Villa

För medlemmar i förbund

Villaförsäkring

Så hanterar vi dina personuppgifter
Medalj

Högst betyg hos Konsumenternas Försäkringsbyrå!

En trygg försäkring för din villa

Du som bor i villa, radhus eller parhus behöver en hemförsäkring för dig, din familj och era saker. För hus och tomt behöver du en villaförsäkring.

Om du är medlem i ett fackförbund får du medlemspris på både vår hem- och villaförsäkring. I vissa förbund ingår hemförsäkringen redan.

Om du inte är medlem kan du ändå teckna en riktigt bra villaförsäkring.

  • Sveriges populäraste hemförsäkring – Vi försäkrar flest hem i Sverige enligt branschstatistik från Svensk Försäkring 2022.
  • 9 av 10 är nöjda med vår skadehantering och kundservice.
  • Du får tillgång till bygg- och energirådgivning via telefon.
Bra miljövals logotyp

Märkt med Bra Miljöval

Försäkringen är märkt med Bra Miljöval – en av världens tuffaste miljömärkningar.

Därför är det viktigt

Topprankad hos Konsumenternas

Oberoende Konsumenternas försäkringsbyrå ger vår Villaförsäkring Stor betyget 4,5 av 5.

Konsumenternas jämförelse

Jämför villaförsäkring

Här kan du jämföra våra villaförsäkringar och se vilken som passar dig. Hemförsäkringsdelen finns i omfattningarna Bas, Mellan och Stor – villaförsäkringsdelen finns i Bas och Stor.

Det här ingår i villaförsäkringsdelen Stor Mellan Bas
Hem Stor + Villa Stor Hem Mellan + Villa Stor Hem Bas + Villa Bas
Ingen självrisk Ingen självrisk Självrisk 10 tkr
Det här ingår i hemförsäkringsdelen Stor Mellan Bas
Hem Stor + Villa Stor Hem Mellan + Villa Stor Hem Bas + Villa Bas
Upp till 80 tkr Upp till 80 tkr Upp till 40 tkr
Upp till 80 tkr Upp till 40 tkr
Valbart tillägg Valbart tillägg
Över 65 år
Över 65 år
Över 65 år Över 65 år
Ingår alltid i våra hemförsäkringar Stor Mellan Hem
Bra tilläggsförsäkringar till din hemförsäkring Köp till
Köp
Köp
Köp
Köp
Köp
Köp
Självrisker Belopp
1 800 kr
900 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
20%, lägst 1 800 kronor

Särskilda självrisker för byggnad

Skada Självrisk
Läckageskada orsakad av frysning 10 % av skade­beloppet, lägst 4 000 kr och högst 10 000 kr.
Läckage genom vattentätt skikt 4 000 kr
Läckage om skadan beror på att gällande byggnorm eller branschregler vid tidpunkten för uppförande eller reparation inte följts 10 % av skade­beloppet, lägst 10 000 kr
Annan läckageskada på byggnad 4 000 kr
Översvämning 10 % av skade­beloppet, lägst 10 000 kr
Översvämning då vatten inomhus tränger upp ur avloppsledningens golvbrunn (baktrycksskada) 10 000 kr
Skada på maskiner orsakad av frysning 10 %, lägst 2 000 och högst 10 000 kr

Högsta ersättningsbelopp

Här ser du exempel på högsta belopp som utbetalas vid olika händelser

Händelse Utbetalnings­belopp
Egendom på annan plats än bostaden 40 000
Cykel stulen på annan plats än i bostaden. Maxbelopp per skadetillfälle oavsett antal cyklar. 20 000 kr
Kontanter 3 000 kr
Kontanter på resa med fler medförsäkrade 6 000 kr
Värdehandlingar, frimärken, manuskript och ritningar 10 000 kr
Brygga och uthus på annans mark 60 000 kr
Ersättningsbara tillbehör och delar till fordon och farkoster 5 000 kr
Rättsskyddsförsäkring 300 000 kr
Överfallsskydd 1 miljon kr varav överfallsersättning 150 000 kr
Ansvarsförsäkring 5 miljoner kr

Frågor om försäkringen

Här kan du läsa svaren på de vanligaste frågorna om försäkringen.

Om försäkringen

En villaförsäkring består av flera olika delar. Förutom skydd för huset och tomten ingår ansvarsskydd och rättskydd. Hemförsäkringsdelen i en villahemförsäkring består också av flera delar, där skydd för dina saker, lösöret, är en del.

Hela huset omfattas av villaförsäkringen om skadan till exempel orsakas av brand, översvämning eller om ett träd faller ner på byggnaden. En villaförsäkring omfattar också köks- och badrumsinredning, värmepannan och andra installationer, liksom rörledningar. Vattenskador som beror på rör eller badrum inne i huset brukar ersättas. Med Villaförsäkring Stor får du dessutom det vi kallar för Husextra, en otursförsäkring som kan ersätta skador som Villaförsäkring Bas inte täcker.

