Återbäring

Det är du som äger Folksam

Folksam är kundägt. Det är du som äger Folksam, tillsammans med alla andra kunder. Vi skapar trygghet för allt du bryr dig om och som kundägt bolag delar vi vinsten med dig.

Det överskott som inte behövs för att förbättra våra kunderbjudanden, kan gå tillbaka till dig i form av återbäring. Återbäringens storlek beräknas i efterskott och beror på Folksams ekonomiska ställning samt på hur stort överskottet blev under året.

Återbäringen i Folksam finns i två olika versioner:

Återbäring i traditionell försäkring

Vill du veta mer om återbäringsräntan i vår traditionella försäkring hittar du all information här.
Folksam har varit ett kundägt försäkringsbolag i mer än hundra år. Idag är vi ett välskött företag som mår bra.

Med återbäringen hoppas vi öka medvetandet om att vi ägs av dig och alla våra andra kunder – och visa på fördelarna med att vara delägare i ett kundägt företag.

Nöjda ägare och nöjda kunder

Nöjda ägare och nöjda kunder är samma sak för oss. Vi engagerar oss i det som du bryr dig om, och vi vill skapa nytta och dela vinsten med dig.

Du är med och delar på vinsten

Själva idén med en försäkring är ju att dela på risken, och nu får du också vara med och dela på vinsten! För det är ju du och alla våra andra kunder som äger oss.

Det överskott som inte behövs för att förbättra våra kunderbjudanden, går tillbaka till dig på samma sätt som utdelning i ett vinstutdelande bolag. Vi kallar det återbäring.

Återbäringens storlek beror på Folksams ekonomiska ställning och på hur stor vinsten har varit under året.

Därför är kundägt bra för dig!

Långsiktighet

Vi har inga andra ägarintressen att tillgodose och styrs inte av kortsiktiga vinstintressen. För oss är nöjda kunder och nöjda ägare samma sak.

Du är med och påverkar

För oss är det viktigt att du som kund och ägare kan vara med och påverka det vi gör.

Du kan göra din röst hörd genom att låta valda deltagare på bolagsstämman och i styrelsen företräda dig. Du kan också rösta fram en fristående kundrepresentant på bolagsstämman.

Vi delar på vinsten och du får återbäring

Det är du som äger Folksam, tillsammans med alla andra kunder.

Det överskott som inte behövs för att förbättra våra kunderbjudanden, går tillbaka till dig i form av återbäring – på samma sätt som utdelning till aktieägare i ett vinstutdelande bolag. Återbäring är det yttersta beviset på att du äger oss.