Träd i en skog vid en soluppgång

Skogsbrand

När markerna blir torrare och värmen tilltar, ökar även risken för större bränder.

Här har vi samlat tips och goda råd och vad som är bra att tänka på om du befinner dig i närheten av ett brandområde.
En evakuering av området görs om det är farligt att stanna kvar och beslutas genom att ett VMA, viktigt meddelande till allmänheten, går ut till befolkningen.

Det sker genom att länsstyrelsen och kommunen informerar via sina webbplatser, sociala medier och dörrknackning. Vid större händelser går information ut genom Sveriges Radio P4 och SVT. Du kan även uppdatera dig i apparna Krisinformation eller Brandrisk Ute.

Våra tips på förberedelser inför en evakuering

 • Har du möjlighet, fotografera och filma rummen i din bostad och den egendom du har
 • Tänk igenom om det finns någon speciell egendom som du vill och har möjlighet ta med dig, till exempel arvegods eller minnessaker
 • Förbered dig genom att plocka fram och packa sådant du anser är nödvändigt - se gärna packlistan för förslag
 • Gå igenom vilka transportmedel du har och se till så att det är fulltankat
 • Lägg in viktiga telefonnummer i din telefon eller skriv en telefonlista

Det viktigaste – om du måste lämna snabbt

Om du måste lämna ditt hem hastigt, ta med dig det allra viktigaste: varma kläder, något att äta och dricka, kontokort, kontanter, mobiltelefon, bankdosa samt id-handlingar.

Teknik

Dator, olika former av laddare, gärna någon att använda i bilen. Nycklar, batteri- eller vevradio och extra batterier.

Mediciner och hjälpmedel

Mediciner, första hjälpen-kit, glasögon eller kontaktlinser, hörapparat, rollator och andra liknande hjälpmedel.

Barn och äldre

Var tydlig med att berätta för barn och de äldre vad det är som händer. Personliga favoritsaker för barnen kan vara bra för att skapa trygghet. Glöm inte att hjälpa de som inte kan packa själva.

Till husdjuren

Ta med koppel, mat och vatten, skål, filt, eventuell medicin och bur.

Övrigt

Om det finns tid och plats, ta med oersättliga minnessaker och värdesaker. Dessutom fler ombyten kläder, hygienartiklar, ytterligare mat och dryck.

Nödnummer – 112

Vid fara för liv egendom och miljö. Gäller i hela Europa. En nödsituation är när du snabbt behöver hjälp från ambulans, räddningstjänst, polis, flyg, sjö, fjällräddning, jourhavande präst, eller giftinformation.

Polisen – 11414

Polisens nummer vid händelser som inte är direkt akuta.

Sjukvårdsrådgivning - 1177

Ring för sjukvårdsrådgivning dygnet runt.

Informationsnummer vid olyckor och kriser – 11313

Lämna eller få information om allvarliga olyckor och kriser.

Försäkring och skador – 0771-950 950

Folksams nummer där du kan få information om försäkringar och skador.

Hem- , villa och fritidshusförsäkringen ersätter skada genom brand om byggnaden eller den lösa egendomen skadas av branden. Skadan värderas enligt respektive värderingsregler för byggnad och den lösa egendomen.

Försäkringen ersätter skada genom brand. Försäkringen ersätter skada på växande skog, skogsmark, skogsprodukter och till exempel hägnader och broar på skogsmark. Det är Skogsstyrelsen som besiktigar och värderar skadan på vårt uppdrag.

Vid en beordrad evakuering finns ett skydd i din hemförsäkring för merkostnader som uppstår för exempelvis dubbla boenden under tiden du inte kan nyttja din ordinarie bostad.

Oavsett om du har en hem-, villa-, fritidshus- eller en skogsförsäkring kan du känna dig trygg med att den gäller för skador orsakade av branden. Om din försäkrade odinarie bostad skadas i branden så att den blir obrukbar, har du ett skydd för de ökade kostnader det medför.

Skyddet omfattar kostnader för såväl annat boende, som flytt och magasinering – däremot enbart kostnader som är skäliga och nödvändiga. Om ditt fritidshus blir obrukbart på grund av skador orsakade av branden, så kan du få ersättning för hyra av ett annat likvärdigt fritidsboende för fritidsändamål.

Kristerapi

Om du mår dåligt till följd av en ersättningsbar skadehändelse kan du få hjälp med samtalsstöd i form av samtalsterapi. Skyddet innebär att vi betalar för tio behandlingar av terapeut eller psykolog som vi anvisar. Kostnaderna ska godkännas av oss i förväg.

Så här minskar du risken för att en skogsbrand sprider sig till ditt hem.

Se över vegetationen nära ditt hus

 • Ta bort torrt gräs och håll det kort under sommaren
 • Röj sly och ris
 • Bränn inte gammalt gräs

Om branden närmar sig

 • Stäng fönster, eventuella fönster- och takluckor och dörrar
 • Fäll in markiser och plocka undan lättantändliga föremål. Du kan även resa en stege och ta fram släckutrustning
 • Ha gärna vatten i närheten – till exempel en vattenslang, en vattenfylld tunna eller strilkannor
 • Förbered en eventuell utrymning av ditt hus
 • Följ utvecklingen via information från din kommun och i nyhetskanaler