Vårt hållbarhetsarbete

Sedan 2001 påverkar vi de företag vi äger aktier i genom våra etiska placeringskriterier och bolagsstyrning. Vi förvaltar drygt 350 miljarder kronor vilket ger en rejäl tyngd i vår möjlighet att påverka.

Hållbarhet i Folksam

Det här är Folksam

Vi engagerar oss i det du bryr dig om. Därför arbetar vi med miljö, trafiksäkerhet, och med att investera dina pengar i ansvarsfulla företag. Allt för att påverka utvecklingen mot en hållbar värld.

Om Folksam

In English

Folksam is a Swedish insurance company that offers a wide variety of insurance, savings and loan products to suit every need. We have about 4 million customers and are one of Swedens largest investment managers.

About us

Överskott och återbäring

Så hanterar vi överskott och återbäring inom Folksam Liv och Folksam Sak.

Din återbäring i Folksam

Återbäringsränta i traditionell försäkring