Fullvärdesförsäkring

Med en villaförsäkring får du en trygghet för ditt hus. Ditt hus kan vara försäkrat med fullvärde, även kallat fullvärdesförsäkring, eller med ett fast försäkringsbelopp.

Här förklarar vi mer om fullvärdesförsäkringen och vad som gäller när du har ditt hem försäkrat hos oss.
Fullvärdesförsäkring innebär att det inte finns något försäkringsbelopp som utgör gräns för skadeersättningens storlek. Om ditt hus exempelvis brinner ned eller på annat sätt totalskadas får du ett nytt likvärdigt hus uppbyggt.

Om vi ersätter gamla byggnadsdelar med nya efter en skada gör vi dock ett åldersavdrag på skadeersättningen.
På grund av ålder och slitage för vissa byggnadsdelar gör vi ett åldersavdrag. Det innebär att du måste betala en del av den standardförbättring som faktiskt uppkommer efter en reparation då man byter gamla saker mot nya. Huvudregeln är alltså att du varken ska vinna eller förlora på en skada.

Ju närmare du kommit den tidpunkt när rör, ledningar, tapeter och andra byggnadsdelar ändå måste bytas ut desto högre är avskrivningen.

Sänkt åldersavdrag med Villa Stor

Det högsta åldersavdraget i Villa Bas är 105.000 SEK, har du däremot Villa Stor sänks åldersavdraget till högst 10.000.
Det är viktigt att du angett rätt uppgifter när du tecknar en hemförsäkring för ditt boende. Exempelvis att kvadratmeter stämmer, antal badrum eller våningar. Gör du förändringar på ditt boende, exempelvis en ombyggnation är det viktigt att du meddelar detta till oss.

Premien du betalar för din försäkring baseras nämligen på dessa uppgifter och gäller sedan som grund för vilken ersättning som kan lämnas.

Fullvärdesförsäkring är alltid det vi erbjuder i första hand. Beloppsförsäkring är det alternativ som gäller för bland annat kulturmärkta hus, väldigt gamla hus eller om det är en byggnad som ursprungligen varit till exempel skola, samlingslokal eller kvarn.

Ja, det är exakt samma regler som för villa, det vill säga att du har en fullvärdesförsäkring för din bostadsrätt.

Ja, det är exakt samma regler som för villa, det vill säga att du har en fullvärdesförsäkring för ditt fritidshus.

Hur fullvärdesförsäkrar jag mitt hus?

Oavsett om du har en villa, ett bostadsrättsradhus eller fritidshus så ingår fullvärde i våra försäkringar.