Om du inte är nöjd med vårt beslut

Folksam är ett kundägt bolag. Det betyder att vi ägs av våra kunder. För oss är nöjda kunder och nöjda ägare samma sak.

Om något inte har fungerat som det ska, vill vi förstås veta varför. Om du tycker att vi inte har skött ditt ärende så bra som vi borde, vill vi att du berättar det för oss. Välkommen med dina synpunkter – de hjälper oss att bli bättre!

Prata först med den som handlagt ditt ärende

Missförstånd klarar vi oftast upp på ett enkelt sätt. Kontakta därför först den som tagit hand om ditt ärende.

Vet du inte vem du ska kontakta kan du prata med vår växel. Berätta vilken typ av ärende det gäller så kan du kopplas till rätt avdelning.

Kontakta oss

0771-950 950
Alla dagar 9-17.

Om du inte är nöjd med handläggningen kan du kontakta handläggarens chef och begära en slutlig prövning.


Folksams kundombudsman

Om du inte är nöjd med Folksams slutliga beslut, så har du möjlighet att be om omprövning av vår kundombudsman. Kundombudsmannen prövar de flesta ärenden som gäller försäkring, skador och sparande.

Kundombudsmannen kan göra en opartisk bedömning av ditt ärende och sedan rekommendera Folksam att ändra sitt beslut. Prövningen är självklart kostnadsfri.

Kom i håg att du måste begära omprövning inom ett år efter Folksams slutliga beslut, och innan preskriptionstiden enligt försäkringsavtalslagen löpt ut.

Om du omfattas av en gruppförsäkring kan det finnas möjlighet att få ärendet prövat av en försäkringskommitté. Vänd dig till Kundombudsmannen för mer information.

Kontakta kundombudsmannen

020-655 253
Mån-fre 9-10.

Mer information om kundombudsmannen


Om du fortfarande inte är nöjd

Om vi har försökt lösa problemet tillsammans och du fortfarande inte är nöjd med resultatet, finns det ett antal andra möjligheter för dig att få ditt ärende prövat.

Fler möjligheter

Klagomålsansvarig utsedd av Folksam

  • Marcus Kitti är utsedd av Folksam som klagomålsansvarig. Detta har informerats till Finansinspektionen.