Till innehållTill navigering
Sök
Sök
Vanliga frågor

Anmäl skada i bostad

Om ditt hem eller dina saker blivit utsatta för skador.

Brand

Om ditt hem skadats av brand, blixt, kortslutning eller explosion.

Hushållsmaskin/vitvara

Om kylskåp, frys, spis eller hushållsmaskin har gått sönder.

Id-stöld

Om ditt id-kort är stulet eller vid misstanke om identitetsstöld.

Inbrott

Om du haft inbrott i din bostad och råkat ut för stöld eller skadegörelse.

Naturskada

Om hemmet skadats av jordskred, snötryck, hagel eller vilda djur.

Skadad glasruta

Om glasrutor i din bostad har skadats eller gått sönder.

Skadedjur

Om din byggnad har drabbats av skadedjur eller hussvamp.

Stormskada

Om din bostad eller dina saker drabbats av skada vid storm.

Stöld och skadegörelse

Om din bostad eller dina saker har skadats eller stulits.

Vattenskada

Om din bostad eller dina saker råkat ut för en vattenskada.

Värmesystem

Om ditt värmesystem eller värmepump har gått sönder.