Vårt hållbarhetsarbete

Sedan 2001 påverkar vi de företag vi äger aktier i genom våra etiska placeringskriterier och bolagsstyrning. Vi förvaltar drygt 350 miljarder kronor vilket ger en rejäl tyngd i vår möjlighet att påverka.

Hållbarhet i Folksam

Det här är Folksam

Vi engagerar oss i det du bryr dig om. Därför arbetar vi med miljö, trafiksäkerhet, och med att investera dina pengar i ansvarsfulla företag. Allt för att påverka utvecklingen mot en hållbar värld.

Om Folksam

In English

Folksam is a Swedish insurance company that offers a wide variety of insurance, savings and loan products to suit every need. We have about 4 million customers and are one of Swedens largest investment managers.

About us

Överskott och återbäring

Så hanterar vi överskott och återbäring inom Folksam Liv och Folksam Sak.

Folksam Liv

Folksam Sak