Cykla på landsväg

Oavsett om du cyklar eller kör bil på landsväg är det viktigt att tänka på trafiksäkerheten. Att använda samma körbana kan vara en utmaning. Här hittar du information om vilka regler som gäller för landsvägscykling.

Landsvägscykling kan vara ett härligt och miljövänligt sätt att cykelpendla till och från jobb, fritidsaktiviteter eller för att besöka en granne på landet.

Tyvärr är det ofta en rejäl utmaning med de väg- och trafikförhållanden som råder på våra landsvägar, där både bilister och cyklister använder samma körbana. 

En landsväg är en väg utanför tätortsområde som inte är en motorväg. Den är gjord för trafik i båda riktningarna, en så kallad tvåfältsväg.

Säkrare cykling på landsväg

 • använd en bra hjälm
 • ge tydliga signaler om dina avsikter – håll ut armen när du ska svänga
 • var uppmärksam på andra trafikanter – se dig om innan du svänger eller flyttar dig i sidled
 • utrusta cykeln med bra belysning och reflexer 
 • klä dig så att du syns och sätt reflexerna på kroppsdelar som är i rörelse.

Vilka regler gäller vid landsvägscykling?

Cykla på höger sida 

Om det inte finns någon cykelbana är regeln att du ska cykla längst ut åt höger och använd gärna vägrenen. 

Cykla i bredd

När ni är flera som cyklar tillsammans är grundregeln att cykla efter varandra. Men det är tillåtet att cykla i bredd om det finns tillräckligt med utrymme samt att ni inte hindrar annan trafik. 

Cykla långt 

Om du ska cykla långt, exempelvis om du ska ut på cykelsemester, en längre dagstur eller träningscykla med racercykel är det bra om du planerar in pauser längs vägen. Ta gärna med dig dryck och något ätbart för att fylla på energin. Det kan också vara bra att du har med dig:

 • cykelpump, extraslang och däckavtagare om du får punktering 
 • multiverktyg för att skruva fast något som lossnat eller sitter löst
 • vattenflaska, särskilt om det är en varm dag.

Krav på din cykel:

 • enligt lag behöver din cykel ha ringklocka och broms
 • vid cykling i mörker måste du ha belysning och reflexer
 • framlyset ska ha vitt eller gult sken, det får inte blinka och ska kunna ses på 300 meters avstånd
 • baklyktan ska vara röd och får blinka
 • reflex baktill ska vara röd, framtill ska den vara vit och på sidorna vit eller orangegul
 • har du cykelkärra tillkopplad så ska den ha röd reflex bakåt eller en baklykta med röd belysning.

Det är inte alltid lätt att ha koll på vad som gäller i trafiken. Hos Transportstyrelsen hittar du mer information om vilka regler som gäller när du cyklar, var du får cykla och hur cykeln ska vara utrustad. 

Trafikregler för dig som cyklar

Använd cykelhjälm, belysning och reflexer

Använd alltid cykelhjälm. Våra studier visar att två av tre huvudskador hade kunnat undvikas och över 40 procent av dödsolyckorna hade kunnat förhindras om hjälm använts.

Vi testar cykelhjälmar för att hjälpa dig att välja en bra och säker hjälm, så välj gärna en hjälm som har fått bra betyg i våra tester. 

Våra cykelhjälmstester:

Cykla i mörker 

När du cyklar i mörker är det särskilt viktigt att du har belysning och reflexer på dig själv och på cykeln. Se till att du har reflexer på kroppsdelar som rör sig, då syns du bättre.

Använd belysning med fast (inte blinkande) vitt eller gult sken fram på cykeln och rött sken bak på cykeln. Se till att cykeln också har reflexer fram, bak och på sidorna på hjulen. Nedan kan du läsa mer om vårt test av cykelbelysning.

Test av cykelbelysning

Var tydlig med dina signaler 

Det är viktigt att andra trafikanter på landsvägen uppmärksammar dig. Se därför till att du ger tydliga signaler på vad du tänker göra. Håll exempelvis ut armen när du ska svänga. Var uppmärksam på om det finns andra trafikanter och se dig om innan du svänger eller flyttar dig i sidled.

Vanliga olyckor på cykel

Vanliga olyckor som du som cyklist kan råka ut för är fall i samband med cykling, interaktion med annan cyklist eller kollision med fordon. 

