Inkomstförsäkring

En inkomstförsäkring är ett skydd som hjälper dig ekonomiskt om du blir arbetslös och får ersättning från en a-kassa.

Inkomstförsäkring – ett komplement till a-kassans ersättning

  • Om du skulle bli arbetslös är det tryggt att ha en inkomstförsäkring som ger dig tid att ordna din situation inför nästa jobb. A-kassan ersätter endast inkomst upp till 33 000 kronor de första 100 ersättningsdagarna.
  • Inkomstförsäkringen vid arbetslöshet hos Folksam gäller för dig som är medlem i ett fackförbund. Vissa förbund erbjuder även en tilläggsförsäkring som du kan köpa till för att få ytterligare ersättningsdagar och/eller skydd för högre inkomster. I rullistan nedan kan du se om ditt fackförbund erbjuder inkomstförsäkringen i sitt medlemskap.

Välj ditt förbund

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet och är ett komplement till a-kassans ersättning, om din inkomst överstiger deras inkomsttak.

Tillsammans med a-kassans ersättning ger inkomstförsäkringen upp till 80 procent av inkomsten.

Beroende på vilket förbund du är med i kan villkoren för inkomstförsäkringen vara olika.

Välj ditt förbund i rullistan ovan för mer information om just din inkomstförsäkring.

Genom att skriva in din inkomst i vår beräkningsmodell kan du få en översyn på hur mycket inkomstförsäkringen kan ersätta dig vid arbetslöshet.

Välj ditt förbund i rullistan ovan för att komma till beräkningsmodellen.

En inkomstförsäkring är ett skydd som hjälper dig ekonomiskt om du blir arbetslös och får ersättning från en a-kassa. Inkomstförsäkringen kompletterar ersättningen från a-kassan så att ditt lönebortfall inte blir så stort.

Inkomstförsäkring kan ingå i ditt fackliga medlemskap. I rullistan längre upp på sidan kan du se vilka förbund som har en inkomstförsäkring hos oss. Vill du få koll på hela ditt försäkringserbjudande gå in på ditt förbund för att veta exakt vad som gäller för dig.

Du kan få ersättning från inkomstförsäkringen om du är arbetslös och har ersättning från a-kassan. För att det ska finnas utrymme för ersättning från försäkringen behöver du ha en ersättningsgrundande inkomst som överstiger a-kassans inkomsttak.

Du ansöker själv om ersättning från inkomstförsäkringen som betalas ut i efterskott. Längre upp på sidan finns en rullista där du kan se om du är med i ett förbund som har inkomstförsäkring hos oss.

Vill du få koll på hela ditt försäkringserbjudande gå in på ditt förbund för att veta exakt vad som gäller för dig.

Har du inkomstförsäkring hos oss i Folksam ingår den som en del i ditt fackliga medlemskap.

Vissa förbund erbjuder tilläggsförsäkringar och kostnaden bestäms utifrån den inkomst du försäkrar. I rullistan ovan kan du se om ditt förbund erbjuder dig att teckna tilläggsförsäkringar.

Ersättningen från inkomstförsäkringen utgår från den inkomst som a-kassan fastställer när du blir arbetslös. Inkomstförsäkringen ska tillsammans med a-kassan ge upp till 80 procent av den ersättningsgrundande inkomsten, som överstiger det inkomsttak som arbetslöshetskassan tillämpar.

Förbundens inkomsttak kan påverka ersättningen. Välj ditt förbund i rullistan längre upp på sidan för att se vad ditt förbunds inkomsttak är.

Inkomstförsäkringen kompletterar ersättningen från a-kassan så att ditt lönebortfall inte blir så stort om du blir arbetslös.

Inkomstförsäkring hos Folksam ingår endast som en del av fackligt medlemskap. Har du inkomstförsäkring hos oss är det genom ett fackförbund.

Du kan inte köpa en privat inkomstförsäkring hos Folksam.

Respektive fackförbund har olika processer för att ansöka om ersättning från inkomstförsäkringen. Du kan läsa mer om hur du gör genom att välja ditt förbund i rullistan längre upp på sidan. 

Vissa förbund erbjuder möjligheten att du kan köpa tilläggsförsäkringar som ger dig ytterligare ersättningsdagar och/eller skydd för högre inkomster. Välj ditt förbund i rullistan ovan för att se om ditt förbund erbjuder dig att teckna tilläggsförsäkringar.

Försäkringen gäller för dig i din egenskap av medlem i ditt fackförbund. Välj ditt förbund i rullistan ovan för mer information om försäkringen.

Förbunden har olika kvalificeringstid för att omfattas av inkomstförsäkringen. Du kan välja ditt förbund i rullistan ovan för att läsa mer om medlemsvillkoret.

Nej, ersättningen från försäkringen är skattefri och inget du betalar skatt på.

Från och med att ditt förbund tecknat gruppavtal med Folksam och att du beviljats medlemskap i förbundet. Du måste ha varit medlem i förbundet under en viss tid för att omfattas av inkomstförsäkringen. Medlemstiden skiljer sig beroende på vilket förbund du tillhör.

Välj ditt förbund i rullistan för mer information om försäkringen.

Försäkringen upphör att gälla den första dagen i den månad du fyller 66 år. Försäkringen upphör dessförinnan att gälla om gruppavtalet upphör eller om du utträder ur förbundet.

Enligt lag kan du som mest få upp till 80 procent av inkomsten vid arbetslöshet.