Frågor och svar

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna vi brukar få om pensioner och sparande.

Hittar du inte svaret på just din fråga? Kontakta gärna oss på kundservice på 0771-950 950. Vi hjälper dig.

Kapitalförsäkring traditionell

Traditionell kapitalförsäkring passar dig som vill ha ett enkelt och tryggt sparande där vi sköter förvaltningen av dina pengar. Sparformen passar dig som vill ha ett långsiktigt sparande på minst tio år.

- Flexibelt sparande och uttagsmöjligheter
- Välj förmånstagare fritt
- Ingen vinst- eller inkomstskatt
- Du kan spara upp till 2 000 000 kronor per år i traditionell försäkring och utan begränsning i fondförsäkring

Försäkringen faller ut vid en överenskommen tidpunkt eller när försäkrad avlider.

Avkastningsskatt
Sparandet beskattas enligt Lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel.

Kapitalunderlag är ingående försäkringskapital den 1 januari plus hela värdet av premieinsättningar under perioden januari - juni och halva värdet av premieinsättningar under perioden juli - december. Skatteunderlag är kapitalunderlaget multiplicerat med statslåneräntan den 30 november föregående beskattningsår plus en procentenhet, dock minst 1,25 procent. Skatteunderlaget beskattas sedan med 30 procent.

Avkastningsskatten betalas in av Folksam, som är den skattskyldiga. Folksam tar ut skatten månadsvis genom inlösen av fondandelar. Skatten tas ut under hela försäkringstiden samt även vid utbetalning och eventuellt återköp eller flytt.

Skatt vid utbetalning
Du betalar ingen inkomstskatt för de belopp som betalas ut från försäkringen.

Kapitalvinstskatt
Du betalar ingen skatt på kapitalvinsten.

Det innebär att kapitalet betalas ut till dina förmånstagare om du skulle avlida, till exempel till make, sambo eller barn.

Om du har en traditionell kapitalförsäkring så sköter vi på Folksam förvaltningen av dina pengar. Du har också ett garanterat belopp.

Du kan få mer pengar i form av återbäring, vilket gör att det belopp du får ut blir större än det garanterade. Återbäring är preliminärt fördelad men inte garanterad.

Kapitalförsäkring med och utan garanti

Kapitalförsäkring med och utan garanti är ett sparande som ger dig möjlighet till god avkastning. Du väljer själv hur dina pengar ska placeras – med eller utan garanti, eller kanske både och. När du bestämt ditt upplägg sköter våra förvaltare resten.

- Flexibelt sparande och uttagsmöjligheter
- Välj förmånstagare fritt
- Ingen vinst- eller inkomstskatt
- Du kan spara upp till 2 000 000 kronor per år i traditionell försäkring och utan begränsning i fondförsäkring

Försäkringen faller ut vid en överenskommen tidpunkt eller när försäkrad avlider.

Avkastningsskatt
Sparandet beskattas enligt Lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel.

Kapitalunderlag är ingående försäkringskapital den 1 januari plus hela värdet av premieinsättningar under perioden januari - juni och halva värdet av premieinsättningar under perioden juli - december. Skatteunderlag är kapitalunderlaget multiplicerat med statslåneräntan den 30 november föregående beskattningsår plus en procentenhet, dock minst 1,25 procent. Skatteunderlaget beskattas sedan med 30 procent.

Avkastningsskatten betalas in av Folksam, som är den skattskyldiga. Folksam tar ut skatten månadsvis genom inlösen av fondandelar. Skatten tas ut under hela försäkringstiden samt även vid utbetalning och eventuellt återköp eller flytt.

Skatt vid utbetalning
Du betalar ingen inkomstskatt för de belopp som betalas ut från försäkringen.

Kapitalvinstskatt
Du betalar ingen skatt på kapitalvinsten.

Det innebär att kapitalet betalas ut till dina förmånstagare om du skulle avlida, till exempel till make, sambo eller barn.

I Kapitalförsäkringen med eller utan garanti förvaltas försäkringskapitalet av Folksam Liv. Målet är att uppnå högsta möjliga avkastning under gällande risk- och placeringsrestriktioner.

