Mögel i hus

Mögel är ett samlingsnamn för olika sorters mögelsvampar eller bakterier. Eftersom de ofta inte syns är de svåra att upptäcka. Ett fuktskadat och dålig ventilerat hus är en gynnsam miljö för mögel.

Mögelsvampar och mögelsporer finns överallt omkring oss och är en naturlig del av vår miljö. Men skulle ditt hus få en fuktskada eller ha dålig ventilation skapas bra förutsättningar för mögel att växa. Olika mögelsorter ser olika ut – vitt ludd, som svarta prickar eller som slemmiga beläggningar.
Du kan misstänka att du har fått mögel genom att du upptäcker en unken och jordig lukt i din bostad. Ibland känner du av mögellukten när du kommer hem efter ha varit borta en tid eller att andra som besöker dig reagerar. Lukten kan också sätta sig i dina kläder eller i håret.

Du kan även uppleva kroppsliga symtom:

 • Huvudvärk
 • Problem med slemhinnor och luftvägar som till exempel snuva, hosta och irritation i ögon, näsa och svalg
 • Hudproblem som eksem, hudutslag, akne och klåda
 • Andningsproblem
 • Vara rent allmänt mer mottaglig för sjukdomar eftersom mögel kan bryta ner immunförsvaret

Förebygga mögel

 • Badrum, källare och vind ska hålla sig torra – vid minsta misstanke om fuktangrepp behöver du agera
 • Ta som vana att kontrollera över ditt hus årligen och var extra noga med krypgrund, kallvind, husets ytterväggar, tak och isolerade källarväggar
 • Se över ventilationen
 • Undvik kondens som kan bildas på kalla ytor, till exempel metallrör, betongväggar och fönster
 • Var uppmärksam på om det plötsligt börja lukta annorlunda i ditt hus
 • Omålat trä angrips lättare av mögel. Tvätta fasaden med mögeltvätt och måla huset med färg av bra kvalitet. Vi har samlat förebyggande tips för när du ska måla om hemma.

Har du drabbats av mögel?

Om du har drabbats av mögel ska du kontakta anticimex byggrådgivning direkt. Du kan antingen ringa eller fylla i deras kontaktformulär.

Ring 075-245 10 00
Kontakta Anticimex via kontaktformulär

Det finns många olika typer av mögel. Här är några av de viktigaste som du kan hitta i ditt hus.
 • Svartmögel är en gemensam benämning på olika typer av mögelsvampar och är ofta mörk i färgen. Det finns oftast i badrum, källare, bjälklag och vindar. 
 • Rosa mögel också kallad rödmögel är av svamptypen Fusarium och ses ofta i badrum. Det är vanligtvis en rödaktig och slemmig beläggning kring golvbrunn, badkar, kakelplattor och kakelfogar eller duschkabin. Orsaken till rosa mögel kan också komma från Serratia marcescens, en art av bakterier som livnär sig på fett och fosfor från tvålrester. 
 • Orangemögel kan du hitta på trä, ofta vid träfönster eller trägolv. Du kan även finna orangemögel i köket och särskilt i taket ovanför spisen.

Svartmögel

Svartmögel är ett samlingsnamn för flera olika mögelarter varav de vanligaste är:
 • Cladosporium upptäcks ofta via svarta prickar eller fläckar, men kan också vara grågrön till blåsvart i färgen. Den kan ge besvär som astma, allergier och infektion i naglar och hud. 
 • Stachybostrys är grönsvart. Den kan påverka immunförsvaret negativt, irritera luftvägar och hud, orsaka allergier, astma, trötthet och lungblödning. 
 • Aspergillus är blå-grön-svart och kan ge effekter på immunförsvaret, lungor och andra organ. 
 • Pennicillium är blå-grön och kan orsaka allergier och astma. 
 • Fusarium är gul-vit-brun-rödbrun-lila-röd och delas ofta in under rödmögel på grund av sin färg.

Varför uppstår mögel?

 • Fukt är den vanligaste orsaken till mögel. Framför allt i badrum, källare eller i andra instängda, lite mörkare platser där dagsljus sällan kommer in, är gynnsamma miljöer. Även dålig ventilation kan leda till fuktskador och därmed mögel.
 • Ofta växer mögel där det inte syns. Ett läckande rör innanför en vägg eller ett trasigt tak är dolda platser där det kan trivas.
Hur hälsofarligt mögelsvamp är beror på hur mycket du blir exponerad av den. Det är svampens sporer som gör att du kan få besvär som hosta, problem med andning och täppt näsa. Från vissa av svamparna kan du få infektioner i hud eller naglar.

Det är ovanligt med allergi mot mögel, men om du en gång har utvecklat allergi kan du få leva med överkänsligheten i flera år, till och med resten av livet.

Är det farligt att andas in mögel?

Du kan bli sjuk av mögel om du andas in det under en längre tid. Du kan utveckla luftvägsproblem, besvär med torr och irriterad hud, klåda, huvudvärk och känna allmän trötthet. Det finns dock inga belägg för att du ska utveckla mer allvarliga tillstånd som till exempel cancer eller neurologiska sjukdomar.

Barn är i regel känsligare än vuxna eftersom deras kroppar inte är färdigutvecklade. Mögelsvampens sporer når lungorna lättare hos barn och det behövs bara en mindre mängd för att påverka hälsan. De barn som redan lider av astma och allergi löper större risk att drabbas av hälsobesvär.
Mögelsvampar kan finnas överallt i hemmet och de trivs bra om det finns fukt, syre och organiskt material som till exempel trä, gips och tapet. De växer också på blöt betong och murverk.

Leta efter mörka fläckar på väggarna, titta på golvlister om du har haft ett fuktskadat golv eftersom exempelvis svartmögel gärna kryper upp längs väggen. Möglet samlas som i kolonier och växer ofta i cirkulära mönster.

Du kan upptäcka mögel i källaren, i badrum och dusch, vid kallvattenrör och på kakelfogar – ställen där det ofta är fuktigt, mörkt och ibland lite sämre ventilation. Var också uppmärksam om du har en vind, ett trasigt tak kan ge en vattenskada och därmed en miljö för mögel att växa i.

Ibland är det svårt att upptäcka mögelangrepp, eftersom mögelsvampen kan börja växa om du har en dold vattenskada i rör bakom en vägg.

Sanering av mögel kräver professionell hjälp. Du ska inte själv börja sanera innan Anticimex varit hos dig och gjort en utredning. Om du har hittat ett mögelangrepp ska du kontakta Anticimex för att göra en fuktutredning och se vart i huskonstruktionen som det finns fukt och mögel. De kan även behöva göra en analys av halten mögelsporer i luften.

Om det är en mindre mängd mögel på en liten yta kan du försöka ta bort det själv, men möglet försvinner då inte på djupet.

Villaförsäkringen täcker inte mögelsanering. 

Om ditt hus drabbats av fuktangrepp eller vid misstanke av mögel ska du kontakta Anticimex byggrådgivning.


När du tecknar en villaförsäkring hos oss utför Anticimex en försäkringsbesiktning för att upptäcka eventuella brister och risker för bland annat vattenläckage. Då får du också värdefulla råd för att undvika skador.
 

Sveriges populäraste hemförsäkring

Läs mer om vad som ingår i vår villaförsäkring.