Till innehållTill navigering
Sök
Sök

Anmäl stormskada

Om din bostad eller dina saker drabbats av skada vid storm.

Innan du gör in anmälan

 • Se om du kan få ersättning

  Du får ersättning för stormskada på byggnader och saker, med åldersavdrag och vissa villkor.

  Så gäller din försäkring

 • Samla ihop information om skadan

  Information som vad som skadats, datum då det hände och bilder på skadan.

 • Leta upp underlag

  Underlag som kvitto eller annat som styrker ditt ägande och hur mycket saken eller egendomen är värd.

Anmäl skada

Så gäller din försäkring

Ersättning och åldersavdrag

Hemförsäkring Bas, Mellan och Stor ger ersättning för stormskada på dina saker inomhus samt på fast monterad radio- eller TV-antenn utomhus.

Villaförsäkring Bas och Fritidshusförsäkring Bas ger förutom ovan nämnda också ersättning om din byggnad skadats av storm, samt om den skadats av träd eller flaggstång som fallit omkull under lägre vindstyrka.

Villaförsäkring Stor och Fritidshusförsäkring Stor ger förutom ovan nämnda också ersättning om din tomtmark eller pool skadats av storm.

Vi gör åldersavdrag med vissa undantag och villkor.

Visa tabell för åldersavdrag

Så ersätter vi din skada

Du kan få ersättning för reparation av skador på byggnad som blåst sönder vid storm. Du kan även få ersättning vid lägre vindstyrka om träd eller flaggstång blåst omkull och skadat din byggnad. Om material behöver bytas ut gör vi avdrag för ålder och slitage.

Visa tabell för åldersavdrag

Om dina saker skadats i hemmet vid storm kan du få ersättning via din hemförsäkring. Du kan även få ersättning för lös egendom som fått regn- eller köldskador till följd av storm.

Eftersom dina sakers värde minskar med åren gör vi ålderavdrag. Du får ersättning för återställning utifrån värdet på din ägodel. Kontakta oss om du är osäker på om dina saker är värda att sanera.

Visa tabell för åldersavdrag

Skador som uppstått av vind, regn eller kyla när det blåst i minst 21 meter per sekund.

Det här ersätter vi inte

 • Skada på husfasad eller skorsten som uppstått utan att träd eller föremål blåst omkull.
 • Skada på båthus, sjöbod, badhytt eller inglasad byggnad som växthus.
 • Skada på carport, flaggstång och träd på tomtmark.
 • Skada på brygga. Puts eller skorstensbeklädnad som skadats av annat än ett träd eller annat som brutits av eller blåst loss.