Cykelförsäkring

Hur hemförsäkringen gäller för din cykel

Om du har en hemförsäkring från Folksam så kan du känna dig trygg – den försäkrar även din cykel. Hemförsäkringen täcker inte bara de ägodelar du förvarar i hemmet (eller i förråd), utan även om din cykel utsätts för skadegörelse eller blir stulen på en helt annan plats.

Ersättningen varierar beroende på vilken hemförsäkring du har, och om du har en dyrare cykel kan det vara en god idé att se över en uppgradering av hemförsäkringen (eller komplettera den med en värdesaksförsäkring).

Det finns dock vissa krav på dig som ägare av cykeln – det viktigaste är att du måste ha ett godkänt lås för att försäkras fullt ut. På den här sidan delar vi med oss av våra tips för dig som vill försäkra din cykel, hur du undviker att cykeln blir stulen, och vad du ska göra om du skulle ha oturen att behöva anmäla en stulen cykel.

Försäkring för din cykel ingår i våra hemförsäkringar. Vilken hemförsäkring du bör teckna beror på hur du bor:

Har du redan hemförsäkring?

Om du redan har en hemförsäkring hos oss – men vill ha sänkt självrisk (eller andra fördelar), alternativt har en dyrare cykel – så kan du uppgradera till Hemförsäkring Mellan eller Hemförsäkring Stor. Mer om fördelarna med respektive val hittar du under respektive försäkrings sida i punktlistan ovan, samt under fliken ”Ersättning från hemförsäkringen” nedan. Du kan logga in på Mina Sidor för att se vilken hemförsäkring du har i dagsläget.

Hemförsäkring via fackförbund

I medlemskapet hos flera fackförbund så ingår en hemförsäkring, alternativt så kan du teckna en (extra fördelaktigt). Även här kan du uppgradera till Hemförsäkring Mellan eller Hemförsäkring Stor.

Försäkra dyrare cykel?

Vill du försäkra en cykel som är värd mer än 20 000 så har du möjlighet att teckna en värdesaksförsäkring som komplement till hemförsäkringen. Då ökar maxbeloppet beroende på cykelns värde, och du väljer själv cykelns försäkringsbelopp. Din cykel är då ännu bättre försäkrad, oavsett om den finns i bostaden eller på annan plats. Försäkringen passar utmärkt för dig som har en dyrare elcykel eller en finare träningscykel/tävlingscykel.

Vår hemförsäkring ersätter dig om din cykel blivit stulen eller utsatt för skadegörelse. Ersättning (och självrisk) beror på var cykeln blivit stulen och vilken nivå på hemförsäkringen du valt.

Var cykeln blev stulen

 • Om cykeln stals i din bostad i samband med ett inbrott får du ersättning för cykelns värde oavsett vilken av våra hemförsäkringspaket du valt.
 • Om cykeln blev stulen i källare/vind/biutrymme i ett flerfamiljshus så får du ersättning upp till 40 000 kr med vår Hemförsäkring Bas, och 80 000 kr med Mellan eller Stor – per skadetillfälle oavsett antal cyklar som blev stulna). Gäller om cykeltjuven brutit sig in i utrymmet med våld. 
 • Om din cykel stals på övriga platser (exempelvis efter en cykeltur) ersätts du med upp till 20 000 kr. Även den ersättningen är per skadetillfälle, och gäller oavsett antal cyklar.

Krav på dig som cykelägare

Det finns några så kallade aktsamhetskrav för att du ska få ersättning om din cykel blivit stulen. Du måste låsa cykeln med en låsanordning som är godkänd. Om din cykel var låst på annat sätt gör vi normalt avdrag med 50 procent. Om cykeln var olåst får du normalt sett ingen ersättning.

Självrisk vid cykelstöld

Självrisken för Hemförsäkring Bas och Hemförsäkring Mellan är 1 800 kr, för Hemförsäkring Stor är självrisken halverad till 900 kr.

