Sveriges populäraste hemförsäkring

För dig, familjen och sakerna – därför väljer du oss:


 • 1,9 miljoner hushåll väljer vår försäkring - flest hem i Sverige enligt Svensk Försäkring 2023.
 • Vår stora hemförsäkring får högsta betyg i Konsumenternas jämförelse.
 • Samlingsrabatt – med hemmet försäkrat hos oss får du rabatt på flera försäkringar.


Hur bor du?

Sveriges bästa hemförsäkring!

Vår Hemförsäkring Stor har bäst innehåll och får helhetsbetyget 4,5 av 5 i Konsumenternas Försäkringsbyrås oberoende jämförelse av marknadens hemförsäkringar.

Konsumenternas jämförelse

Rabatter och förmåner

Med en hemförsäkring hos oss får du samlingsrabatt på många försäkringar, till exempel för bilen och fritidshuset. Du får också rabatt när du förebygger skador därhemma. Som kund har du bra förmåner som förenklar vardagslivet, byggrådgivning är en av dem.

Guide till dina rabatter >

Förmånligt hemlarmspaket – som ger rabatt >

Förebygg vattenskada – få rabatt >

Dina förmåner – ingår alltid med våra hemförsäkringar >

Bygga och renovera

Nedan har vi samlat nyttiga tips och tester för när du ska fixa där hemma. Om du har hemförsäkring, villaförsäkring eller fritidshusförsäkring hos oss har du tillgång till byggrådgivning utan extra kostnad.

Skydda hemmet mot skador

En hemförsäkring täcker de vanligaste skadorna som kan uppstå i hemmet – inbrott, brand, vattenskador och mögel. Du kan förebygga många skador genom att planera och ha rätt utrustning. Här är några tips på hur du undviker skador i hemmet.

Uppvärmning av hus

Genom att se över ditt boendes värmekällor kan du minska klimatpåverkan, spara el och sänka energikostnaderna.

Undvik skador under året

Under vissa perioder på året ökar skadeanmälningarna markant. Här har vi samlat tips om skador som är vanliga under särskilda säsonger.

Guide för cyklister

Cyklar du till jobbet, med barnen till skolan eller som träning på fritiden? Här delar vi med oss av tips på säker cykling och resultat av våra cykelhjälmstester.

Jämför hemförsäkring

 • Oavsett hur du bor så ger vår hemförsäkring ett bra skydd för dig och dina saker. Alla våra hemförsäkringar har ett tryggt grundskydd – vilken försäkring du behöver beror på hur du bor och hur stort skydd du vill ha.

  Vilken hemförsäkring behöver du?
Här kan du läsa svaren på de vanligaste frågorna om hemförsäkring.

En hemförsäkring är en av de viktigaste försäkringarna i ditt liv. Du får en grundläggande försäkring som ger ersättning om ditt hem och dina saker blir skadade. Alla hemförsäkringar har också ett reseskydd där du kan få ersättning för kostnader. Hemförsäkringen täcker oftast alla som är folkbokförda på din adress.

Det här är en kort sammanfattning av vad som ingår i en hemförsäkring. Längst upp på sidan kan du klicka dig vidare och se vad vår hemförsäkring innehåller utifrån hur du bor. Tänk på att hemförsäkringen innehåller olika delar beroende på vilken storlek du väljer:

 • Egendomsskydd (lösöre)
  Hemförsäkringen gäller för din egendom – alltså dina egna, lånade eller hyrda saker som du har för privat bruk. Den gäller däremot inte för byggnader, bilar eller båtar. Egendomsskyddet gäller vid exempelvis brand, stöld och skadegörelse.

  Läs mer om lösöre

 • Reseskydd
  I våra hemförsäkringar ingår ett reseskydd under resans första 45 dagar. Det täcker läkarvård och merkostnader när du är utomlands och täcker stöld och vissa andra skador på ditt resgods.

 • Överfallsskydd
  Om du blir utsatt för våld i eller utanför hemmet, till exempel misshandel eller vissa sexualbrott, kan du få överfallsersättning.

  Om du på grund av fysiskt våld i nära relation tvingas lämna ditt hem för att söka skydd från gärningspersonen kan vi lämna ersättning för de merkostnader som uppstår, exempelvis mat, transport, kläder och hygienartiklar.

  Skydd vid våld i hemmet

 • Kristerapi
  Om du drabbas av en traumatisk skadehändelse som vi kan ge dig ersättning för (exempelvis om du blir rånad eller överfallen i eller utanför hemmet) kan vi även hjälpa dig med upp till tio behandlingstillfällen hos anvisad legitimerad psykolog eller psykoterapeut. Kristerapin gäller utan någon självrisk. Vi ersätter också skäliga och nödvändiga kostnader för resor och tolk.

