Flytta din pension till oss

Vill du ha tryggheten som det innebär att ha dina pensionspengar placerade i ett stabilt och kundägt bolag? Eller är du redan kund och vill samla ditt sparande hos Folksam. Flytta dina pensionspengar till oss! Vi hjälper dig med flytten från start till mål.

Vi hjälper dig att ta reda på om pengarna går att flytta och om det lönar sig för dig. Du binder inte upp dig för något, det är till sist du som bestämmer om flytten ska bli av.

Fördelarna med att ha sitt sparande hos oss

 • Du samlar din pension i ett tryggt kundägt bolag.
 • Du får en bra överblick över ditt pensionssparande.
 • Du väljer själv hur du vill spara. Tryggt med garanti eller i fonder som du själv väljer.

Vi samlar in

Först ger du oss en fullmakt så att vi kan hämta in fakta om dina pensioner. Vi undersöker vilka pensioner som är flyttbara, vi tittar på kostnader och hur pensionspengarna är placerade.

Hela tiden har du en personlig rådgivare som hjälper dig från start och mål.

Vi jämför tillsammans

Din rådgivare sammanställer informationen och går tillsammans med dig igenom resultatet. Vi ger dig en rekommendation om det lönar sig för dig att flytta pensionspengar.

Sedan bestämmer du om du vill flytta ditt sparande till oss.

Vi tar hand om flytten

Vi hjälper dig att flytta pensionspengarna. Du får ett nytt avtal hos oss och kan se ditt sparande på Mina sidor på folksam.se.

Spara tryggt med garanti

Det tryggaste sparandet är traditionell försäkring, där vi sköter alla investeringar åt dig. Du får alltid minst ett garanterat försäkringsbelopp. Men du kan också få mer avkastning genom återbäringsräntan, som i slutändan avgör dina framtida utbetalningar.

Återbäringsränta och totalavkastning inom Folksam Tjänstepension och Folksam Liv

Nedan visas aktuell återbäringsränta och garantiränta samt historiska uppgifter avseende återbäringsränta och avkastning för traditionella försäkringsprodukter med utjämnad återbäringsränta inom Folksam Tjänstepension AB och Folksam ömsesidig livförsäkring (Folksam Liv). Senast uppdaterad 2024-05-01.

Folksam Tjänstepension

Folksam Liv

Återbäringsränta
6,0 %
7,0 %
Genomsnittlig återbäringsränta
(2019-2023)
5,5 %
5,0 %
Totalavkastning 2023
7,4 % *
8,2 %
Genomsnittlig totalavkastning 
(2019-2023)
- %
5,5 %
Garantiränta
1,0 %
1,0 %

* Det förvaltade kapitalet, portföljens fördelning och totalavkastning exkluderar premiegarantiproduktens aktieportfölj. Företaget Folksam Tjänstepension AB avkastade under 2023 8,1%.

Förklaringar

 • I Folksam Tjänstepension förvaltar vi din pension från jobbet, den avtalas i kollektivavtal eller mellan arbetsgivare och anställd.
    
  I Folksam Liv förvaltar vi övriga försäkringar så som till exempel ditt eget sparande eller ditt företags sparande. Vi erbjuder även andra typer av försäkringar så som till exempel sjukförsäkring eller livförsäkring som faller ut om du avlider.
    
  Återbäringsränta är den ränta med vilken en försäkring växer. Om utfallet i kapitalförvaltningen är högre än den garanterade nivån skapas ett överskott som går tillbaka till försäkringstagarna.
    
  Totalavkastning är Folksams avkastning på investerat kapital inklusive återinvesterade utdelningar.
    
  Garantiränta avser den ränta Folksam garanterar sparare i traditionell försäkring.

Folksam i siffror

Eller välj att spara i fonder

Om du vill ta en större risk med chans till högre avkastning kan du välja ett fondanknutet sparande.

Vi erbjuder dig att spara i marknadens bästa fonder. Folksam har inget eget fondbolag och det ger oss friheten att välja ut högpresterande fonder och även välja bort de som inte håller måttet.

Vi guidar dig på tre parametrar:

 • Avkastning eller avgifter
 • Låga avgifter
 • Hållbarhet

Läs mer här om vilka fonder vi erbjuder