resa upp till 45 dagar. Om du ska vara borta mer än 45 dagar behöver du en förlängd reseförsäkring. Kontakta oss på 0771-950 950 så hjälper vi dig att räkna ut priset på vår förlängda reseförsäkring. 

Vår reseförsäkring gäller för dig som försäkringstagare och övriga personer som är folkbokförda på samma adress och bosatta i samma bostad som du – förutsatt att ni har gemensamt hushåll. Om kompisen bokar resan, behöver ni båda se över vad ni har för reseförsäkring.

Ibland ingår en reseförsäkring på kortet du betalar resan med, men den brukar endast täcka kortinnehavaren samt dennes familj.

Resklar är ett utökat reseskydd som ingår i Hemförsäkring Stor. Du kan även köpa det som tillägg till din hemförsäkring i Folksam. Resklar ger dig avbeställningsskydd, möjlighet till ersättningsresa och flera andra skydd för din resa.

Reseförsäkringen täcker plötsliga och oförutsedda sjukdomar och olycksfall som inträffar under resan, men inte kostnader för händelser som uppstår efter symtom du har haft och sökt vård för de senaste tre månaderna innan avresan.

Du som är kroniskt sjuk, behandlas eller nyligen behandlats för en sjukdom eller skada kan behöva göra en medicinsk förhandsbedömning innan du reser utomlands för att se om du kommer att omfattas av försäkringen när du reser. 

Vissa länder kräver att du kan visa upp ett särskilt intyg på att du har reseförsäkring. Det gäller för resor till Iran eller Kuba. I dagsläget utfärdar vi inte försäkringsintyg för resa till Ryssland och Belarus.

Beställ ditt intyg här

Om du är oförsäkrad och råkar illa ut på din semester så får du bekosta alla utgifter själv. Sjukhuskostnader och läkarvård kan kosta väldigt mycket pengar i andra länder.

Det ingår inte avbeställningsskydd i reseskyddet i din hemförsäkring om du har Hemförsäkring Bas eller Mellan. Däremot finns det ett avbeställningsskydd i vår tilläggsförsäkring Resklar. Resklar ingår i vår stora hemförsäkring. 

Med Resklar kan du få ersättning för de kostnader som reseföretaget inte betalar tillbaka om du till exempel måste avbeställa din resa på grund av olycksfall, akut sjukdom eller att något allvarligt har hänt hemma som gör att du inte kan genomföra resan.

Reseförsäkring — när du ska vara borta en längre tid

Om du ska vara utom­lands längre än 45 dagar — till exempel på en jorden-runt-resa — behöver du en separat reseförsäkring.

Vid resa längre än 45 dagar

Golf: roligare på banan – 25 kr/mån

Ger dig ett bra skydd om din golfutrustning eller andra personliga tillhörigheter blir stulna eller förstörda. Golfförsäkringen kan tecknas av dig som har ditt hem försäkrat hos oss.

Läs mer om hemtillägget Golf