Villaförsäkringen täcker dock inte skydd för dina saker och andra moment som exempelvis reseförsäkring. För att få detta behöver du teckna en hemförsäkring till din villaförsäkring.

Den gäller för dig som försäkringstagare och för alla personer som bor i samma bostad som du om ni delar hushåll och är folkbokförda på samma adress.

Personer som bor och har gemensamt hushåll med dig kan ingå även om de inte är folkbokförda, förutsatt att de har sökt uppehållstillstånd och att du har anmält till oss att de bor med dig.

I våra hemförsäkringar ingår alltid 1,5 miljoner i försäkringsbelopp, men du kan välja ett högre belopp. Beloppet ska motsvara värdet på dina saker. Om du har ett för lågt försäkringsbelopp riskerar du att inte få full ersättning, till exempel om du råkar ut för ett inbrott.

Om du har hemförsäkring genom ditt fackförbund eller en organisation, har du en beloppslös försäkring, vilket betyder att du inte riskerar att blir underförsäkrad.

Fullvärdesförsäkring innebär att det inte finns någon beloppsgräns för högsta ersättning. Men enligt våra värderings- och ersättningsregler gör vi avdrag för ålder och slitage på olika byggnadsdelar.

Läs mer om fullvärdesförsäkring

Det gör du i samband med att du köper försäkringen. Vill du ändra i efterhand så ring oss på 0771-950 950.

När du köper försäkringen

Det är din ekonomiska förlust som ersätts, inte affektionsvärdet. Vi har rätt att avgöra om en skada ska ersättas kontant, repareras eller ersättas med likadan eller närmast motsvarande egendom.

Det beror på vilket typ av egendom det gäller. Du kan läsa mer exakt hur vi beräknar det i vårt fullständiga villkor under avsnittet "Värderings- och ersättningsregler".

Fullständiga försäkringsvillkor

Det är skydd för din egendom, alltså saker som du äger, lånar eller har hyrt och som du har för privat bruk.

Hemförsäkringen gäller för din egendom – alltså dina egna, lånade eller hyrda saker om du har dem för privat bruk. Den gäller däremot inte för byggnader, bilar eller båtar. Du kan läsa mer i försäkringsvillkoret under Egendomsskydd.

Stöld och skadegörelse
Försäkringen gäller för stöld av och skadegörelse på egendom i bostaden och biutrymmen, till exempel källar- eller vindsförråd och tvättstuga.

Den gäller också för saker som du har med dig utanför bostaden och för saker som du förvarar någon annanstans än där du själv befinner dig, till exempel i skåpet på jobbet när du gått hem för dagen eller sådant som du har lämnat in för reparation.

Vi har vissa begränsningar och aktsamhetskrav när det gäller stöld. Bland annat gäller speciella regler för saker som är stöldbegärliga, till exempel kameror och mobiltelefoner. Tänk på att aldrig förvara stöldbegärliga saker till exempel i bilen eller i källarförrådet. Om du har ett inbrottslarm som är kopplat till godkänd larmcentral slipper du självrisken vid inbrott.

Brand och blixt gäller för skada:
- Genom brand
- Genom blixt
- Genom kortslutning, överslag eller överspänning på hushållsmaskiner och annan elektrisk maskin eller apparat
- Genom explosion, men inte genom sprängningsarbete
- Som plötsligt orsakas av sot från öppen låga, men inte från levande ljus
- Som orsakas av frätande gas som bildats vid oavsiktlig upphettning av plast

Översvämning och läckage
Du kan få ersättning om dina saker skadas genom läckage från till exempel vattenledningar, diskmaskin eller genom översvämning.

Hushållsmaskiner och mat i frys och kyl Du kan få ersättning om till exempel kylen, frysen eller tvättmaskinen går sönder. Om dessutom tvätten som låg i maskinen och maten som låg i frysen eller kylen blir förstörd, får du ersättning för den också.

Värdering av dina saker
Det är alltid de skadade eller förlorade sakernas marknadsvärde som ersätts. Det vill säga vad det kostar att köpa ett motsvarande föremål i samma skick. Vi gör åldersavdrag beroende på vilken typ av sak det är och hur gammal den är. Datorer sjunker till exempel snabbt i värde medan det går långsammare för möbler och husgeråd. Vissa saker ersätts enligt en tabell som finns i försäkringsvillkoret under Värderings- och ersättningsregler. Vi kan aldrig ersätta det känslomässiga värdet.

Saker du använder i ditt arbete
Egendom som du äger och använder i din (eller annans) företagsverksamhet kan ersättas.

Att du ska vara försiktig med dina saker för att om möjligt förhindra skador. Till exempel att du låser ytterdörren när du går hemifrån. Om du är oförsiktig, riskerar du att få lägre ersättning eller ingen ersättning alls.

Vad ingår i försäkringen?

Försäkringen gäller inom Norden. På resa gäller den dessutom i hela världen under de första 45 dagarna.

