Ägarlägenhetsförsäkring

Köp Ägarlägenhetsförsäkring
Att äga en lägenhet fullt ut innebär en stor frihet. Tänk på att du inte bara behöver ett skydd för dina saker, utan också för lägenhetens fasta inredning. Till exempel för parkettgolv, handfat och köksbänk.
 • Du kan få upp till 1,5 miljoner kronor i ersättning
 • Gäller i och utanför hemmet, även när du reser
 • Hjälp vid id-stöld ingår

Viktig och samlad information om försäkringen

Vissa fackförbund och organisationer erbjuder dig en extra förmånlig hemförsäkring. Se här vad som gäller för dig.
Vår ägarlägenhetsförsäkring finns i omfattningarna Bas, Mellan och Stor. Med våra tillägg får du en hemförsäkring som passar just dina behov.

Det här ingår i ägarlägenhetsförsäkringen Bas Mellan Stor
Upp till 1,5 miljoner kronor i ersättning
Skydd för dina saker
Krisskydd
Rättsskydd
Ansvarsskydd
Överfallsskydd
Reseskydd
Flyttskydd
Utökat stöldskydd
ID-stöld
Ersättning vid obrukbar bostad
Bortaskydd Upp till 40 tkr Upp till 80 tkr Upp till 80 tkr
Otursskydd (allrisk) Upp till 40 tkr Upp till 80 tkr
Utökat reseskydd (Resklar)
Halverad självrisk
Nyvärde på hemelektronik
Kontantförlust Över 65 år
Låsbyte Över 65 år
Ingen självrisk för egendom vid rån/överfall Över 65 år Över 65 år
Här kan du läsa mer om vad som ingår i försäkringen beroende på om du väljer Bas, Mellan eller Stor.

Ägarlägenhetsförsäkring Bas

Försäkringen innehåller det mesta du behöver, till ett bra pris.

Hemförsäkringen gäller för din egendom – alltså dina egna, lånade eller hyrda saker om du har dem för privat bruk. Den gäller däremot inte för byggnader, bilar eller båtar. Du kan läsa mer i försäkringsvillkoret under Egendomsskydd.

Stöld och skadegörelse
Försäkringen gäller för stöld av och skadegörelse på egendom i bostaden och biutrymmen, till exempel källar- eller vindsförråd och tvättstuga.

Den gäller också för saker som du har med dig utanför bostaden och för saker som du förvarar någon annanstans än där du själv befinner dig, till exempel i skåpet på jobbet när du gått hem för dagen eller sådant som du har lämnat in för reparation.

Vi har vissa begränsningar och aktsamhetskrav när det gäller stöld. Bland annat gäller speciella regler för saker som är stöldbegärliga, till exempel kameror och mobiltelefoner. Tänk på att aldrig förvara stöldbegärliga saker till exempel i bilen eller i källarförrådet. Om du har ett inbrottslarm som är kopplat till godkänd larmcentral slipper du självrisken vid inbrott.

Brand och blixt gäller för skada:
 • Genom brand
 • Genom blixt
 • Genom kortslutning, överslag eller överspänning på hushållsmaskiner och annan elektrisk maskin eller apparat
 • Genom explosion, men inte genom sprängningsarbete
 • Som plötsligt orsakas av sot från öppen låga, men inte från levande ljus
 • Som orsakas av frätande gas som bildats vid oavsiktlig upphettning av plast
Översvämning och läckage

Du kan få ersättning om dina saker skadas genom läckage från till exempel vattenledningar, diskmaskin eller genom översvämning.

Hushållsmaskiner och mat i frys och kyl
Du kan få ersättning om till exempel kylen, frysen eller tvättmaskinen går sönder. Om dessutom tvätten som låg i maskinen och maten som låg i frysen eller kylen blir förstörd, får du ersättning för den också.

Värdering av dina saker
Det är alltid de skadade eller förlorade sakernas marknadsvärde som ersätts. Det vill säga vad det kostar att köpa ett motsvarande föremål i samma skick. Vi gör åldersavdrag beroende på vilken typ av sak det är och hur gammal den är. Datorer sjunker till exempel snabbt i värde medan det går långsammare för möbler och husgeråd. Vissa saker ersätts enligt en tabell som finns i försäkringsvillkoret under Värderings- och ersättningsregler. Vi kan aldrig ersätta det känslomässiga värdet.

