Om oss


Nyhetsrummet

I vårt nyhetsrum hittar du alltid våra senaste pressmeddelanden. Du kan också få information hur vi bemöter aktuella ärenden under Folksam kommenterar.

Till vårt nyhetsrum

Investor relations

Under investor relations hittar du rapporter och ekonomiska nyckeltal samt månadsredovisningar som rör vår totalavkastning, solvens och återbäring.

Till investor relations

Vårt hållbarhetsarbete

Sedan 2001 påverkar vi de företag vi äger aktier i genom våra etiska placeringskriterier och bolagsstyrning. Vi förvaltar drygt 350 miljarder kronor vilket ger en rejäl tyngd i vår möjlighet att påverka.

Hållbarhet i Folksam

Överskott och återbäring

Så hanterar vi överskott och återbäring inom Folksam Liv och Folksam Sak.

Din återbäring i Folksam

Återbäringsränta i traditionell försäkring