 • ID-stöld
  Om du har hemförsäkring med ID-stöld får du dygnet runt-hjälp med att förebygga, upptäcka och begränsa skador av en ID-stöld.

 • Allrisk
  Allrisk kallas ibland oturs- eller drulleförsäkring och ingår i våra hemförsäkringspaket Mellan och Stor. Den gäller när du råkar ut för något som den vanliga hemförsäkringen inte täcker. Exempelvis skadad mobil eller borttappade glasögon.

  Läs mer om vår Allrisk

 • Ersättning obrukbar bostad
  Blir din bostad helt eller delvis obrukbar efter brand eller annan skadehändelse som försäkringen omfattar så ersätter vi nödvändiga och skäliga merutgifter för till exempel kost, logi och magasinering i upp till två år.

 • Flyttskydd
  När du ska flytta så är dina saker försäkrade på både den gamla och den nya adressen under en övergångsperiod på 31 dagar.

 • Rättsskydd
  Om du behöver anlita ett juridiskt ombud i en rättslig tvist innebär rättsskyddet att du under vissa förutsättningar kan få ersättning för ombuds- och rättegångskostnader.

 • Ansvarsskydd
  Om du skulle krävas på skadestånd efter att ha råkat skada någon annan person eller någons saker gäller ansvarsförsäkringen som kan ge dig ersättning.

Alla hemförsäkringar har ett grundskydd där bland annat egendomsskydd och reseskydd ingår. Läs mer om vad hemförsäkringen täcker under frågan "Vad ingår i hemförsäkring?". 

 • Egendomsskydd (för boende och saker)
 • Hemförsäkringen gäller för saker som du äger, hyr eller lånar för ditt privata bruk. Exempelvis gäller den för din cykel, dina möbler, kläder, husgeråd och din hemelektronik. Den gäller däremot inte för byggnader, bilar eller båtar. Det kallas också i försäkringsspråk för lösöre. 

 • Reseskydd
 • I våra hemförsäkringar ingår ett reseskydd under resans första 45 dagar. Den täcker läkarvård och merkostnader när du är utomlands och täcker stöld och andra skador på resgods. 

Att du ska vara försiktig med dina saker för att om möjligt förhindra skador. Till exempel att du låser ytterdörren när du går hemifrån. Om du är oförsiktig, riskerar du att få lägre ersättning eller ingen ersättning alls.

I våra hemförsäkringar ingår alltid 1,5 miljoner i försäkringsbelopp, men du kan välja ett högre belopp. Beloppet ska motsvara värdet på dina saker. Om du har ett för lågt försäkringsbelopp riskerar du att inte få full ersättning, till exempel om du råkar ut för ett inbrott.

Om du har hemförsäkring genom ditt fackförbund eller en organisation, har du en beloppslös försäkring, vilket betyder att du inte riskerar att blir underförsäkrad.

Fullvärdesförsäkring innebär att det inte finns någon beloppsgräns för högsta ersättning. Men enligt våra värderings- och ersättningsregler gör vi avdrag för ålder och slitage på olika byggnadsdelar.

Läs mer om fullvärdesförsäkring

Hemförsäkringen gäller för din egendom – alltså dina egna, lånade eller hyrda saker om du har dem för privat bruk. Den gäller däremot inte för byggnader, bilar eller båtar. Du kan läsa mer i försäkringsvillkoret under Egendomsskydd.

Stöld och skadegörelse
Försäkringen gäller för stöld av och skadegörelse på egendom i bostaden och biutrymmen, till exempel källar- eller vindsförråd och tvättstuga.

Den gäller också för saker som du har med dig utanför bostaden och för saker som du förvarar någon annanstans än där du själv befinner dig, till exempel i skåpet på jobbet när du gått hem för dagen eller sådant som du har lämnat in för reparation.

Vi har vissa begränsningar och aktsamhetskrav när det gäller stöld. Bland annat gäller speciella regler för saker som är stöldbegärliga, till exempel kameror och mobiltelefoner. Tänk på att aldrig förvara stöldbegärliga saker till exempel i bilen eller i källarförrådet. Om du har ett inbrottslarm som är kopplat till godkänd larmcentral slipper du självrisken vid inbrott.