Saker du använder i ditt arbete
Egendom du använder i din (eller annans) företagsverksamhet, kan ersättas upp till 5 000 kronor.

Om du råkar skada någon annan, eller själv blir utsatt för våld, kan du få ersättning från försäkringen. Om du krävs på skadestånd efter att ha råkat skada någon annan person eller någons saker gäller ansvarsförsäkringen.

Blir du själv utsatt för våld innebär överfallsskyddet att du kan få ersättning för dina personskador.

Om du behöver anlita ett juridiskt ombud i en rättslig tvist innebär rättsskyddet att du under vissa förutsättningar kan få ersättning för ombuds- och rättegångskostnader. Du kan läsa mer i försäkringsvillkoret under Ansvarsförsäkring, Rättsskyddsförsäkring och Överfallsskydd.

Bortaskyddet gäller dina saker som förvaras på annan adress än den som anges i försäkringsbeskedet och ger upp till 40 000 kronor i ersättning vid varje skadetillfälle. Exempel kan vara saker du förvarar i ditt fritidshus eller har med dig utanför bostaden.

När du ska flytta så är dina saker försäkrade på både den gamla och den nya adressen under en övergångsperiod på 31 dagar.

Som första försäkringsbolag i Sverige kan vi erbjuda dig omfattande hjälp vid id-stöld. Om du har hemförsäkring hos oss får du dygnet runt-hjälp med att förebygga, upptäcka och begränsa skador av en id-stöld.

Dessutom ingår juridisk hjälp för att bli av med oriktiga pengakrav och att radera oriktiga betalningsanmärkningar.

Ingår med din hemförsäkring hos oss:
 • Id-support dygnet runt – hjälper dig att förebygga, upptäcka och begränsa skador av en id-stöld
 • Juridisk assistans – upp till 100 000 kronor vid krav och betalningsanmärkningar

Hämtat ur verkligheten

När Lina nekades att beställa ett nytt internetabonnemang på grund av att hon inte var kreditvärdig förstod hon att något var fel. Det visar sig att identitetstjuvar har stulit post från henne, och fått tag i hennes personnummer.

Med vår hemförsäkring fick Lina hjälp att upptäcka de 27 inkassoärenden som fanns i hennes namn. Det fanns även fler obetalda räkningar som inte hade gått till inkasso.

Lina gav oss fullmakt att kontakta alla fordringsägare för att få kraven strukna och betalningsanmärkningarna borttagna.

Så hjälper vi dig vid id-stöld

Blir din bostad helt eller delvis obrukbar efter brand eller annan skadehändelse som försäkringen omfattar så ersätter vi nödvändiga och skäliga merutgifter för till exempel kost, logi och magasinering i upp till två år.

Om du drabbas av en traumatisk skadehändelse som vi kan ge dig ersättning för (exempelvis om du blir rånad eller överfallen) kan vi även hjälpa dig med, som högst, tio behandlingstillfällen hos anvisad legitimerad psykolog eller psykoterapeut. Krisförsäkringen gäller utan någon självrisk.

I våra boendeförsäkringar ingår ett reseskydd. Under resans första 45 dagar gäller det i hela världen för stöld och vissa andra skador på ditt resgods upp till 40 000 kronor.

Du kan också få ersättning för till exempel läkarvård eller andra merkostnader när du är utomlands. Om du ska resa längre tid än 45 dagar rekommenderar vi en separat reseförsäkring.

Ägarlägenhetsförsäkring Mellan

I försäkringen Mellan ingår samma skydd som i Bas, och dessutom:

Allrisk kallas ibland oturs- eller drulleförsäkring och gäller när du råkar ut för något som den vanliga boendeförsäkringen inte täcker. Det kan vara sånt som händer när du är stressad eller har en dålig dag. Du kanske tappar mobilen från balkongen eller glömmer plånboken på bussen.

Sköna fördelar
 • Ger ersättning om du till exempel tappar mobilen, smycken eller glasögon
 • Gäller i och utanför hemmet dygnet runt
 • Gäller i hela världen de första 45 dagarna på resan
 • Upp till 40 000 kronor per skadetillfälle

Hämtat ur verkligheten

Barnbarnet Henrik blir lite kinkig när han sitter i Haralds knä och sliter plötsligt tag i de nya och dyra progressiva märkesglasögonen. Ett ögonblick senare ligger de trasiga på klinkergolvet.

