Skogsbränder

Bra saker att tänka på

När markerna blir torrare och värmen tilltar, ökar även risken för större bränder.

Här går vi igenom saker som är bra att tänka på om du måste evakuera eller befinner dig i närheten av ett brandområde.
En evakuering av området görs om det är farligt att stanna kvar och beslutas genom att ett VMA, viktigt meddelande till allmänheten går ut till befolkningen.

Det sker genom länsstyrelsen och kommunen går ut med information via sina webbplatser, sociala medier och dörrknackning. Vid större händelser informeras också genom Sveriges Radio P4 och på krisinformation.se.

Du kan också ladda ner de här apparna för att ha koll på läget:

Appen Krisinformation.se för Android

Appen Krisinformation.se för iPhones

Appen Brandrisk Ute för Android

Appen Brandrisk Ute för iPhones

Våra tips på förberedelser inför en evakuering

 • Har du möjlighet, fotografera och filma rummen i din bostad och den egendom du har
 • Tänk igenom om det finns någon speciell egendom som du vill ta med dig, till exempel arvegods eller liknande
 • Förbered dig genom att plocka fram och packa sådant du anser är nödvändigt - se gärna packlistan för förslag
 • Gå igenom vilka transportmedel du har och se till så att det är fulltankat
 • Lägg in viktiga telefonnummer i din telefon eller skriv en telefonlista

Det viktigaste - om du måste lämna snabbt

Om du måste lämna ditt hem hastigt, ta med dig det allra viktigaste: Varma kläder, något att äta och dricka samt id-handlingar.

Id och dokument

Till exempel pass, id-kort/körkort, kontokort, kontanter, eu-sjukförsäkringskort, bilens registreringsbevis, försäkringspapper och bankdosa eller bank-id.

Teknik och information

Batteri- eller vevradio och extra batterier, dator, mobiltelefon, olika former av laddare, gärna någon att använda i i bilens cigarettuttag, kontantkort till mobilen, papperslista med viktiga telefonnummer och nycklar.

Mediciner och hjälpmedel

Mediciner och recept, första hjälpen-kit, glasögon eller kontaktlinser, hörapparat, rollator och andra liknande hjälpmedel

Barn och äldre

Var tydlig med att berätta för barn och de äldre vad det är som händer. Personliga favoritsaker för barnen kan vara bra för att skapa trygghet. Glöm inte att hjälpa de som inte kan packa själv.

Till husdjuren

Bra att ta med kan vara id-kort eller stamtavla, koppel, mat och vatten, skål, filt, medicin och bur.

Övrigt

Om det finns plats, oersättliga minnessaker och värdesaker. Dessutom fler ombyten kläder, hygienartiklar, ytterligare mat och dryck.

Nödnummer – 112

Vid fara för liv egendom och miljö. Gäller i hela Europa. En nödsituation är när du snabbt behöver hjälp från ambulans, räddningstjänst, polis, flyg, sjö, fjällräddning, jourhavande präst, eller giftinformation.

112

Öppet dygnet runt, året om.

Polisen – 11414

Polisens nummer vid händelser som inte är direkt akuta.

11414

Öppet dygnet runt, året om.

Sjukvårdsrådgivning - 1177

Ring för sjukvårdsrådgivning dygnet runt.

1177

Öppet dygnet runt, året om.

Informationsnummer vid olyckor och kriser – 11313

Lämna eller få information om allvarliga olyckor och kriser.

11313

Öppet dygnet runt, året om.

Försäkring och skador – 0771-950 950

Folksams nummer där du kan få information om försäkringar och skador.

0771-950 950

Skadeärenden: Vardagar 7.30–17
Övriga ärenden: Vardagar 7.30–21, helger 9–19

Folksam Jour övriga tider

0771-45 00 00

Öppet dygnet runt, året om.

Om din bostad eller egendom skadas

Egendomsskyddet (sak och bygg):
Hem- , villa och fritidshusförsäkringen ersätter skada genom brand om byggnaden eller den lösa egendomen skadas av branden. Skadan värderas enligt respektive värderingsregler för byggnad och den lösa egendomen.
 
Skogsförsäkring (tillägg):
Försäkringen ersätter skada genom brand. Försäkringen ersätter skada på växande skog, skogsmark, skogsprodukter och t.ex. hägnader och broar på skogsmark. Det är Skogsstyrelsen som besiktigar och värderar skadan på vårt uppdrag.

Vid och under evakuering

Vid evakuering som pågår i mer än 24 timmar finns ett särskilt skydd i hemförsäkringen som gäller under förutsättning att inga skador uppstår i samband med branden.

Skyddet ger er rätt till kompensation med 1000 kronor per försäkrad utan självrisk. Ersättningen betalas när du kommit hem igen.