Marknadsvärde för cykeln

Det är alltid cykelns marknadsvärde som ersätts, alltså vad det skulle kosta att köpa en motsvarande cykel i samma skick – sett till ålder, slitage och så vidare. I tabellen nedan kan du se hur cykeln värderas beroende på ålder.

Cykelns värde i procent i jämförelse med en ny cykel

Cykelns ålder

Värde

Mindre än 6 månader

100 %

6–12 månader

95 %

1–2 år

85 %

2–3 år

65 %

3–4 år

45 %

4–5 år

25 %

5 år eller mer

20 %

Vilken försäkring som du bör välja för att försäkra din elcykel beror på hur snabb och kraftfull elcykel du har:

Elcykel – 25 km/h

En elcykel klassificeras och kan försäkras som en cykel under vissa förutsättningar. Transportstyrelsen för bland annat fram följande kriterier för att ett fordon ska ses som en elcykel (då gäller hemförsäkringen även för elcykeln):

 • Elmotorn kopplas in när trycket på tramporna ökar, till exempel för att göra det lättare att trampa i uppförsbackar och i stark motvind.

 • Motorn får endast förstärka kraften från tramporna och får inte ge något krafttillskott vid hastigheter över 25 km/h.

 • Motorns kontinuerliga märkeffekt får vara högst 250 watt. (Är det effekt mellan 250 och 1 000 watt, men motorn bara ger hjälp upp till 25 km/h klassas elcykeln som en moped, klass 2.)

Elcykel – 45 km/h

En elcykel där motorn ger hjälp upp till 45 km/h (ibland kallad speedbike) klassas som en moped (klass 1) snarare än cykel. Det innebär att andra lagar gäller dig som har ett sådant fordon (bland annat krav på körkort, hjälm, registreringsskylt och trafikförsäkring – samt att du inte får köra på cykelbanor). Trafikförsäkring för en sådan elcykel ingår i vår mopedförsäkring. Mopedförsäkringen finns i tre varianter – helförsäkring, halvförsäkring eller bara själva trafikförsäkringen. Med hel- och halvförsäkringen får du ersättning om elcykeln blir stulen samt för olika typer av skador.

Försäkring för extra värdefull elcykel?

Har du en elcykel som är värd mer än de 20 000 som täcks av försäkringen så har du möjlighet att teckna en värdesaksförsäkring som tillägg till hemförsäkringen. Värdesaksförsäkringen ger dig ett högre maxbelopp och är avsett för dyrare föremål som smycken och kameror – eller lite dyrare cyklar.

Cykelstöld hör till det vanligaste egendomsbrottet (varje år anmäls över 60 000 cykelstölder). Det viktigaste skyddet mot stöld är att cykeln är låst med ett SSF-godkänt lås (det är också en förutsättning för att du ska få full ersättning om cykeln blir stulen). Se också till att låsa fast din cykel i något fast och fundamenterat. Då förbättrar du möjligheterna att hitta cykeln där du ställde den. Ta gärna del av våra 13 tips för att förhindra cykelstöld, och kika också på våra förslag på säkerhetsprodukter för cyklar.

 1. Anmäl cykelstöld till polisen på deras webbplats. Du kan även anmäla stulen cykel på telefon 114 14 eller genom att besöka en polisstation
 2. Kontakta Folksam för att anmäla att din cykel har blivit stulen.
  Du kan anmäla cykelstölden på webben eller ringa oss på 0771-950 950.

Här hittar du mer information om hur du gör en skadeanmälan om din cykel har blivit stulen eller drabbats av skadegörelse. 

Anmäl stulen cykel

Våra hemförsäkringar ger ersättning om din cykel blivit stulen. Hemförsäkringarna gäller vanligtvis för ett värde upp till 20 000 kr. Har du dyrare cykel än så kan du teckna en tilläggsförsäkring för värdesaker. Om du har en elcykel som enligt lagstiftningen klassificeras som en moped (se mer information ovan) så behöver du en mopedförsäkring.