Tack vare att Harald har försäkringen Mellan kan han redan dagen efter hämta ut ett nytt par till en självriskkostnad av 1 500 kronor. Resterande 7 000 betalade Folksam.

Ersätts kameran och mobilen jag har med mig utomlands?

Med försäkringen Mellan ersätts plötsliga och oförutsedda händelser, även utomlands, upp till 40 000 kronor.

Ett skydd som gäller på annan plats än hemmabostaden som anges i försäkringsbeskedet. Skyddet gäller för personligt lösöre och ger upp till 80 000 kronor i ersättning vid varje skadetillfälle. Exempel kan vara egendom du förvarar i ditt fritidshus eller har med dig utanför bostaden.

Som pensionär får lite extra trygghet i din försäkring. Det handlar om skydd som är bra att ha om du till exempel skulle få inbrott:

Det utökade skyddet:
 • Ingen självrisk på egendomsskador vid rån/överfall
 • Förlust av kontanter ersätts upp till 3 000 kronor
 • Låsbyte om du förlorar nycklarna – vid risk för inbrott

Ägarlägenhetsförsäkring Stor

I försäkringen ingår samma skydd som i Bas och dessutom:

Med Stor får du ett ännu bättre otursskydd. Självrisken halveras och maxersättningen dubblas om du råkar ut för en skada på dina saker. Skulle du tappa nycklarna så hjälper vi dig.

Sköna fördelar
 • Självrisken halveras till 750 kronor för dina saker
 • Höjer ersättningsnivån till 80 000 kronor
 • Ersätter även förlust av kontanter upp till 3 000 kronor
 • Hjälp med låsbyte om du förlorat nycklarna och det finns risk för inbrott

Hämtat ur verkligheten

När Maud kommer hem från matbutiken är plånboken med kontanter, hemnycklar och körkort borta. Ingen plånbok är inlämnad, meddelar personalen i butiken när hon ringer upp.

Maud får ta sig in i lägenheten med låssmed. Hon ringer sedan till Folksam och får ersättning för låssmedskostnad, nytt körkort, plånbok, kontanter och nytt lägenhetslås, sammanlagt 4 980 kronor. Dessutom betalar hon bara halva självrisken, 750 kronor.

Ett skydd som gäller på annan plats än hemmabostaden som anges i försäkringsbeskedet. Skyddet gäller för personligt lösöre och ger upp till 80 000 kronor i ersättning vid varje skadetillfälle. Exempel kan vara egendom du förvarar i ditt fritidshus eller har med dig utanför bostaden.

Vanligtvis sker en värdeminskning för hemelektronik allt eftersom tid går efter köpet. Med omfattningen Stor sker ingen värdeminskning alls om föremålet är yngre än fyra år gammalt (gäller om du köper ett nytt, likvärdigt föremål). Vid värderingen utgår vi från vad ett nytt, likvärdigt föremål kostar vid skadetillfället.

I begreppet hemelektronik räknar vi in apparater för ljud- och/eller bildåtergivning med undantag för kamera, mobiltelefon, GPS, musikinstrument och bärbar musikspelare.

Självrisken som med omfattning Stor är halverad till 750 kronor gäller dock inte hushållsmaskin som är byggnadstillbehör om du bor i villa, bostadsrätt eller ägarlägenhet. Där är självrisken 1 500 kronor.

I vår försäkring Stor får du ett utökat reseskydd som till exempel kan ge ersättning om du, eller någon i din familj blir sjuk.

 • Gäller alla resor och hela familjen
 • Möjlighet till ersättningsresa
 • Ingen självrisk
 • Resekostnaden tillbaka om du eller någon i ditt resesällskap blir sjuk innan avresa
 • Självriskreducering för hyrbil upp till 10 000 kronor
 • Hyra av utrustning vid resgodsförsening
 • Outnyttjad aktivitetsresa upp till 1 000 kr
 • Evenemangsförsäkring – biljetter som inte använts pga sjuk- eller olycksfall
 • Personförsening - ersättning vid exempelvis sent flyg

Hämtat ur verkligheten

Joacim skulle resa till Florida, men strax före avresan blir hans vän och ressällskap akut sjuk och kan inte följa med. Joacim har ingen lust att resa på egen hand, så han skickar in sin väns läkarintyg till Folksam, och utnyttjar avbeställningsskyddet i sin Resklar.

Allt som han inte får av flygbolaget, ersätts av Folksam.

