Om något händer med din mobil

Så täcker hemförsäkring mobiltelefon

I din hemförsäkring kan det ingå ett skydd om du får en skada på din mobiltelefon, om den blir stulen eller om du tappar bort den. Vilket skydd du har för mobilen beror på storleken på din hemförsäkring hos oss.

Vår hemförsäkring finns i tre olika storlekar: Bas, Mellan och Stor. Storleken på din hemförsäkring avgör om den täcker borttappad, skadad eller stulen mobiltelefon. Du kan logga in på Mina sidor för att se vilken hemförsäkring du har.

Hur gäller hemförsäkring vid trasig eller borttappad mobil?

Allrisk, även kallad drulle- eller otursförsäkring, är ett skydd som kan ersätta skador som uppkommer genom plötsliga och oförutsedda händelser, till exempel om du tappar din mobiltelefon i marken eller glömmer den på bussen. Allrisk ingår inte i Hemförsäkring Bas.

Vill du ha allrisk i din hemförsäkring rekommenderar vi Hemförsäkring Mellan eller Stor som kan ge dig ersättning om dina värdesaker försvinner eller skadas. Skillnaden på Mellan eller Stor är maxersättningsbeloppet och hur mycket du betalar i självrisk  vid en skada.

I Hemförsäkring Bas och Mellan är din självrisk 1800 kr och i Stor är självrisken 900 kr. Det maximala ersättningsbeloppet för Mellan är 40 000 kronor och för Stor 80 000 kronor.
 • Allrisk ingår inte
 • Ingår skydd i fall mobilen blir stulen i hemmet
 • Självrisk 1800 kr
 • Allrisk ingår. Du kan få ersättning för skador som uppstår genom plötsliga och oförutsedda händelser, upp till 40 000 kr
 • Ingår skydd i fall att mobilen blir stulen i eller utanför hemmet
 • Självrisk 1800 kr
 • Allrisk ingår. Du kan få ersättning för skador som uppstår genom plötsliga och oförutsedda händelser, upp till 80 000 kr
 • Ingår skydd i fall att mobilen blir stulen i eller utanför hemmet
 • Självrisk 900 kr


Allrisk i hemförsäkringen

Är du medlem i ett förbund?

 • Genom vissa förbund och organisationer har du redan en förmånlig hemförsäkring. Du kan utöka ditt skydd till Hemförsäkring Mellan eller Stor för att få högre ersättningsnivå. Med Stor får du även halverad självrisk.


Lagad eller likvärdig mobil inom en vecka

Har din mobiltelefon råkat ut för en skada? Om du har tappat mobilen i golvet och fått en spricka i skärmen, glömt kvar mobilen på bussen eller om mobilen har halkat ur fickan och fått en vattenskada kan du ha rätt till ersättning från hemförsäkringen. Storleken på din hemförsäkring och vad som har hänt avgör om vi ersätter skador på din mobiltelefon. 

I vår skadehantering använder vi oss av cirkulär skadereglering. Det betyder att vi vid ersättningsbara skador återbrukar och återvinner skadade mobiler genom ett samarbete med Godsinlösen, GIAB. Då får din mobiltelefon ett nytt liv istället för att slängas på tippen. De produkter som inte går att sälja vidare eller återbruka vid reparation av andra mobiler återvinner GIAB på bästa möjliga sätt.

Hemförsäkring – laga mobilen

 • Efter att du har anmält att din mobiltelefon är skadad skickar du den till företaget Godsinlösen, GIAB. Om din mobiltelefon har enklare skador får du tillbaka den efter reparation.

  I dag har vi en hög reparations- och utbytesgrad på mobilerna som kommer in. Allt inom en vecka. De friska delarna i din trasiga mobil återanvänds i utbytesmobiler till andra kunder.

Hur gäller hemförsäkring vid stulen mobil?

I din hemförsäkring ingår ett skydd i fall att din egendom blir stulen. För stulna mobiltelefoner gäller vissa speciella regler och aktsamhetskrav eftersom mobiltelefoner klassas som stöldbegärliga föremål. Tänk på att inte förvara din mobil i din bil.

Stulen mobil - Hemförsäkring Bas

Om du har Hemförsäkring Bas täcker försäkringen rån och väskryckning och om din mobil blir stulen ur ett hotellrum. Försäkringen täcker även om mobilen blir stulen på ditt barns skola eller på din arbetsplats om du har din mobil inlåst i ett skåp eller en låda och om du själv är i byggnaden.

Anmäla skada, förlust eller stöld av din mobiltelefon

 1. Anmäl stöld av mobiltelefon till Polisen på deras webbplats. Du kan även göra en polisanmälan på telefon 114 14 eller besöka en polisstation. Om du har tappat bort din mobil ska du istället anmäla förlust av mobiltelefon.
 2. Kontakta Folksam för att anmäla att din mobiltelefon har blivit stulen eller utsatt för skadegörelse.

  Du kan anmäla skada på webben eller ringa oss på 0771-950 950.

  Anmäl stulen eller skadad mobiltelefon

Vad kan jag få i ersättning för min mobiltelefon?

Vi ersätter din mobiltelefon enligt marknadsvärdet, det vill säga vad det skulle kosta att köpa en likvärdig mobil i samma skick. På grund av ålder och slitage gör vi ett åldersavdrag enligt en ersättningstabell i villkoret.

