Om oss


Nyhetsrummet

I vårt nyhetsrum hittar du alltid våra senaste pressmeddelanden. Du kan också få information hur vi bemöter aktuella ärenden under Folksam kommenterar.

Till vårt nyhetsrum

Investor relations

Under investor relations hittar du rapporter och ekonomiska nyckeltal samt månadsredovisningar som rör vår totalavkastning, solvens och återbäring.

Till investor relations

Vårt hållbarhetsarbete

Vi gör affärer som ökar tryggheten för kunderna samtidigt som vi värnar om människa och miljö. Vår målsättning är att vara ledande när det gäller hållbarhet.

Vårt hållbarhetsarbete

Överskott och återbäring

Det är du som äger Folksam tillsammans med alla andra kunder och som kundägt bolag delar vi vinsten med dig. Det överskott som inte behövs för att förbättra våra kunderbjudanden kan gå tillbaka till dig i form av återbäring.

Din återbäring i Folksam

Återbäringsränta i traditionell försäkring