Skador som cykelolyckor kan leda till är främst huvud- och axelskador på grund av fall. Vår forskning har samlat kunskap om olika skadetyper inom idrott som cyklister också kan ha hjälp av.

Minska din risk för att skadas

Du kan till exempel minska riskerna för att skadas genom träningsprogrammet Projekt knäkontroll. Skulle olyckan vara framme kan du genom Hjärntrappan få tips och råd för hur du snabbare kan återhämta dig efter en hjärnskakning.

Bilister håller sällan tillräckligt avstånd

Det är viktigt att du som bilist tänker på att göra en säker omkörning när du möter oskyddade cyklister på landsväg. Cyklister blir ofta omkörda av bilar som ligger alldeles för nära. Det kan orsaka obehag och i värsta fall leda till en olycka. Även om det inte uppstår en direkt krock kan cyklisten tappa balansen och köra omkull. 

Tryggare omkörning 

Se till att omkörningen sker med ett tryggt avstånd. Det finns inget exakt avstånd angivet i lagstiftningen men det är viktigt att du är försiktig och försäkrar dig om att du kör om på ett lugnt och tryggt sätt. Ju högre hastighet du kör i, desto längre avstånd till cyklisten ska du hålla.

Tänk också på att vinddraget kan få en cyklist att ramla omkull, speciellt om du kör om med ett större fordon.

Släpp inte fokus på körningen

Var observant på om cyklisten är på väg att flytta sig i sidled eller ska svänga. Cyklisten kanske inte hör eller ser vart du är påväg. 

Det är också viktigt att inte släppa fokuset på körningen. En sekunds ouppmärksamhet genom att exempelvis kolla mobiltelefonen kan medföra ödesdigra konsekvenser.

Tillsammans med vår partner Vätternrundan bedriver vi forskning genom olika projekt kopplat till loppet där syftet är att skapa en säkrare trafikmiljö. Det har resulterat i färre olyckor och en ökad upplevelse av trygghet för cyklisterna. Ta del av mer information om forskningsprojekten.

Samverkan för ökad säkerhet

Vi samverkar även med Cykelcentrum (forskning och utbildning i samverkan, för ökad och säker cykling) inom VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) för att tillsammans främja säker träningscykling inom cykelklubbarna.

Vi vill också bidra till ett ökat gemensamt ansvar mellan cyklister och bilister. Så att vi alla på ett säkert och tryggt sätt kan nyttja landsvägarna, både organiserat eller enskilt.

Ja, du får cykla på landsväg om det saknas cykelbana. Tänk på att hålla dig längst ut till höger och använd vägrenen.

Ja, håll dig längst ut till höger.

Ja, det får du. Men se till att du stannar på en säker plats där du syns och inte riskerar att bli påkörd. Kom ihåg att om du går med cykeln räknas du som fotgängare och ska då istället gå på vänster sida av vägen. 

Ja du får cykla på 1+2-väg så länge det inte är en motortrafikled eller motorväg. Det handlar alltså inte om att det är 1+2-väg eller att vägen har mitträcke som avgör. 

En 1+2-väg är en landsväg eller motortrafikled där vägen har omväxlande ett eller två körfält i vardera riktningen.

Nej, du får cykla på landsväg om det saknas cykelbana. Håll dig längst ut till höger och använd vägrenen.

Det finns ingen särskild åldersgräns. Det är i första hand barnets trafikmognad och hur trafiksituationen ser ut som avgör. Här kan du få mer information om barn i trafiken.

Folksam bedriver egen trafikforskning och våra studier visar att två av tre huvudskador hade kunnat undvikas om cyklisten burit hjälm. För att hitta den bästa hjälmen kan du ta del av Folksams senaste cykelhjälmstest.

Test av cykelhjälmar för vuxna 

Det är du som förälder som får avgöra om ditt barn är tillräckligt trafikmogen samt bedöma trafiksituationen. 

Viktigt att tänka på, oavsett vilket fordon du kör, är att inte köra för nära eller hålla för hög hastighet. Om du kör A-traktor på vägrenen och vill köra om en cyklist behöver du tänka på att lämna företräde för all trafik, både de bakom och mötande ute i körbanan. 

Här kan du ta del av mer information om vilka regler som gäller för A-traktor och EPA

Försäkringar som ersätter olycksfallsskada

Vårt jobb är att skapa trygghet vid olika händelser i livet, så att du får hjälp om du råkar ut för en olycka. Här kan du ta reda på vad som ingår i våra försäkringar.