Valbara fonder

Guidat fondutbud

Folksam har inget eget fondbolag. Det gör att vi kan välja ut och erbjuda dig högpresterande fonder från hela marknaden. Vi kan också välja bort fonder som inte håller måttet över tid. Det kallar vi guidat fondutbud.

Med ett guidat fondutbud blir det enklare för dig att välja. Fonderna är kvalitetssäkrade och uppfyller höga krav på hållbarhet, representerar olika fondkategorier och har en väl avvägd avgift inom sin kategori.

Vår process för fondselektering gör ditt val av fonder enklare. När du väljer i vårt fondutbud har vi redan gjort det första urvalet utifrån kategori, avgift och riskjusterad avkastning.

Portföljerna är utformade för att möta behoven hos både pensionssparare och de som söker effektiva placeringsalternativ.

Vi erbjuder sex olika portföljer, anpassade för olika livssituationer och riskpreferenser.

Portföljerna är helt valfria och du kan lätt byta till och från, alternativt kombinera med egna fondval.

Alla fonder som portföljerna består av finns i Folksams guidade fondutbud och uppfyller våra krav på hållbarhet.

Folksam Pension

Våra tre pensionsportföljer är designade för att ge trygghet och tillväxt genom hela arbetslivet och in i pensionen. Varje portfölj är skräddarsydd för olika risknivåer och rebalanseras årligen. När du närmar dig pension påbörjas risknedtrappningen för att minska exponering mot marknadsvolatilitet.

  • Folksam Pension 100 – Innehåller 100 % aktiefonder. Risknedtrappning påbörjas 10 år innan pension och aktiedelen sjunker med 5 % årligen fram till pensionsdatum och stannar på 50 % aktiefonder och 50 % räntefonder.
  • Folksam Pension 75 – Innehåller 75 % aktiefonder och 25 % räntefonder. Risknedtrappning påbörjas 7 år innan pension. Aktiedelen sjunker med 5 % årligen fram till pensionsdatum och stannar på 40 % aktiefonder och 60% räntor.
  • Folksam Pension 50 – Innehåller 50% aktiefonder och 50 % räntefonder. Risknedtrappning påbörjas 4 år innan pension. Aktiedelen sjunker med 5 % årligen fram till pensionsdatum och stannar på 30 % aktiefonder och 70 % räntefonder.

Folksam Sparande

För kunder som fokuserar på sparande och investeringar erbjuder vi tre portföljer med olika risknivå som rebalanseras årligen.

  • Folksam Sparande 100 – Innehåller 100 % aktiefonder.
  • Folksam Sparande 75 – Innehåller 75 % aktiefonder och 25 % räntefonder.
  • Folksam Sparande 50 – Innehåller 50 % aktiefonder och 50 % räntefonder.

För dig som vill välja bland fler fonder har vi ett utökat fondutbud. Vi kvalitetssäkrar det utökade fondutbudet i samma process som vårt guidade fondutbud.

När du sparar i fondförsäkring i Folksam investerar du i fonder som alla är noggrant utvalda efter våra kriterier för hållbarhet. Här får du veta mer om hur vi arbetar för att våra kunders sparande ska förvaltas ansvarsfullt.