Till innehållTill navigering
Sök
Sök
pappa och två barn som häller upp vatten i ett kök

Anmäl vattenskada

Om din bostad eller dina saker drabbats av skada vid skyfall, översvämning eller storm.

Innan du gör din anmälan

 • Se om du kan få ersättning

  Du får ersättning för vattenskada på byggnader och saker, med åldersavdrag och vissa villkor.

  Så gäller din försäkring

 • Samla ihop information

  Information som vad som skadats, datum då det hände och bilder på skadan.

 • Leta upp underlag på betalningen

  Underlag som kvitto eller annat som styrker ditt ägande och hur mycket saken eller egendomen är värd.

Anmäl skada

Så gäller din försäkring

Ersättning och åldersavdrag

Alla våra boendeförsäkringar ger ett visst skydd vid vattenskada. Du får ersättning för skador på din försäkrade byggnad och dina saker, som orsakats av vätska eller ånga som strömmat oberäknat från avlopp, vattendrag eller skyfall.

Villaförsäkring Stor har ett utökat läckageskydd om vatten oförutsett tränger in genom yttertaket eller fasad ovanför marken. Högsta ersättning är 20 000 kronor vid varje skadetillfälle. Vi gör åldersavdrag med vissa undantag och villkor.

Visa tabell för åldersadrag

Så ersätter vi din skada

Du kan få ersättning för reparation av skador på byggnad som orsakats av skyfall, smältande snö eller vatten från sjöar eller vattendrag som tränger in i byggnaden genom fönster, dörrar eller avlopp. Om läckaget orsakats av vatten, olja, vätska eller ånga kan du få ersättning för reparation av skadorna. Du kan även få ersättning för kostnaden att hitta läckan och göra plats för reparation.

I första hand repareras byggnaden genom avfuktning. Om material behöver bytas görs avdrag för ålder och slitage i enligt ersättningsreglerna i försäkringsvillkoret. På Mina sidor kan du se vilka villkor som gäller för din försäkring.

Logga in på Mina sidor

Du kan få ersättning för sanering eller tvätt om dina saker har skadats av vatten, olja, vätska eller ånga.

Eftersom dina sakers värde minskar med åren gör vi ålderavdrag. Du får ersättning för återställning utifrån värdet på din ägodel. Kontakta oss om du är osäker på om dina saker är värda att sanera.

Visa tabell för åldersavdrag

Det här ersätter vi inte

Om ditt tak är över 30 år gammalt eller i dåligt skick med uppenbar risk för läckage.

Skador som orsakats av ombyggnad eller reparation, eller beror på bygg- eller materialfel.

Skador i fuktiga utrymmen eller på byggnad som är drabbad av röta, svamp, rost eller frätning.

Skador på båthus, sjöbod, badhytt eller inglasade byggnader som växthus.

Skador på tomtmark.