Du kan själv välja att placera kapitalet i både med och utan garanti samtidigt och därmed bestämma hur stor risk du vill ha på ditt sparande.

Kapitalförsäkring fond

När du vill spara till något som ligger längre fram i tiden och du själv vill välja hur dina sparpengar ska placeras är kapitalförsäkring med fondförvaltning ett bra alternativ.

- Flexibelt sparande och uttagsmöjligheter
- Välj förmånstagare fritt
- Ingen vinst- eller inkomstskatt
- Du kan spara upp till 2 000 000 kronor per år i traditionell försäkring och utan begränsning i fondförsäkring

Avkastningsskatt
Sparandet beskattas enligt Lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel.

Kapitalunderlag är ingående försäkringskapital den 1 januari plus hela värdet av premieinsättningar under perioden januari - juni och halva värdet av premieinsättningar under perioden juli - december. Skatteunderlag är kapitalunderlaget multiplicerat med statslåneräntan den 30 november föregående beskattningsår plus en procentenhet, dock minst 1,25 procent. Skatteunderlaget beskattas sedan med 30 procent.

Avkastningsskatten betalas in av Folksam, som är den skattskyldiga. Folksam tar ut skatten månadsvis genom inlösen av fondandelar. Skatten tas ut under hela försäkringstiden samt även vid utbetalning och eventuellt återköp eller flytt.

Skatt vid utbetalning
Du betalar ingen inkomstskatt för de belopp som betalas ut från försäkringen.

Kapitalvinstskatt
Du betalar ingen skatt på kapitalvinsten.

Det innebär att kapitalet betalas ut till dina förmånstagare om du skulle avlida, till exempel till make, sambo eller barn.

Du väljer själv hur du vill placera dina pengar i Kapitalförsäkring fond. Du kan alltid snabbt få hjälp av våra professionella rådgivare.

Som kund i Folksam fondförsäkring har du ett brett utbud av fonder med hållbara placeringskriterier att välja mellan. Vi erbjuder fonder på de flesta marknader där fondbolaget undertecknat FN-initiativet Principles for Responsible Investments (PRI).

Vi har dessutom fonder från flera fondbolag med egna hållbara kriterier. I fondlistan kan du sortera fram alla fonder med en hållbarhetsprofil och även de som undertecknat PRI. Kryssa bara i rutan "hållbarhet".

På vår internettjänst Mina sidor kan du följa värdet på ditt sparande och enkelt byta fonder utan kostnad.

Traditionell pensionsförsäkring

En traditionell pensionsförsäkring betyder att Folksam förvaltar ditt sparande och att du har ett garanterat utbetalningsbelopp.

Pensionsförsäkring med avdragsrätt kan endast tecknas av dig som är näringsidkare eller inte har rätt till tjänstepension i tjänsten.

Vi tar inte längre emot några nya sparare i privat pensionsförsäkring eftersom avdragsrätten för privat pensionssparande slopades helt från 2016.

Pensionsförsäkring med avdragsrätt kan endast tecknas av dig som är näringsidkare eller inte har rätt till tjänstepension i tjänsten. Vi tar inte längre emot några nya sparare i privat pensionsförsäkring eftersom avdragsrätten för privat pensionssparande slopades helt från 2016.

I en traditionell försäkring förvaltar Folksam det sparade kapitalet för din räkning. Du får ett garanterat försäkringsbelopp och utöver det kan du få återbäring.

En traditionell pensionsförsäkring är ett val för den som vill ha en trygg försäkring.

Om avkastningen på placeringarna ger ett överskott utöver den garanterade räntan kan du få återbäring. Återbäringen är preliminär och inte garanterad. På samma sätt kan ett underskott leda till att preliminärt fördelad återbäring minskar.

Traditionell försäkring ger ett garanterat försäkringsbelopp. För att beräkna detta belopp används bland annat den garanterade räntan, som beror på när premierna är inbetalda.

Utöver det garanterade försäkringsbeloppet kan ett överskott uppstå, så kallat tilläggsbelopp.