Om olyckan är framme.
Oavsett om du har en hem-, villa-, fritidshus- eller en skogsförsäkring så kan du känna dig trygg med att den gäller för skador orsakade av branden. Om din försäkrade odinarie bostad skadas i branden så att den blir obrukbar, har du ett skydd för de ökade kostnader det medför.

Skyddet omfattar kostnader för såväl annat boende, som flytt och magasinering – däremot enbart kostnader som är skäliga och nödvändiga. Om ditt fritidshus blir obrukbart på grund av skador orsakade av branden, så kan du få ersättning för hyra av ett annat likvärdigt fritidsboende för fritidsändamål.

Efter evakuering

Krisförsäkringen:
Krisförsäkringen innebär att du kan få kristerapi om du drabbas av psykisk ohälsa till följd av en ersättningsbar skadehändelse. Skyddet innebär att vi betalar för tio behandlingar av terapeut eller psykolog som vi anvisar. Kostnaderna ska godkännas av oss i förväg.
Att sitta och vänta på att få komma hem kan skapa ångest. Man vill så snabbt som möjligt få återvända för att se vad som hänt. Det finns många skäl till att man inte omedelbart får återvända, som till exempel att branden inte är släckt och att hemmet därför fortfarande inte är säkert, eller annat som polis och räddningstjänst beslutar kring.

Du som fortfarande är evakuerad

Det är räddningsledningen som avgör när den som evakuerats får återvända hem. Information om detta kommer att gå ut bland annat via Sveriges Radio P4. Din kommun har ansvar för att ge socialt och psykologiskt stöd vid större händelser.

Hur kan jag förbereda mig för att återvända?

 • När du ska återvända efter en evakuering kan det hjälpa att tänka på hur hemmet och omgivningarna kan se ut och hur det kan kännas att se det. Det kan vara bra att förbereda sig på att omgivningarna kan se helt annorlunda ut än när du lämnade dem.

  Exempelvis kan skogen vara utbränd och naturen livlös. Du kan känna brandlukt och möta områden som är täckta av aska. Välbekanta landmärken kan vara borta och det kan finnas skadade och avlidna djur i skogen.

  När du kommer in i ditt hem kan matrester lukta illa, särskilt om strömmen varit avstängd en längre tid.

Hjälp att hantera händelsen

Efter en katastrof, som en brand kan vara, reagerar människor olika. Det är vanligt att känna sig ledsen, arg, skuldtyngd eller avtrubbad och ha svårt att sova.

Många människor fortsätter att tänka på händelsen för att försöka förstå och hitta förklaringar till det som har hänt. Det är naturligt men det kan vara bra att försöka låta bli att fastna i sådant som du inte kan påverka.

Fler förslag på hjälp

 • Se till att ha ett stödjande nätverk – prata med dina närmaste och vänner om dina tankar och känslor. Träffa och prata gärna också med andra som varit med om branden.
 • Isolera dig inte från omgivningen – människor som söker stöd, engagerar sig i samhället och utnyttjar de olika tjänster som erbjuds återhämtar i regel sig snabbare och bättre.
 • Ge dig själv och andra tid att smälta händelsen – försök att inte kritisera dig själv och andra
 • Återhämtningen kan ta tid – de flesta återhämtar sig av sig själva och med stöd från närstående
Textkälla: 1177 Vårdguiden

Fler råd från 1177.se

Svenska kyrkans församlingar ger stöd till drabbade

Ha inget som lätt kan brinna nära din bostad

Du som har eller bor i en gård, villa, sommarhus eller torp och ska inte ha brännbara upplag eller brännbar vegetation nära huset.

Det kan lätt antändas och börja brinna och sprida branden till byggnader.

När du ta bort det som är lättantändligt minskar du risken att en mark- eller skogsbrand som närmar sig får fäste. Gör så här så ökar du möjligheterna att kunna skydda byggnade

Skydda dina byggnader

 • Ta bort allt torrt gräs runt byggnader och håll det kort under sommaren.
 • Röj sly och ris.
 • Bränn inte gammalt gräs.

Använd och släck med vatten

En vattentunna fylld med vatten och enkla handredskap - till exempel strilkannor och granruskor - är bra för en snabb släckinsats. Ännu bättre är en vattenslang. Det är viktigt att blöta ner marken och hålla den fuktig, vilket kräver mindre vatten än att släcka.

Man kan göra begränsningslinjer så att branden inte når fram till husen via vegetationen. Förbered detta och ha ruskor och borstar i beredskap för att släcka flygbränder.

Om branden närmar sig

 • Stäng fönster, eventuella fönster- och takluckor och dörrar
 • Fäll in markiser och plocka undan lättantändliga föremål. Du kan även resa en stege och ta fram släckutrustning som till exempel en vattenslang
 • Förbered en eventuell utrymning av ditt hus