Sjukförsäkring

Har du frågor? Ring 0771–950 950 så hjälper vi dig

Sjukförsäkring hos Folksam

En sjukförsäkring är en trygghet som ger ekonomiskt stöd när livet tar oväntade vändningar. Om du blir sjuk eller skadad och inte kan arbeta täcker sjukförsäkringen en del av din inkomst. 

Du kan fokusera på återhämtning med vetskapen om att du och din familj har ekonomiskt stöd under denna svåra tid.

Hur kan jag teckna en sjukförsäkring?

Flera fackförbund erbjuder sina medlemmar antingen sjukförsäkring eller sjuk- och efterlevandeförsäkring genom Folksam. För dig som inte är medlem i ett fackförbund så kan du teckna sjuk- och olycksfallsförsäkring eller sjukvårdsförsäkring.

Privat sjuk- och olycksfallsförsäkring

Teckna en privat sjuk- och olycksfallsförsäkring hos oss. Med den får du ett skydd både vid sjukdom och olycksfall.

Sjukvårdsförsäkring

Med vår sjukvårdsförsäkring får du snabbt tillgång till den sjukvård du behöver. Du får till exempel rådgivning, hjälp med tidsbokning och vårdplanering.
Ger dig kompensation för förlorad inkomst vid längre sjukskrivning, som ett komplement till Försäkringskassans ersättning.

Se här vilka fackförbund som erbjuder försäkringen till sina medlemmar.

Sjukförsäkring genom ditt förbund

Följande förbund erbjuder sjukförsäkring till sina medlemmar.
Ger dig kompensation för förlorad inkomst vid sjukdom, ger ersättning vid vissa diagnoser och om du skulle avlida.

Se här vilka fackförbund som erbjuder försäkringen till sina medlemmar.

En sjukförsäkring är en försäkring som ger ekonomiskt stöd om du blir sjuk eller skadad. Enkelt uttryckt ersätter den en del av din inkomst under den tid du är oförmögen att arbeta på grund av sjukdom eller skada. 

Sjukförsäkringen kan vara en renodlad försäkring men även ingå som en del i andra försäkringspaket, exempelvis sjuk- och efterlevandeförsäkringen som vissa fackförbund erbjuder. 

I vår privata sjukförsäkring ingår även en olycksfallsförsäkring. 

Läs mer om vår sjuk- och olycksfallsförsäkring

En sjukvårdsförsäkring är i sin tur en försäkring som hjälper dig få snabbare tillgång till behandling och vård samt ge dig möjlighet att välja bland vårdgivare och behandlingsalternativ. Vissa fackförbund erbjuder även sjukvårdsförsäkring genom oss.

Läs mer om vår sjukvårdsförsäkring

Du gör det enklast genom att göra det digitalt under anmäl skada. Här kan du göra en ny anmälan samt komplettera om du fått en förlängd sjukskrivning. 

Anmälan är enkel och tar bara några minuter att göra, men du kan så klart även ringa till oss för att göra din anmälan på 0771-950 950

Här kan du anmäla din skada digitalt

Tillsammans äger vi Folksam

Du äger Folksam tillsammans med våra andra kunder. Många av er gillar också vårt arbete vilket gett oss flera utmärkelser och goda omdömen.

Vi är kundägda

För en hållbar framtid

Genom att placera pengar ansvarsfullt vill vi påverka de företag vi investerar i att ta ett aktivt ansvar. Så här jobbar vi med ansvarsfullt ägande.

Ansvarsfull kapitalförvaltning