Grilla säkert ute – tips och råd

Vad smakar bättre än att grilla och äta utomhus? Tyvärr står grillning i naturen för 14 procent av alla utomhusbränder. Så det gäller att tänka till innan du tänder grillen.
Här får du några tips om hur du gör grillningen säkrare och mer miljövänlig.
 • En grill ska placeras så att den inte står nära husvägg, staket eller plank som kan fatta eld
 • Se till att den står stabilt och inte riskerar välta.
 • Fett som rinner ut kan flamma upp och brinna med farligt hög låga, men får inte släckas med vatten. Kväv elden eller använd brandsläckare.
 • Ha en hink med vatten till hands om det skulle börja brinna på fel ställe.
 • Använder du gasolgrill, se till att slangarna är hela inför grillsäsongen.
 • Förvara inte gasolflaskor under gasolgrillen. Det kan bli väldigt varmt där vilket kan orsaka läckage i slangarna.
 • Om något går fel under grillningen – stäng av gasolen med ventilen på flaskan.
 • Se till att gasolflaskan alltid står upp för att förhindra läckage.
 • Elda bara med grillkol eller briketter så får du bättre glöd och inte så stora lågor.
 • Engångsgrillar startar många markbränder och ska alltid placeras på obrännbart underlag. En engångsgrill är inte en helt säker grillplats – kasta den inte i soporna.
 • Tänk på att aldrig lämna en tänd grill utan uppsikt.
 • När maten är färdig, kyl ner kolen eller lägg på ett lock.
På din tomt får du grilla i kol- eller gasolgrill som är utformad så att det inte finns risk för brandspridning, till exempel upphöjd från marken. Till "egen tomt" räknas i sammanhanget även gård till hyresrätt och bostadsrätt samt kolonilott. För att undvika missförstånd – tala med styrelsen eller hyresvärden för att ta reda på vilka lokala regler som gäller. Vid ett utökat eldningsförbud är förbudet totalt och omfattar ALL eldning, inklusive grillning på egen tomt och särskilt iordningställda grillplatser. Elgrill omfattas inte av grillförbud.
Det finns många sätt att tända briketterna i kolgrillen – varför inte välja ett miljövänligt alternativ. När briketterna är täckta av en gråaktig aska är glödbädden som bäst och det är dags att börja grilla:
 • Stearinbaserat tändpapper - miljövänligt
  Häll kolen i en hög. Bryt 2-4 strimlor tändpapper och sprid över kolbädden. Strimlorna trycks ned utan att övertäckas. Tänd på papperets rivna kant. Briketterna är klara för grillning efter cirka 30 minuter.

  Skorstenständare – miljövänligt med tänd-/tidningspapper
  Placera några strimlor stearinbaserat tändpapper eller ihopknycklat tidningspapper på grillgallret. Fyll skorstenständaren med önskat antal briketter och ställ den ovanpå pappret. Tänd på och vänta cirka 30 minuter. Häll ut dem på grillen.

  Eltändare - miljövänligt
  Om du har tillgång till el kan du använda en gaffelformad eltändare bland briketterna. Låt eltändaren ligga kvar cirka 10 minuter. Tändkuber av parafin och braständare Tändkuber är små kuber som bland annat består av paraffin som inte är bra för miljön.

  De är luktfria och lämnar inga rester och ger ingen bismak till maten. Placera några tändkuber bland briketterna som du placerat som en pyramid i grillen och tänd på. Efter cirka 30 min är glöden klar för grillning.

  Tändvätska
  Tändvätska som används felaktigt kan orsaka brännskador och kan ge bismak till maten du grillar. Lägg upp en hög med kol på grillen, spruta över tändvätska och låt vätskan drar in i kolen under 10 minuter. Stäng flaskan och placera den på säkert avstånd från grillen och utom grepphåll för barn.

  Tänd med tändsticka som släpps på kolen och tänk på att elden flammar upp. Spruta aldrig tändväska direkt på en het grill eftersom du kan riskera svåra brännskador då förångad tändvätska kan explodera. Börja att grilla när briketterna fått en gråaktig färg.