Försäkring av din cykel ingår i våra hemförsäkringar. På vår sida Hemförsäkring kan du välja hur du bor och därefter gå vidare och få mer information. Har du en dyrare cykel så kan du teckna en värdesaksförsäkring; mer information får du då från vår kundtjänst.

En elcykel ingår och försäkras på samma sätt som en vanlig cykel förutsatt att elmotorn inte har en märkeffekt över 250 W eller ger tillskott vid hastigheter över 25 km/h. Är motorn starkare eller ger tillskott vig högre hastigheter klassas fordonet som en moped och då behöver du teckna en mopedförsäkring. Samma ersättningsregler för elcykel gäller som för vanlig cykel, du kan läsa mer under fliken ”Ersättning från hemförsäkringen”.

Du som har en elsparkcykel behöver ha olika försäkringar för att både sparkcykeln, du själv och andra i trafiken ska vara skyddade. Vilka försäkringar du behöver beror på hur fort elsparkcykeln kan gå och vilken motorstyrka den har. Du hittar mer information på vår sida om försäkring för elsparkcykel.

En elektrisk enhjuling omfattas av hemförsäkringen så länge enhjulingen inte går snabbare än 20 km/h. Om din enhjuling går över 20 km/h gäller inte hemförsäkringens ansvarsskydd om du skulle bli krävd på skadestånd efter att ha cyklat på någon. Det är samma ersättningsregler som för en vanlig cykel, du kan läsa mer om dessa regler under fliken Ersättning från hemförsäkringen.

Under det första halvåret tappar cykeln inte i värde alls. Därefter minskar värdet med 5 procent det andra halvåret, och därefter 10–20 procentenheter per år, tills cykeln är fem år gammal. Är den fem år eller äldre så är värdet 20 procent i jämförelse med en ny cykel. Du hittar en tabell med alla siffror under ”Ersättning från hemförsäkringen” ovan.

Den viktigaste åtgärden för att skydda sig mot cykelstöld är att cykeln är låst med ett lås som är godkänt av Stöldskyddsföreningen (SSF). Att ha ett godkänt lås är också en förutsättning för att du ska få full ersättning om cykeln blir stulen. På Stöldskyddsföreningens webbplats finns en förteckning över alla godkända lås.

Det finns flera olika sätt att stöldmärka din cykel:

 • DNA-märkning innebär att man använder en blandning som består av syntetiskt framställd DNA. Syntetiskt DNA går att framställa i oändliga kombinationer och därför har varje märksats sin egen unika DNA-kod. I blandningen finns också mikropunkter med unika pin-nummer och dessa tillsammans med DNA-koden registreras tillsammans med ägaruppgifter i en skyddad databas.
 • ISR-märkning är ett annat alternativ. Märkningen inkluderar ett antal dekaler och en ultraviolett vätska som man stryker över dekalerna. UV-vätskan etsas fast i det perforerade siffermönstret i dekalerna. Varje dekal har en laserskuren unik kod som ägaren registrerar i en databas. Märkningen är helt osynlig, men när polisen hittar stöldgods så kan de lysa med UV-lampor på föremålet, se koden och sedan via databasen enkelt koppla ihop det med rätt ägare.

Det första du bör göra är att anmäla cykelstölden till polisen. Ta sedan kontakt med oss på Folksam för att se över ersättning – det gör du enkelt via vår webbplats: Anmäl cykelstöld.

Ja, cykeln räknas som lösöre. Begreppet lösöre inbegriper vad man ibland kallar ”naturligt flyttbar egendom”, och ibland med ett lite mer vardagligt exempel – det du tar med dig i en flytt. Och din cykel är förstås lämplig att ta med dig när du flyttar...

Våra hemförsäkringar

Oavsett om du bor i lägenhet, radhus eller villa så ger våra hemförsäkringar ett bra skydd för allt du bryr dig om, till exempel din cykel. Med tillägget Värdesak skyddar föremål av högre värd, till exempel om du har en dyrare tävlingscykel.