Ja, om du har Villaförsäkring Stor kan du få ersättning för ytskikt och tätskikt även när läckaget uppstått genom ytskikt och tätskikt.

En förutsättning är att arbetet med ytskikt och tätskikt har utförts enligt gällande byggnormer och branschregler.

Vår Villaförsäkring Bas täcker installerade solceller eller solfångare genom försäkringens egendomsskydd.

Försäkringen täcker dina installerade solceller oavsett om solcellerna är installerade på hustaket, tomten eller på en annan byggnad på din tomt.

Om du har vår Villaförsäkring Stor ingår även ett skydd för oförutsedd skada på byggnaden. Det är ett otursskydd om du exempelvis råkar skada dina solceller av misstag.

I vår artikelsida om solceller kan du få mer information om hur försäkringen täcker skador på solceller.

Så gäller försäkringen för solceller

Om du har Folksams hemförsäkring så kan du känna dig trygg – den försäkrar även din cykel. Vår hemförsäkring täcker inte bara de ägodelar du förvarar i hemmet, utan även om din cykel utsätts för skadegörelse eller blir stulen på en helt annan plats.

Cykelförsäkring: Hur hemförsäkringen gäller för din cykel

Med vår försäkring Stor kan du få hjälp med låsbyte om du förlorat nycklarna och det finns risk för inbrott, upp till 3 000 kronor. Om du är över 65 år ingår hjälp vid nyckelförlust även i Mellan.

Ohyra och övriga skador

Hussvamp är en typ av rötsvamp som förstör virket i ett hus. Vid rätt förhållanden kan den växa upp till 6 millimeter per dygn. Byggnadsvirket försämras eller blir förstört vid ett angrepp. Hussvamp förekommer ofta i anslutning till skorstenar och murverk.

Mer information om hussvamp

Försäkringen omfattar sanering och skador på försäkrad byggnad. Skulle det värsta hända så att byggnaden blir totalförstörd så återställs den med en ny enligt Folksams värderings- och ersättningsregler.

Läs mer om hussvamp

Så fort du upptäcker fuktangrepp eller om du misstänker att ditt hus fått mögel ska du kontakta Anticimex. När du tecknar en villaförsäkring hos oss utför Anticimex en försäkringsbesiktning för att upptäcka eventuella brister och risker för bland annat vattenläckage. Då får du också värdefulla råd för att undvika skador i framtiden.

Mer om mögel i hus

Nej, när du reparerar något som är skadat och den reparationen täcks av en försäkring, får du inte göra rot- eller rutavdrag på arbetet. Detta har du som kund skyldighet att säkerställa, även fast leverantören också ska känna till det. Vi ger alltså alltid skadeersättning på det fulla priset, det vill säga innan rot eller rut.

Villaförsäkringen gäller bara vid brand och kortslutning som skadar byggnaden. Bilen och dess tillbehör ersätts inte. Anmäl istället dessa skador till bilförsäkringen.

Har det uppstått en brand- eller kortslutningsskada på byggnaden så ersätts skadan i villaförsäkringen. Men du måste vara försiktig när du laddar bilen och följa elbilsleverantörens rekommendationer.

Här hittar du mer information om hur vår bilförsäkring gäller vid brand kopplad till elbilar.

Villaförsäkringen gäller bara för brand och kortslutning som skadar den försäkrade byggnaden. Du ska dock ha varit aktsam vid laddningen och följt de anvisningar som elbilsleverantören rekommenderat. Skador på bilen ersätts inte av villaförsäkringen. Kolla istället vad som gäller i din bilförsäkring.

Rådgivning och skydd

Nej, rättsskyddsförsäkringen är en kostnadsförsäkring som i vissa tvister kan betala dina kostnader för att anlita ett juridiskt ombud. Rättsskyddet betalar alltså de kostnader som du får betala för att få juridisk hjälp av ett ombud.

Om din hemförsäkring ingår i ditt medlemskap i ett fackförbund kan förbundet ha tecknat juridisk rådgivning som en del av din hemförsäkring. För att se om juridisk rådgivning ingår i din hemförsäkring kan du läsa ditt försäkringsbesked eller på din förbundssida på folksam.se.

Du hittar mer information om rättsskydd via länken nedan:

Information om rättsskydd

Nej, det finns ett undantag för tvister mellan tidigare makar, sambos, registrerade partners. Däremot omfattas, med vissa karensregler, tvister om vårdnad, umgänge, underhåll till barn och barns boende.

Hitta rätt sjukvård på utlandsresan

När du behöver hjälp att hitta kvalitetssäkrad vård vid enklare sjukdomar eller skador kan du använda tjänsten Hitta sjukvård utomlands. Då får du rätt vård till rätt pris.

Hitta rätt sjukvård

Allt samlat på Mina sidor

På Mina sidor ser du dina försäkringar, nya fakturor och de skador du har anmält till oss.

Logga in på Mina sidor