Vid kraftiga skyfall och översvämning

Oavsett om du bor i hus eller lägenhet finns risken att du vid skyfall och snösmältning råkar ut för översvämning i källare eller källarförråd.
Här få du tips på vad du kan göra för att undvika att ditt hem och dina saker skadas.
Här hittar du saker som är viktiga att tänka på för att undvika skador vid höga vattenstånd. Som fastighetsägare ansvarar du både för dig själv och ditt hem.
 • Håll dig uppdaterad genom din kommun och följ SMHI:s väderrapporter.
 • Placera fuktkänsliga ägodelar högre upp i bostaden eller använd någon form av förhöjning så de står minst 50 cm ovanför golvet.
 • Kontrollera att ytterdörr till källare och garageport är täta mellan dörr och karm, vid behov fäst en presenning tajt mot utsidan av dörren.
 • Gå runt huset och se efter skicket på stuprör och hängrännor. Rensa om du hittar stopp och var extra noga med att rensa brunnar i nedsänkta garagenedfarter och vid källartrappor.
 • Se till att vatten inte kan tränga in via ventiler i husgrunden.
 • Rensa eventuella dagvattenbrunnar på din tomt så att vatten kan rinna undan och håll brunnarna rena från skräp.
 • Se efter yttertak och byt ut skadade lösa tegelpannor.
 • Kontrollera att diken i angränsning till tomten fungerar och har avrinning.
 • Vid kraftiga översvämningar kan tillfälliga barriärer av inplastade jord- eller sandsäckar byggas vid huset (tillstånd av Länsstyrelsen kan behövas).
 • Ta reda på om din fastighet ligger i farozonen för översvämningar. Din kommun har information.
 • Långsiktigt tips: en bra lutning från byggnaden minskar risken för att drabbas av översvämningar vid snösmältning och skyfall. Ett bra riktmärke är en marklutning där var tredje meter har 15 centimeter frånlut.
 • Ring kommunen om du behöver hjälp med att avleda vatten som kommer in från dagvattenbrunnar.
 • Stäng av elen i de översvämmade utrymmena eftersom vatten är strömförande.
 • Tvätta dig noga och rengör allt som har kommit i kontakt med översvämmat vatten, då det kan komma från avlopp.
 • Ställ in avfuktare i skadade utrymmen.
 • Ta bilder på skadorna för att dokumentera skadornas omfattning.
 • Släng inga skadade ägodelar förrän du har fått klartecken från oss.
När du har begränsat skadeomfattningen, anmäler du skadan till oss så hjälper vi dig.

Anmäl din skada till oss

Du kan även ringa till oss så hjälper vi dig:

 0771-950 950

Vid akut ärende kan du ringa vårt journummer:

 0771-45 00 00

Vi ersätter: skada på lös egendom inomhus orsakad av att vatten till följd av skyfall (minst 1 millimeter/minut eller 50 millimeter/dygn), snösmältning, stigande sjö/vattendrag strömmar direkt in i en byggnad från markytan genom ventil, fönster eller dörröppning eller inomhus tränger upp ur avloppsledning.

Vi ersätter inte: skada på lös egendom i båthus, sjöbod, badhytt, tält eller inglasad byggnad, till exempel växthus.

Mer information i våra försäkringsvillkor