Vid kraftiga skyfall och snösmältning

Så undviker du skador till följd av översvämning

Oavsett om du bor i hus eller lägenhet finns risken att du vid snösmältning och skyfall råkar ut för översvämning i källare eller källarförråd.
Här få du tips på vad du kan göra för att undvika att dina saker skadas.

Har något hänt?

Har du råkat ut för en skada? Du kan anmäla den direkt här på vår webb.

Anmäl skada på webben

Du kan även ringa till oss vardagar 7.30–17 på telefon 0771-950 950, så hjälper vi dig. Övrig tid använder du vårt journummer 0771-45 00 00, om ditt ärende är akut.
Här hittar du några saker som är viktiga att tänka på.
 • Rekognosera – ta reda på om din fastighet ligger i farozonen - har den tidigare drabbats - kontakta till exempel din kommun
 • Inspektera - gå runt hela huset och se efter skicket på alla brunnar och stuprör
 • Stäng av elen i de översvämmade utrymmena eftersom vatten är strömförande.
 • Ventiler - se till att vatten inte kan tränga in i byggnaden genom ventilerna
 • Dagvattenbrunnar – rensa brunnar så att vatten kan rinna undan och håll brunnarna rena från skräp (sommar och höst) och isbildning (våren), t.ex genom att lägga grovsalt på brunnen på kvällen
 • Rengör - rensa om du hittar stopp - var extra nog med brunnar i nedsänkta garagenedfarter och vid källartrappor
 • Dörrar till källare och garage - säkerställ att det är tätt mellan dörr och karm, t.ex genom att fästa en presenning mot utsidan av dörren. Lägg något tungt ovanpå presenningen mot dörren
 • Frånlut – en bra lutning från byggnaden minskar risken för att du drabbas av översvämningar vid snösmältning och skyfall. Ett bra riktmärke är att eftersträva en marklutning där var tredje meter har 15 centimeter frånlut
 • Värdesaker - placera fuktkänsliga ägodelar högre upp i huset eller använd någon form av förhöjning så de står minst 50 cm ovanför golvet
 • Kontrollera tak - se efter yttertak och byt ut skadade och lösa tegelpannor, se upp för snö och is under våren
 • Kolla tomten - kontrollera att diken i angränsning till tomten fungerar och har avrinning
 • Var uppdaterad - följ väderrapporterna där varningar brukar läsas upp
 • Bilen – var rädd om bilen och kör inte i vattensamlingar. Om vattnet når golvhöjd kan elektroniken skadas.
 • Brunnar och stuprör – inspektera hela huset och kontrollera skicket
 • Garagenedfarter – var extra noga med brunnar i och vid källartrappor. Rensa vid stopp
 • Yttertak – kontrollera och byt ut skadade och lösa tegelpannor
 • Tomten – kontrollera att diken fungerar och har avrinning
 • Historik – ta reda på om din fastighet tidigare drabbats eller ligger i farozonen
 • Avled vatten – sök omgående hjälp om du behöver hjälp med länspumpning och avfuktning. Ring 112
 • Hygien - tvätta dig noga och rengör allt som har kommit i kontakt med översvämmat vatten
 • Torka – ställ in avfuktare i skadade utrymmen
 • Dokumentera – ta bilder på skadorna
 • Kasta ej – Släng ingenting förrän du har fått klartecken från oss
Efter att du gjort inspektion och förebyggt att skadan kan förvärras anmäler du din skada till oss så hjälper vi dig.

Anmäl din skada till oss

Här kan du också få hjälp och information

Här hittar du några länkar som kan vara till hjälp för dig.

Råd om översvämning på Krisinformation.se

SMHI

Energimyndigheten

Försäkringen ersätter skada orsakad av att vatten till följd av:

 • Skyfall (det vill säga minst 1 mm per minut eller 50 mm per dygn)
 • Snösmältning
 • Stigande sjö eller vattendrag

..och ovan strömmar:

 • Direkt in i byggnad från markytan genom ventil, fönster eller dörröppning
 • Upp genom avloppsledning inomhus (baktrycksskada)
Byggnad och tomt Hemförsäkring Bas med Villaförsäkring Bas Hemförsäkring Mellan med Villaförsäkring Stor Hemförsäkring Stor med Villaförsäkring Stor
Ersättning för din byggnad Ersätts Ersätts Ersätts
Självrisk 10% av skadebeloppet lägst 10.000 kronor 1.800 kronor 1.800 kronor
Tomtmark Ersätts inte Ersätts inte Ersätts inte
Dina saker (lösöre) Hemförsäkring Bas med Villaförsäkring Bas Hemförsäkring Mellan med Villaförsäkring Stor Hemförsäkring Stor med Villaförsäkring Stor
Ersättning för dina saker Upp till 1.5 miljoner kronor Upp till 1.5 miljoner kronor Upp till 1.5 miljoner kronor
Självrisk 1.800 kronor 1.800 kronor 900 kronor

Mer detaljerad information finns i hemförsäkringsvillkoret