Brand och blixt gäller för skada:
- Genom brand
- Genom blixt
- Genom kortslutning, överslag eller överspänning på hushållsmaskiner och annan elektrisk maskin eller apparat
- Genom explosion, men inte genom sprängningsarbete
- Som plötsligt orsakas av sot från öppen låga, men inte från levande ljus
- Som orsakas av frätande gas som bildats vid oavsiktlig upphettning av plast

Översvämning och läckage
Du kan få ersättning om dina saker skadas genom läckage från till exempel vattenledningar, diskmaskin eller genom översvämning.

Hushållsmaskiner och mat i frys och kyl Du kan få ersättning om till exempel kylen, frysen eller tvättmaskinen går sönder. Om dessutom tvätten som låg i maskinen och maten som låg i frysen eller kylen blir förstörd, får du ersättning för den också.

Värdering av dina saker
Det är alltid de skadade eller förlorade sakernas marknadsvärde som ersätts. Det vill säga vad det kostar att köpa ett motsvarande föremål i samma skick. Vi gör åldersavdrag beroende på vilken typ av sak det är och hur gammal den är. Datorer sjunker till exempel snabbt i värde medan det går långsammare för möbler och husgeråd. Vissa saker ersätts enligt en tabell som finns i försäkringsvillkoret under Värderings- och ersättningsregler. Vi kan aldrig ersätta det känslomässiga värdet.

Saker du använder i ditt arbete
Egendom som du äger och använder i din (eller annans) företagsverksamhet kan ersättas.


När du köper hemförsäkring

En hemförsäkring är inte bara en försäkring för dina saker utan innehåller flera andra viktiga skydd. Exempelvis ersättning för annat boende om din bostad blir obeboelig efter en skada, reseskydd om du skadas på utlandsresan och behöver hemtransport, överfallsskydd om du blir utsatt för våld och rättsskydd om du hamnar i rättslig tvist.

Du har även ansvarsskydd om du skulle bli skadeståndsskyldig,

Om du äger en bostadsrätt är det viktigt att du försäkrar själva lägenheten med en bostadsrättsförsäkring och om du äger en villa behöver du försäkra byggnaden och tomtmarken med en villaförsäkring.

Det finns inget lagkrav i Sverige att du måste ha en hemförsäkring men vi rekommenderar alla hushåll att ha en hemförsäkring.

Priset på en hemförsäkring beror på din bostad och vilket hemförsäkringspaket du väljer när du försäkrar ditt hem. I grundpaketet ingår alltid bland annat egendomsskydd, reseskydd och överfallsskydd. Tillägg och att öka försäkringsbeloppet om det inte täcker värdet på dina saker påverkar också hemförsäkringens kostnad.

Vilken hemförsäkring du ska välja beror på vilken typ av lägenhet du bor i. Vi har hemförsäkringar för dig som bor i hyresrätt, bostadsrätt eller ägarlägenhet. På alla försäkringar kan du välja mellan våra tre olika försäkringspaket. Varför vi har tre olika hemförsäkringar för lägenhet är beroende på tilläggen. För hyresrätt räcker det med en vanlig hemförsäkring. Men för Bostadsrätt behövs även ett bostadsrättstillägg som kan ersätta för skador i lägenheten. 

Samma gäller ägarlägenhet där du äger hela lägenheten och inte är med i en bostadsrätt. 

Osäker på vad du ska välja? Här hittar du information om våra olika hemförsäkringar för lägenhet

Det är din ekonomiska förlust som ersätts, inte affektionsvärdet. Vi har rätt att avgöra om en skada ska ersättas kontant, repareras eller ersättas med likadan eller närmast motsvarande egendom.

Det beror på vilket typ av egendom det gäller. Du kan läsa mer exakt hur vi beräknar det i vårt fullständiga villkor under avsnittet "Värderings- och ersättningsregler".

Fullständiga försäkringsvillkor


Hur gäller försäkringen?

Den gäller för dig som försäkringstagare och för alla personer som bor i samma bostad som du om ni delar hushåll och är folkbokförda på samma adress.

Personer som bor och har gemensamt hushåll med dig kan ingå även om de inte är folkbokförda, förutsatt att de har sökt uppehållstillstånd och att du har anmält till oss att de bor med dig.

I din hemförsäkring ingår ett reseskydd som gäller i hela världen i 45 dagar. Två viktiga delar i reseskyddet är ersättning för vårdkostnader och för hemtransport. Dessa ersätts vid plötsliga och oförutsedda sjukdomar och olycksfall under resan, men inte om du redan var sjuk och hade ett vårdbehov när resan började.

