Sjukförsäkring

Har du frågor? Ring 0771–950 950 så hjälper vi dig

Sjukförsäkring hos Folksam
En sjukförsäkring ger ett kompletterande skydd för inkomstbortfall vid sjukdom. Flera fackförbund erbjuder sina medlemmar antingen sjukförsäkring eller sjuk- och efterlevandeförsäkring genom Folksam.

För dig som inte är medlem i ett fackförbund

För dig som inte är medlem i ett fackförbund så kan du teckna sjuk- och olycksfallsförsäkring eller sjukvårdsförsäkring.

Privat sjuk- och olycksfallsförsäkring

Teckna en privat sjuk- och olycksfallsförsäkring hos oss. Med den får du ett skydd både vid sjukdom och olycksfall.

Sjukvårdsförsäkring

Med vår sjukvårdsförsäkring får du snabbt tillgång till den sjukvård du behöver. Du får till exempel rådgivning, hjälp med tidsbokning och vårdplanering.
Ger dig kompensation för förlorad inkomst vid längre sjukskrivning, som ett komplement till Försäkringskassans ersättning.

Se här vilka fackförbund som erbjuder försäkringen till sina medlemmar.
Ger dig kompensation för förlorad inkomst vid sjukdom, ger ersättning vid vissa diagnoser och om du skulle avlida.

Se här vilka fackförbund som erbjuder försäkringen till sina medlemmar.

Vi äger Folksam tillsammans

Det är du som äger Folksam, tillsammans med våra andra kunder. Vi ser till att tryggheten följer med i livets alla skeden. Det är vårt jobb.

Vi är kundägda

För en hållbar framtid

Genom att placera pengar ansvarsfullt vill vi påverka de företag vi investerar i att ta ett aktivt ansvar. Så här jobbar vi med ansvarsfullt ägande.

Ansvarsfullt ägande