Utbetald pension är skattepliktig inkomst. Pensionsförsäkring schablonbeskattas med en avkastningsskatt. Skattesatsen är för närvarande 15 procent på den genomsnittliga statslåneräntan under det föregående året.

Du bestämmer själv när du vill få ut pensionen, dock tidigast från 55 år. Du kan välja att få utbetalning livet ut – eller att den betalas ut under en viss tid, minst fem år och upp till 20 år. Under den tid du sparar kan du ändra utbetalningsålder och period.

Pensionens storlek motsvarar fondandelarnas värde — efter avdrag för avgifter och skatt — vid varje utbetalningstillfälle. Det utbetalda beloppet förändras därför med kursutvecklingen.

Det innebär att kapitalet betalas ut till dina förmånstagare om du skulle avlida, till exempel till make, sambo eller barn.

Om du har en pensionsförsäkring med återbetalningsskydd betalas pengarna till dina efterlevande enligt ett förmånstagarförordnande. Förmånstagare kan vara: make, före detta make eller registrerad partner. Sambo eller före detta sambo. Barn.

Med och utan garanti

I sparandet med och utan garanti har du möjlighet till högre avkastning utan att ta för stor risk. Det gör du genom att kombinera ett sparande med garanti och en del utan garanti.

Pensionsförsäkring med avdragsrätt kan endast tecknas av dig som är näringsidkare eller inte har rätt till tjänstepension i tjänsten.

Vi tar inte längre emot några nya sparare i privat pensionsförsäkring eftersom avdragsrätten för privat pensionssparande slopades helt från 2016.

Pensionsförsäkring med avdragsrätt kan endast tecknas av dig som är näringsidkare eller inte har rätt till tjänstepension i tjänsten. Vi tar inte längre emot några nya sparare i privat pensionsförsäkring eftersom avdragsrätten för privat pensionssparande slopades helt från 2016.

Folksam står för den finansiella risken i ditt sparande oavsett hur det går på börsen. Värdet utvecklas med en garantiränta vilket ger trygghet. Om vi får en bättre avkastning på kapitalet kan du få ta del av överskottet. Överskottet är dock inte garanterat.

Dina pengar placeras i värdepapper med högre risk. Men det innebär också att du får möjlighet till bättre avkastning på sparandet.

Det kan du göra när som helst och utan extra kostnad. Under de fem första utbetalningsåren är det inte tillåtet att flytta kapital till delen utan garanti.

Utbetald pension är skattepliktig inkomst. Pensionsförsäkring schablonbeskattas med en avkastningsskatt. Skattesatsen är för närvarande 15 procent på den genomsnittliga statslåneräntan under det föregående året.

Det innebär att kapitalet betalas ut till dina förmånstagare om du skulle avlida, till exempel till make, sambo eller barn.

Om du har en pensionsförsäkring med återbetalningsskydd betalas pengarna till dina efterlevande enligt ett förmånstagarförordnande. Förmånstagare kan vara: make, före detta make eller registrerad partner. Sambo eller före detta sambo. Barn.

Fondförsäkring

Att pensionsspara i en fondförsäkring är ett bra alternativ för dig som själv vill välja hur dina pengar ska placeras. I vår fondförsäkring får du ett stort utbud av fonder till låga avgifter. Dessutom med ett brett utbud av etiska fonder.

Pensionsförsäkring med avdragsrätt kan endast tecknas av dig som är näringsidkare eller inte har rätt till tjänstepension i tjänsten. Vi tar inte längre emot några nya sparare i privat pensionsförsäkring eftersom avdragsrätten för privat pensionssparande slopades helt från 2016.

Valbara fonder

Guidat fondutbud

Folksam har inget eget fondbolag. Det gör att vi kan välja ut och erbjuda dig högpresterande fonder från hela marknaden. Vi kan också välja bort fonder som inte håller måttet över tid. Det kallar vi guidat fondutbud.

Med ett guidat fondutbud blir det enklare för dig att välja. Fonderna är kvalitetssäkrade och uppfyller höga krav på hållbarhet, representerar olika fondkategorier och har en väl avvägd avgift inom sin kategori.

