Så väljer vi fonder

— för att förenkla ditt fondval

De flesta banker och pensionsbolag som erbjuder sparande har egna fondbolag. Det har inte vi. Genom att ha ett oberoende team med specialister inom fondselektering kan vi noga välja bland marknadens bästa fonder.

Vår fondselektering utvärderar och väljer fonder utifrån hållbarhetsarbete, kategori, fondavgifter, riskjusterad avkastning och fondförvaltning. Du väljer mellan ett begränsat antal fonder i ett redan kvalitetssäkrat utbud.

Fondutvärderingen består av en kvantitativ del med löpande utvärdering av hur fonderna efterlever våra urvalskriterier, och en kvalitativ del där vi har kontakt med förvaltaren för att få en inblick i hur förvaltaren jobbar.
Vår fondselekteringsprocess ger dig kvalitetssäkrade fonder att välja mellan — Folksam
Vår process för fondutvärdering säkerställer en god kvalitet på vårt fondutbud. Vi väljer ut de fonder som uppfyller kriterierna och väljer bort dem som inte gör det över tid.

Vi gör det enkelt för dig att spara hos oss

  • Du kan enkelt sortera fonderna i vår lista utifrån vad som är viktigast för dig när du sparar, till exempel på avgift, avkastning eller den hållbarhetsfråga som ligger dig varmast om hjärtat.
  • Du kan se och ändra ditt fondinnehav när du loggar in på Mina sidor.
  • Du får tillgång till certifierade rådgivare som kan hjälpa dig att identifiera ditt sparandebehov och löpande ge dig råd i fondvalet under försäkringstiden.
  • Vi erbjuder även en flerspråkig kundtjänst.

Du väljer bland kvalitetssäkrade fonder

  • Vi utvärderar fondens hållbarhetsarbete, riskjusterad avkastning, fondavgifter, fondens förvaltare och förvaltningsmodell.
  • Vi byter ut fonder som inte håller måttet över tid och ser till att ditt kapital investeras i andra kvalitativa fonder. Du kan också göra ett eget val av fonder om du hellre vill det.
  • Varje år går vi igenom fonderna för att säkerställa att de möter våra hållbarhetskrav inom klimat, miljö, mänskliga rättigheter samt andra principer i FN:s Principles for Responsible Investments (PRI) och Swesif-standard.

Om du har frågor om din pension och dina val, är du välkommen att kontakta våra certifierade rådgivare. De hjälper dig att få ett långsiktigt sparande – utifrån den trygghet och risknivå du önskar.

Om du redan har pensionsförsäkringar som du vill flytta till Folksam så hjälper vi dig att flytta dem. Om du vill flytta din tjänstepension till Folksam måste försäkringstagaren godkänna att försäkringen flyttas.

Boka en kostnadsfri rådgivning

Om du har frågor om din pension och dina val, är du välkommen att kontakta våra certifierade rådgivare. Du kan också få hjälp med att flytta din tjänstepension till oss. Du bokar enkelt rådgivning genom att fylla i ditt namn, telefonnummer och personnummer så kontaktar vi dig. Välkommen!