Som pensionär får du lite extra trygghet i din försäkring eftersom du slipper självrisken på egendomsskador om du skulle råka ut för ett rån eller överfall.

Ingår alltid i våra försäkringar

Det här är tjänster som du alltid får tillgång till med våra försäkringar

Om du har hem-, villa- eller fritidshusförsäkring får du via vår byggrådgivning tillgång till kostnadsfri rådgivning om materialval, byggmetoder och hur du renoverar miljövänligt.

Här får du även tips och stöd om hur du bäst åtgärdar brister från trygghetsbesiktningen av din villa.

Läs mer om vår byggrådgivning

Vi sparar allt mer i datorn: semesterminnen, bilder på barn och barnbarn, musik och andra viktiga dokument. Vår tjänst Digitalt bankfack är en extra hårddisk där du via internet lagrar dina digitala filer i säkert placerade servrar. Du får hela 25 gigabytes utrymme i sex månader utan kostnad.

Läs mer om Digitalt bankfack

Att skriva samboavtal, testamente och äktenskapsförord är ett sätt att skydda sig mot framtida tvister inom familjen. Du kan få hjälp genom vår samarbetspartner Familjens Jurist. Boka tid för personlig rådgivning - har du försäkring hos oss får du rabatt!

Familjejuridisk hjälp

Ofta kan du med enkla medel förhindra stora skador. Oavsett om du behöver en brandvarnare eller ett helt larmsystem får du tillgång till prisvärda lösningar.

Larmerbjudande för villor och fritidshus

Folksams webshop

I Folksams webshop hos Anticimex finns bra prisvärda produkter. Använd koden Folksamkund för att få folksamrabatten när du handlar.

Vad gäller för ditt hem vid exempelvis blixtnedslag? Vad är ett godkänt brytskydd för en dörr? Genom våra skadeförebyggare får du personlig skadeförebyggande rådgivning kring ditt hem direkt.

Ställ din fråga här!

Även en bra hemförsäkring kan behöva kompletteras utifrån de behov just du och din familj har. Följande tilläggsförsäkringar kan du lägga till din hemförsäkring.

Sköna fördelar:
 • Gäller vid plötsliga och oförutsedda händelser eller förlust av egendom
 • Gäller i hela världen utan tidsbegränsningar

Räcker det med att jag försäkrar min värdefulla klocka till en del av värdet eftersom jag redan har en försäkring med Allrisk och ersättning upp till 80 000 kronor för hemmet?

Vi rekommenderar att man försäkrar det fulla värdet. Om flera saker skadas samtidigt kan det bli så att maxersättningen inte räcker till.

Läs mer om tillägget Värdesak

Har du en mindre båt eller segelbräda, med ett värde som understiger 80 000 kronor? Då kan du teckna tilläggsförsäkringen Småbåt till din boendeförsäkring.

Läs mer om Småbåt

Sköna fördelar
 • Omfattande skydd från bara 15 kr/mån
 • Ingen begränsning gällande storlek
 • Inga begränsningar gällande motorstyrka
 • Teckna enkelt som tillägg till villa- eller fritidshusförsäkringen
 • Täcker sjöskada, stöld, brand, skadegörelse, uppläggnings- och transportskada. Ansvars- och rättsskydd ingår.

Skyddas inte min småbåt genom min hemförsäkring?

Nej, för den behöver du en separat småbåtsförsäkring som blir ett tillägg till din hemförsäkring. Småbåt försäkrar båtar till ett värde upp till 80 000 kronor.

Om du äger en skogsfastighet, som är mindre än 500 hektar, kan du försäkra den med en tilläggsförsäkring till din boendeförsäkring.

Du kan få ersättning för bland annat brand, explosion och åskslag. Växande skog på skogsmark är dessutom skyddad mot bland annat storm, snöbrott, torka och frost. Läs mer i försäkringsvillkoret under Skogsförsäkring.

Försäkringen omfattar
 • Växande skog på skogsmark
 • Skogsmark
 • Skogsprodukter
 • Hägnader och broar på skogsmark

Läs mer om tillägget skog

I våra hem- och villaförsäkringar Bas och Mellan ingår ett bra reseskydd för dig och din familj. Med Resklar utökar du det skyddet ytterligare. I vår försäkring Stor ingår Resklar, redan från början.