Vår process för att utvärdera och välja fonder

Vår process för fondselektering gör ditt val av fonder enklare. När du väljer i vårt fondutbud har vi redan gjort det första urvalet utifrån kategori, avgift och riskjusterad avkastning.

Vi har även ett utökat fondutbud

För dig som vill välja bland fler fonder har vi ett utökat fondutbud. Vi kvalitetssäkrar det utökade fondutbudet i samma process som vårt guidade fondutbud.

Vi arbetar ansvarsfullt med fondutbudet

När du sparar i fondförsäkring i Folksam investerar du i fonder som alla är noggrant utvalda efter våra kriterier för hållbarhet. Här får du veta mer om hur vi arbetar för att våra kunders sparande ska förvaltas ansvarsfullt.

Du bestämmer själv när du vill få ut pensionen, dock tidigast från 55 år. Du kan välja att få utbetalning livet ut – eller att den betalas ut under en viss tid, minst fem år och upp till 20 år. Under den tid du sparar kan du ändra utbetalningsålder och period.

Pensionens storlek motsvarar fondandelarnas värde — efter avdrag för avgifter och skatt — vid varje utbetalningstillfälle. Det utbetalda beloppet förändras därför med kursutvecklingen.

Om du har en pensionsförsäkring med återbetalningsskydd betalas pengarna till dina efterlevande enligt ett förmånstagarförordnande. Förmånstagare kan vara: make, före detta make eller registrerad partner. Sambo eller före detta sambo. Barn.

Det innebär att kapitalet betalas ut till dina förmånstagare om du skulle avlida, till exempel till make, sambo eller barn.

Utbetald pension är skattepliktig inkomst. Pensionsförsäkring schablonbeskattas med en avkastningsskatt. Skattesatsen är för närvarande 15 procent på den genomsnittliga statslåneräntan under det föregående året.

En försäkring tecknas med eller utan efterlevandeskydd. Detta kan göras på tre olika sätt:

• med ett minsta tillåtet efterlevandeskydd som vid tecknandet uppgår till 101% av fondandelarnas värde
• med ett fast belopp
• med ett bestämt belopp, som ökar i takt med basbeloppet.

Efterlevandeskyddet omvandlas till efterlevandepension och betalas ut till förmånstagare om den försäkrade avlider. Kostnaden för efterlevandeskyddet betalas genom inlösen av fondandelar.

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna vi brukar få om tjänstepension. Vill du veta mer om vad som gäller för just ditt avtal kan du läsa mer om det här:

Läs mer om Tjänstepension på Folksam

Det varierar beroende på vilket tjänstepensionsavtal som du arbetar inom. Du kan i detalj läsa om vad som gäller för ditt arbete i de olika sidorna för tjänstepension.

I regel behöver du göra ett aktivt val via den valcentral som administrerar tjänstepensionsavtalet. Från valcentralen kan du hämta valblanketter och där välja Folksam för din tjänstepension.

Under respektive avtal under tjänstepension skriver vi kortfattat om vilka som omfattas. Om du fortfarande är osäker bör du kontakta din arbetsgivare för att se vilket tjänstepensionsavtal som du tillhör.

Får du nytt jobb hos en annan arbetsgivare slutar din gamla arbetsgivare att betala in pengar till din tjänstepension.

De pengar du redan tjänat in finns förstås fortfarande kvar och kommer att bli en del av din framtida pension. Du kan alltså få tjänstepension från mer än ett håll den dag du går i pension.

Om din försäkring innehåller åter­betalningsskydd och du avlider innan du börjat ta ut pensionen, betalas ditt sparade pensionskap­ital ut till dina förmånstagare under fem års tid.

Avlider du efter det att du börjat ta ut din pension, fortsätter utbetalningarna till förmånstagarna under de år som är kvar av den utbetalningstid du valt.

Utbetalningarna upphör dock senast 20 år efter det att din ålderspension började betalas ut.

Återbetalningsskydd kostar ingenting. Däremot får du något högre pension om du väljer att inte ha något återbetalningsskydd jämfört med om du väljer det. Det beror på att du får ta del av arvsvinster. Arvsvinster uppstår när personer som inte har valt återbetalningsskydd på sina försäkringar avlider och hela eller delar av pensionen återstår att betala ut.

