Försäkring för motionärer

Motionsloppsförsäkring

Trygghet för dig som motionsidrottar och är med i olika typer av idrottstävlingar inom Sverige.

Försäkringen anpassad för dig som motionsidrottar

Folksam Motionsloppsförsäkring är försäkringen anpassad för dig som motionsidrottar. För bara 155 kronor per år får du anmälningsavgiften tillbaka om du missar tävlingar på grund av skada eller sjukdom – dessutom ingår en olycksfallsförsäkring.
För 275 kronor per år gäller försäkringen även när du tränar.

 • Kostar bara från 155 kronor per år!
 • Anmälningsavgiften tillbaka vid skada eller sjukdom – utan självrisk
 • Olycksfallsförsäkring om du skadar dig under tävling

Villkor och information

Här kan du ladda ner försäkringsvillkor och viktig och samlad information om försäkringen. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada

Här kan du läsa mer detaljerat om vad som ingår i Folksams Motionsloppsförsäkring. Du kan köpa den i två olika paket, Bas eller Stor. Med Motionsloppsförsäkring Stor får du även ett skydd när du tränar.
Det här ingår i Motionsloppsförsäkring Stor Bas
Kostnad 275 kr/år 155 kr/år

Vi har lagt till momentet Kristerapi till Motionsloppsförsäkringen. 
Om du drabbas av psykisk ohälsa som en direkt följd av en skada som är ersättningsbar i denna försäkring, kan du få kristerapi i form av tio behandlingar
hos en terapeut eller psykolog som vi anvisar. Behandlingen ska godkännas av oss i förväg, utföras i Sverige, påbörjas inom ett år och avslutas inom tre år från
skadetillfället. Vi ersätter också skäliga och nödvändiga resekostnader upp till totalt 4 000 kronor, samt kostnader för tolk. Kristerapi gäller utan självrisk. 
Du kan också få kristerapi efter överfall, hot och rån som är polisanmälda, våldtäkt och sexuellt utnyttjande samt efter närvaro vid annan persons dödsfall.

Vi förenklar och tar nu bort begränsningen på 2 500 kronor för varje enskilt motionslopp. Maxersättningen per år ligger kvar på 5 000 kronor.

Akutersättningen är till för att till viss del ersätta de vård- och resekostnader du får, när du på grund av en olycksfallsskada besöker läkare eller går på sjukgymnastik. Vi gör om Akutersättningen till en schablon istället för faktiska kostnader kvitto för kvitto. Det innebär att du inte behöver redovisa samtliga dina utlägg till oss, utan det räcker med att skicka in originalkvittot från det första läkarbesöket. Ersättningens storlek avgörs av vilken sorts skada du råkat ut för (skadans diagnos).

Motionsloppsförsäkringen ger dig anmälningsavgifterna tillbaka för samtliga lopp du inte kan delta i på grund av skada eller sjukdom.

Men du täcks också av en olycksfallsförsäkring. Nedan ger vi dig ett par exempel från verkligheten där vi gett ersättning till våra kunder som tecknat Motionsloppsförsäkring Bas eller Stor

Motionsloppsförsäkring Bas – Karins passning blev missat Vasalopp

Karin anmälde sig till Vasaloppet nästan på en gång efter föregående års lopp. Det är ju sådan efterfrågan på platser att det gäller att vara tidig. Karin håller på med flera idrotter, och trots att hon passerat 35 spelar hon fotboll i Korpserierna varje vecka.

I näst sista seriematchen i höstas så small det till i knät. "Jag skulle bara vända upp och slå en passning". Doktorns dom löd: Avslitet korsband och menisk skadad. Där försvann Karins möjlighet att åka Vasaloppet.

Ersättning genom Motionsloppsförsäkring

 • På Vasaloppets webb, där hon hade anmält sig, fanns en ruta att kryssa i: "inklusive Folksam Motionsloppsförsäkring". Karin tänkte inte då på att något skulle kunna hända, men nu var hon tacksam att få tillbaka anmälningsavgiften på 1 280 kronor. "Det räckte med ett telefonsamtal till Folksam så satt min anmälningsavgift åter på mitt konto några dagar därefter"

Motionsloppsförsäkring Stor – när Alex skadade sig på träning

Alex är en hängiven cyklist och trivs bäst i branta skogsbackar med sin mountainbike, men just det här året skulle även Vätternrundan bli en utmaning. En lördagsmorgon hösten 2013, hade det frusit på lite på de nedfallna höstlöven. Att det var lite kyligt hindrade inte Alex från att ge sig ut på sin runda. Utförskörningar hanterar han vanligtvis galant. Vad som hände denna gång minns han inte riktigt, men som tur var satt hjälmen där den skulle.

Ersättning genom Motionsloppsförsäkring Stor

 • Alla blåmärken har bleknat nu, men tiden efter olyckan innebar akut operation av bruten arm, långvarigt gips, tyvärr en omgipsning efter någon vecka och nu regelbunden sjukgympa. "Läkaren har avrådit mig från att cykla Vätternrundan i sommar. Jag kanske skulle klara av det, men det är olämpligt för armens läkning på lång sikt". Alex är glad att tjejen på Vätternrundan pratade gott om Motionsloppsförsäkring Stor när han anmälde sig - så gott att han bestämde mig för att teckna. Den gäller ju också för olycksfall under träning.

  Han fick snabbt utbetalat:
  Akutersättning 3 438 kronor
  Anmälningsavgiften 1 250 kronor

  Alex skador visade sig även vara så pass allvarliga att det ledde till bestående besvär, så kallad medicinsk invaliditet. Hans invaliditetsgrad klassades "bara" till fem procent men gav honom ändå 32 000 kronor i ersättning.

Kan du inte komma till start på grund av sjukdom eller skada?

0771-950 950

mån-tors 8–19
fred 8–17
helger 9–16

Avanmäl motionslopp

Golf: roligare på banan – 25 kr/mån

Ger dig ett bra skydd om din golfutrustning eller andra personliga tillhörigheter blir stulna eller förstörda. Golfförsäkringen kan tecknas av dig som har ditt hem försäkrat hos oss.

Läs mer om hemtillägget Golf

Resklar: utökat reseskydd

I våra hem- och villaförsäkringar Bas och Mellan ingår ett bra reseskydd för dig och din familj. Med Resklar utökar du det skyddet ytterligare.

Tilläggsförsäkringen Resklar