Sköna fördelar
 • Gäller alla resor och hela familjen
 • Möjlighet till ersättningsresa
 • Ingen självrisk
 • Resekostnad tillbaka om du eller ditt resesällskap blir sjuk innan avresa
 • Självriskreducering av hyrbil upp till 10 000 kr
 • Hyra av utrustning vid resgodsförsening
 • Outnyttjad aktivitetsresa upp till 10 000 kronor
 • Evenemangsförsäkring – biljetter som inte använts pga sjuk- eller olycksfall
 • Personförsening - ersättning vid exempelvis sent flyg
 • Nyhet: om din hund, katt eller häst är försäkrad hos oss och skulle bli sjuk så ingår avbeställningsskydd och möjlighet till ersättningsresa

Behöver jag Resklar om jag har en hemförsäkring med reseskydd?

Genom reseskyddet i hemförsäkring får du ersättning vid stöld, försening, olycksfall med mera. Men om du vill känna dig extra trygg är Resklar ett bra komplement eftersom du då också får ett avbeställningsskydd och möjlighet till ersättningsresa vid sjukdom.

Läs mer om Resklar

Ger dig ett bra skydd om din golfutrustning eller andra personliga tillhörigheter blir stulna eller förstörda. Inkluderar även en hole-in-one-försäkring. Golfförsäkringen kan tecknas av dig som har din bostad försäkrad hos oss.

Läs mer om tillägget Golf här

Sköna fördelar
 • Ersätter stulen eller förstörd golfutrustning och personliga tillhörigheter
 • Gäller i hela världen utan begränsning i tid
 • Ersätter även förlust av kontanter upp till 1 000 kronor
 • Endast 300 kronors självrisk
 • Unik hole-in-one-ersättning ingår! Lyckas du med drömslaget får du 2 000 kronor.

Marie-Louise betalade bara självrisken

På väg ut från klubbhuset efter en golfrunda upptäckte Marie-Louise att all utrustning – golfvagn och klubbor till ett värde av 20 000 kronor – var borta. Som tur var hade Marie-Louise tillägget Golf. Hon betalade bara självrisken på 300 kronor och fick ersättning för golfvagn och klubbor.

Du kan försäkra elrullstolar som ett tillägg till din hemförsäkring. Tillägget gäller inom Norden och i hela världen, under resans första 45 dagar.

Om du tecknat separat reseförsäkring (längre än 45 dagar) gäller den under hela resan.

Läs mer och teckna hemtillägget Elrullstol

Här kan du ladda hem försäkringsvillkor och viktig och samlad information om försäkringen. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada.

Viktig och samlad information om försäkringen

Villkor hem- och ägarlägenhet 2017

Villkor hem- och ägarlägenhet 2016

Självrisker

Grundsjälvrisken är 1 500 kronor. Ibland slipper du självrisk, till exempel om du får inbrott och har godkänt larm inkopplat. Vissa delar av reseskyddet är utan självrisk. För rättsskydd gäller alltid 20 % av kostnaden, lägst 1 500 kronor. Du kan läsa mer i försäkringsvillkoret under självrisker.

Högsta ersättningsbelopp

Här ser du exempel på högsta belopp som utbetalas vid olika händelser

Händelse Utbetalningsbelopp
Egendom på annan plats än bostaden 40 000 kr
Cykel, stulen på annan plats än i bostaden 20 000 kr
Kontanter 3 000 kr
Kontanter på resa med fler medförsäkrade 6 000 kr
Värdehandlingar, frimärken, manuskript och ritningar 10 000 kr
Brygga och uthus på annans mark 60 000 kr
Fast inredning som du äger och själv bekostat 60 000 kr
Inglasad balkong och altan 60 000 kr
Ersättningsbara tillbehör och delar till fordon och farkoster 5 000 kr
Rättsskyddsförsäkring 300 000 kr
Överfallsskydd 1 miljon kr
Ansvarsförsäkring 5 miljoner kr

Det är din ekonomiska förlust som ersätts, inte affektionsvärdet. Vi har rätt att avgöra om en skada ska ersättas kontant, repareras eller ersättas med likadan eller närmast motsvarande egendom.

Att du ska vara försiktig med dina saker för att om möjligt förhindra skador. Till exempel att du låser ytterdörren när du går hemifrån. Om du är oförsiktig, riskerar du att få lägre ersättning eller ingen ersättning alls.

Det är skydd för din egendom, alltså saker som du äger, lånar eller har hyrt och som du har för privat bruk.