I en traditionell försäkring förvaltar Folksam det sparade kapitalet för din räkning. Du får ett garanterat försäkringsbelopp och utöver det kan du få återbäring.

En traditionell pensionsförsäkring är ett val för den som vill ha en trygg försäkring.

Traditionell försäkring ger ett garanterat försäkringsbelopp. För att beräkna detta belopp används bland annat den garanterade räntan, som beror på när premierna är inbetalda.

Utöver det garanterade försäkringsbeloppet kan ett överskott uppstå, så kallat tilläggsbelopp.

Återbäring utgör en del av bolagets riskkapital och är inte garanterad. Återbäringen är beroende av avkastning på placeringstillgångarna. Avkastning utöver den garanterade räntan ger ett överskott som kan leda till att preliminärt fördelad återbäring ökar.

På samma sätt innebär det att underskott kan leda till att preliminärt fördelad återbäring minskar.

En fondförsäkring är en försäkring där du placerar din pension i fonder. Du kan välja mellan färdiga fondpaket eller göra personliga val. Risken bestämmer du själv och du kan välja att placera i räntefonder med låg risk till aktiefonder med hög risk.

Du behöver ett bankID för att kunna logga in på Mina sidor.

Mer information om bankID

Valbara fonder

Guidat fondutbud

Folksam har inget eget fondbolag. Det gör att vi kan välja ut och erbjuda dig högpresterande fonder från hela marknaden. Vi kan också välja bort fonder som inte håller måttet över tid. Det kallar vi guidat fondutbud.

Med ett guidat fondutbud blir det enklare för dig att välja. Fonderna är kvalitetssäkrade och uppfyller höga krav på hållbarhet, representerar olika fondkategorier och har en väl avvägd avgift inom sin kategori.

Vår process för att utvärdera och välja fonder

Vår process för fondselektering gör ditt val av fonder enklare. När du väljer i vårt fondutbud har vi redan gjort det första urvalet utifrån kategori, avgift och riskjusterad avkastning.

Vi har även ett utökat fondutbud

För dig som vill välja bland fler fonder har vi ett utökat fondutbud. Vi kvalitetssäkrar det utökade fondutbudet i samma process som vårt guidade fondutbud.

Vi arbetar ansvarsfullt med fondutbudet

När du sparar i fondförsäkring i Folksam investerar du i fonder som alla är noggrant utvalda efter våra kriterier för hållbarhet. Här får du veta mer om hur vi arbetar för att våra kunders sparande ska förvaltas ansvarsfullt.

Du kan följa försäkringens utveckling på Mina sidor eller via årliga pensionsbesked.

Det är din arbetsgivare som ska anmäla in till Folksam att du har arbetat och därigenom har rätt till en kollektivavtalad tjänstepension i Folksam. Om du sökt hjälp hos din arbetsgivare eller ditt fackförbund men inte fått hjälp kan du fylla i och skicka in denna ansökan till Folksam.

Premiepensionen är den del av din allmänna pensionen som du själv kan påverka.

Premiepensionen är en del av den allmänna pensionen. Varje år sätts 2,5 procent av din inkomst av. Du väljer själv i vilka fonder pengarna ska placeras. Gör du inget val, placeras pengarna i sjunde AP-fonden.

Här kan du själv kan göra aktiva val och har möjlighet att påverka din slutliga pension. Ju längre tid du har kvar till pensionen, desto större betydelse har premiepensionen.

För dig som är född 1952 eller tidigare som fortfarande omfattas av det gamla ATP-avtalet, har premiepensionen inte lika stor betydelse. Men det är fortfarande viktigt att välja aktivt.

Du kan själv bestämma hos vilken förvaltare pengarna ska placeras och i vilka fonder. Valet gör du via Pensionsmyndighetens hemsida.

Tyvärr inte. Alla fondbyten sker via Pensionsmyndighetens hemsida.

Genom Pensionsmyndighetens webbplats och i det orange kuvertet som skickas ut en gång per år.

Det är Pensionsmyndigheten som rapporterar ditt nuvarande kapital i det orange kuvertet som skickas ut årligen.