Eftersom vård utomlands och hemtransport kan vara väldigt kostsamt är det viktigt att du omfattas av ett reseskydd.

Så fungerar reseskyddet

Sedan 2018 finns det i Folksams försäkringsvillkor möjligheten att medförsäkra personer som saknar folkbokföring. Det gäller alla flyktingar som söker uppehållstillstånd i Sverige. 

Läs mer på vår samlingssida med information om att medförsäkra flyktingar i din hemförsäkring

Så här gäller hemförsäkringen för andra hand:

Om du hyr ut i andra hand och din hyresgäst råkar skada dina saker gäller din hemförsäkring som vanligt. Den gäller däremot inte om hyresgästen skadar dina saker med flit.

Du som hyr i andra hand behöver ha en egen hemförsäkring som gäller för dig och dina egna saker. Läs mer om andrahandsuthyrning.

Hemförsäkringen gäller för alla som är bosatta och folkbokförda på samma adress och har gemensamt hushåll. Som inneboende omfattas du inte av din hyresvärds hemförsäkring eftersom ni inte delar hushåll. Därför rekommenderar vi att du tecknar en egen hemförsäkring.

Ja, om du har Villaförsäkring Stor kan du få ersättning för ytskikt och tätskikt även när läckaget uppstått genom ytskikt och tätskikt.

En förutsättning är att arbetet med ytskikt och tätskikt har utförts enligt gällande byggnormer och branschregler.

Nej, det finns ett undantag för tvister mellan tidigare makar, sambos, registrerade partners. Däremot omfattas, med vissa karensregler, tvister om vårdnad, umgänge, underhåll till barn och barns boende.

Ring oss på telefon 0771–950 950 så hjälper vi dig att försäkra magasinerat lösöre.

Nej, rättsskyddsförsäkringen är en kostnadsförsäkring som i vissa tvister kan betala dina kostnader för att anlita ett juridiskt ombud. Rättsskyddet betalar alltså de kostnader som du får betala för att få juridisk hjälp av ett ombud.

Om din hemförsäkring ingår i ditt medlemskap i ett fackförbund kan förbundet ha tecknat juridisk rådgivning som en del av din hemförsäkring. För att se om juridisk rådgivning ingår i din hemförsäkring kan du läsa ditt försäkringsbesked eller på din förbundssida på folksam.se.

Du hittar mer information om rättsskydd via länken nedan:

Information om rättsskydd

Nej, adressändring meddelas automatisk via Skatteverket till Folksam. (Har du inte anmält din flytt till Skatteverket ännu, adressändra på deras webbplats.) Om det har skett förändringar i ditt försäkringsbehov, till exempel vid flytt från lägenhet till villa eller bostadsrätt; ring oss så hjälper vi dig med detta.

I din hemförsäkring kan det ingå ett skydd om dina glasögon skadas, försvinner eller blir stulna. Vilket typ av skydd du har beror på om du har Hemförsäkring Bas, Mellan eller Stor.

Så täcker hemförsäkringen glasögon

I din hemförsäkring kan det ingå om din dator skadas, försvinner eller blir stulen. Vilket typ av skydd du har beror på om du har Hemförsäkring Bas, Mellan eller Stor.

Så täcker hemförsäkringen dator

Om du har Folksams hemförsäkring så kan du känna dig trygg – den försäkrar även din cykel. Vår hemförsäkring täcker inte bara de ägodelar du förvarar i hemmet, utan även om din cykel utsätts för skadegörelse eller blir stulen på en helt annan plats.

Cykelförsäkring: Hur hemförsäkringen gäller för din cykel


Vad gäller vid olika skador?

Om den försäkrade byggnaden skadas av ett träd som blåser ner så kan du få ersättning genom försäkringens stormskadedel.

Hussvamp är en typ av rötsvamp som förstör virket i ett hus. Vid rätt förhållanden kan den växa upp till 6 millimeter per dygn. Byggnadsvirket försämras eller blir förstört vid ett angrepp. Hussvamp förekommer ofta i anslutning till skorstenar och murverk.

Mer information om hussvamp

Försäkringen omfattar sanering och skador på försäkrad byggnad. Skulle det värsta hända så att byggnaden blir totalförstörd så återställs den med en ny enligt Folksams värderings- och ersättningsregler.

Läs mer om hussvamp

Med vår försäkring Stor kan du få hjälp med låsbyte om du förlorat nycklarna och det finns risk för inbrott, upp till 3 000 kronor. Om du är över 65 år ingår hjälp vid nyckelförlust även i Mellan.