Du väljer själv ett belopp som ska motsvara värdet på dina saker. Om du väljer ett för lågt belopp riskerar du att inte få full ersättning, till exempel om du råkar ut för ett inbrott.

Om du har hemförsäkring genom ditt fackförbund eller en organisation, har du en beloppslös försäkring, vilket betyder att du inte riskerar att blir underförsäkrad.

Försäkringen gäller inom Norden. På resa gäller den dessutom i hela världen under de första 45 dagarna.

Den gäller för dig som försäkringstagare och för alla personer som är folkbokförda på samma adress och bosatta i samma bostad som du förutsatt att ni har gemensamt hushåll.

Beställ en offert på vad det kostar att försäkra din lägenhet. Ändringar på en redan gällande försäkring kan du inte göra här, ring istället till vår kundservice på 0771-950 950 så hjälper vi dig.

Vi behöver ditt personnummer för att registrera försäkringen. Med hjälp av personnumret hämtar vi uppgifter om var du är bosatt (län, kommun, församling). Uppgifterna kan kompletteras med uppgifter från registerkällor som folkbokförings­register, fastighetsregister och kreditupplysningsregister.

Genom att du lämnar ditt personnummer samtycker du till detta. Vill du inte lämna ditt personnummer så kan du kontakta oss.

Kontakta kundservice

Folksams verksamhet står under tillsyn av Finansinspektionen och marknadsföringen följer svensk lag. Folksam Sak tillhandahåller i huvudsak försäkring för dig som person, boende, motorfordon, djur och båtar.

Omfattningen av din försäkring framgår av försäkringsvillkoret. Om inte annat avtalats är försäkringstiden ett år. All kommunikation mellan dig och oss sker på svenska.

Försäkringsrådgivare
Folksam ömsesidig sakförsäkring (Folksam Sak)

Organisationsnummer

502006-1619

Adress
106 60 Stockholm

Telefon
0771-960 960

Försäkringens pris

Priset för din försäkring framgår av försäkringsbesked och premiefaktura eller av den offert du fått. Har priset lämnats i en offert gäller prisuppgiften enligt vad som sägs i offerten eller annars avtalats. Betalningsvillkoren framgår av dina försäkringsvillkor.

Ångerrätt

När du har tecknat gruppförsäkring har du möjlighet att ångra försäkringsavtalet inom 30 dagar från det att du fått försäkringshandlingarna (försäkringsbeskedet) från oss. Om du ångrar dig måste du meddela oss detta inom dessa 30 dagar. Under försäkringstiden kan du säga upp försäkringsavtalet när som helst.

Vi har alltid rätt att kräva premie för den tid försäkringen varit gällande.

Uppsägning av försäkringen i förtid

Du kan säga upp försäkringen under försäkringstiden om det föreligger viss anledning som anges i försäkringsavtalslagen, till exempel om behovet av försäkringen upphör eller liknande omständighet inträffar. Du kan också säga upp försäkringen vid skada att upphöra inom 14 dagar.

Från vår sida kan vi säga upp försäkringen under försäkringstiden bara om det föreligger viss anledning som anges i försäkringsavtalslagen, till exempel att du grovt åsidosatt dina förpliktelser mot oss.

Om försäkringen sagts upp av dig eller oss, får du tillbaka den del av premien som du har rätt till.

Klagomål

Missförstånd eller oenigheter kan oftast klaras upp på ett enkelt sätt, till exempel genom ett telefonsamtal. Ta först kontakt med den som handlagt ditt ärende.

Om du efter omprövning ändå inte skulle bli nöjd med vårt beslut kan du kontakta Kundombudsmannen Folksam som gör en opartisk bedömning av ditt ärende. Du kan även vända dig till Allmänna reklamationsnämnden som prövar de flesta tvister angående privatpersoners försäkringar. Tingsrätt kan pröva din tvist med Folksam enligt svensk lag.

Om du inte är nöjd med vårt beslut

Samla och förebygg skador – få upp till 15 % rabatt

Med hemmet försäkrat hos oss kan du få 10 % samlingsrabatt på många försäkringar. Med inbrottsskydd kan du få ytterligare 5 % rabatt.

Samla och förebygg

Smarta tips för dig som bor i lägenhet

En brand eller vattenskada kan bli kostsam för dig som bor i lägenhet – här kan du läsa om hur du kan undvika skador och slippa onödiga utgifter.

Tips om lägenhetsskador