Exempel på ersättning från hemförsäkringen

 • En morgon vaknar Andrea för sent och det blir en rivstart på dagen för att hinna i tid till den nya arbetsplatsen. På tåget lägger hon mobilen på sittplatsen bredvid sig när hon ska sätta på locket på kaffekoppen. När hon kommer till kontoret märker hon att mobilen blev kvar på tåget.Andrea kontaktar först sin mobilleverantör för att spärra både mobil och abonnemang. Sen gör hon en skadeanmälan till oss på Folksam. Andrea har Hemförsäkring Stor och vi ersätter hennes borttappade mobil med kostnaden för en likvärdig mobiltelefon, i det här fallet 8 500 kronor. Eftersom Andreas mobil är 8 månader gammal gör vi åldersavdrag på mobilen vilket ger Andrea en ersättning på 6 375 kronor. Efter att Andrea betalat självrisken på 900 kronor blir slutersättningen 5 475 kronor.

Hur försäkrar jag min mobiltelefon?

I hemförsäkringen ingår det ett skydd för din mobiltelefon. Vilken ersättning du kan få beror på om du har Hemförsäkring Bas, Mellan eller Stor och vilken typ av skada det gäller.

Om du har Hemförsäkring Bas har du ett skydd i fall att din mobiltelefon blir stulen ur ditt hem, men inget skydd om du exempelvis tappar mobilen i golvet eller lämnar den kvar på bussen. I dessa fall behöver du ha Hemförsäkring Mellan eller Stor där det ingår allrisk, även kallad för drulleförsäkring.

Sveriges populäraste hemförsäkring

Har jag Hemförsäkring Bas, Mellan eller Stor?

Du som redan är kund hos Folksam kan logga in på Mina sidor för att se om du har Hemförsäkring Bas, Mellan eller Stor.

Har du frågor eller vill ha hjälp att uppgradera din hemförsäkring till Mellan eller Stor? Kontakta Kundservice på: 0771-950 950


Vanliga frågor och svar om mobiltelefon och försäkring

Genom att ha allrisk/drulle i din hemförsäkring får du inte bara ett skydd för din mobil. Du får ett skydd för alla saker i hemmet, glasögon, dator, cykel med mera – även om det är du som haft oturen att orsaka skadan.

Om du tecknar en försäkring hos din operatör eller återförsäljare betalar du oftast en fast månadskostnad och en självrisk som blir högre ju dyrare din telefon är. Många har dessutom fördubblad självrisk om du får en ny skada inom 12 månader.

En mobilförsäkring kan alltså bli en dyr merkostnad när du redan har ett skydd i din hemförsäkring. Den fördel du får med en separat mobilförsäkring är att det inte görs något åldersavdrag på mobilen, vilket vi gör enligt villkoren i hemförsäkringen.

Dina AirPods är också försäkrade i din hemförsäkring.

Om din mobiltelefon har blivit stulen ska du göra en polisanmälan. Kontakta din operatör för att spärra både ditt abonnemang och din mobiltelefon. Har du ditt Imei-nummer (serienumret på din telefon) tillgängligt är det också bra.

Sedan ska du kontakta Folksam och anmäla din skada, du hittar mer information om hur du gör via länken nedan.

Anmäl stöld av mobiltelefon

I Folksam har vi cirkulär skadereglering. Det betyder att du som fått en skada på mobilen skickar in den till företaget Godsinlösen, GIAB, för reparation eller återbruk. Vid enklare skador får du din mobil tillbaka efter reparation. Om du tappat bort din mobiltelefon ersätter vi den med kostnaden för en likvärdig mobiltelefon (gäller ej Hemförsäkring Bas). Vi gör även ett åldersavdrag beroende på hur gammal din mobil är, vilket i sin tur påverkar slutsumman på din ersättning.

Om du funderar på att köpa en mobilförsäkring bör du ta reda på vilket skydd du redan har genom din hemförsäkring, så att du inte betalar för vara dubbelförsäkrad. Som kund hos oss behöver du inte teckna en separat mobilförsäkring om du har Hemförsäkring Mellan eller Stor. En extra mobilförsäkring kan i vissa fall kosta så mycket som 20–30 procent av mobiltelefonens värde.

Självrisken vid skada beror på vilken hemförsäkring du har hos oss. Har du Hemförsäkring Bas eller Mellan är självrisken 1 800 kronor. Med Hemförsäkring Stor halveras självrisken till 900 kronor.

I Folksam jobbar vi med cirkulär skadereglering i samarbete med företaget Godsinlösen, GIAB. Det betyder att du måste skicka in mobilen till GIAB för reparation om du har fått en skada på den. Genom cirkulär skadereglering reparerar, återbrukar och återvinner vi skadade mobiltelefoner.

Vid enstaka fall kan du själv lämna in mobilen på reparation och sedan skicka kvittot till oss. Kolla alltid med våra skadehandläggare först om det är möjligt.

Vid reparation av mobiltelefon betalar du bara din självrisk som är 1800 kronor för Hemförsäkring Mellan och 900 kronor för Hemförsäkring Stor. Hemförsäkring Bas täcker inte skador på mobiltelefoner.


Våra hemförsäkringar

I hemmet samlas allt ditt hjärta klappar för. Här finns kära och välkända saker, minnen och ägodelar.