Ett kundägt bolag

Vi finns till för våra kunder

Folksam har inga aktieägare. Istället för att dela ut vinsten till aktieägare går den tillbaka till kunderna. Det sker i form av återbäring, premiesänkningar eller ännu bättre service, tjänster och erbjudanden.

Det är också inflytandet från våra drygt fyra miljoner kunder som leder till beslut på bolagsstämman. Kundernas inflytande i form av rösträtt, yttranderätt och förslagsrätt sker genom särskilt valda fullmäktigeledamöter som antingen är direktvalda försäkringstagare eller utsedda av stora kundgrupper/organisationer.

Återbäring till dig som är kund

Det är du som äger Folksam, tillsammans med våra andra kunder. Det betyder att du också får vara med och dela på vinsten. Det överskott som inte behövs för att förbättra våra kunderbjudanden, går tillbaka till dig på samma sätt som utdelning i ett vinstutdelande bolag. Vi kallar det återbäring.

Din återbäring i Folksam

Pengar i rätt fickor – inga bonusar

Vi har inga andra ägarintressen att tillgodose och styrs inte av kortsiktiga vinstintressen. För oss är nöjda kunder och nöjda ägare samma sak. Vi i Folksam delar inte ut bonusar till vår ledning. Vinsten används till att göra det bättre att vara kund hos oss. En del går tillbaka till dig som återbäring.

Inga bonusar!

Viktigt för dig är viktigt för oss

Vi engagerar oss i det du bryr dig om. Därför arbetar vi med miljö, trafiksäkerhet, och med att investera dina pengar i ansvarsfulla företag. Allt för att påverka utvecklingen mot en hållbar värld. Vi är ett välskött företag med starka finanser.

Mer än försäkring - vad vi gör och vill göra

På kundens – ägarnas – sida

Varje gång vi möter en kund så möter vi en ägare och det gäller inte minst i det dagliga arbete. Om ett försäkrings- villkor visar sig vara otydligt så reglerar vi alltid skadan till kundens fördel. Som kundernas, och därmed ägarnas företag står vi på din sida.

Vad händer om du inte är nöjd med oss

Inte mest – utan rätt försäkrad

Vi ger dig bra erbjudanden som passar dig och din familj. Tack vare vårt breda utbud av försäkringar och pensions- sparande, kan vi se till ditt totala behov. Vi arbetar hårt för att hålla ner våra kostnader så att du ska få bra försäkringar till rätt pris. Lojala kunder kan få samlingsrabatt.

Dina rabatter och förmåner

Du kan påverka oss från insidan

Folksam är inte vilket företag som helst. För oss är det viktigt att du som kund och ägare kan vara med och påverka. Gör din röst hörd genom att låta valda deltagare på bolags- stämman och i styrelsen företräda dig. Du kan också rösta fram en fristående kundrepresentant på bolagsstämman.

Folksams stämmor