En man och ett litet barn sitter på golvet och skrattar mot varandra

Skydda dig mot inbrott

Det finns ett antal saker att tänka på för att undvika inbrott i hemmet. Noggrannhet när det gäller dörrar och fönster är en del. En annan är rätt utrustning. Med rätt lås och larm minimerar du riskerna.

Att tänka på:

 • Se till att alla dörrar, även altan och garage, har godkända lås. Även fönster som kan nås från markplan bör ha lås. På Svenska Stöldskyddsföreningen kan du söka efter godkända produkter, som dörrlås och kodlås, samt företag.Mer information på Svenska Stöldskyddsföreningen.
 • Byt lås när du flyttar in - ha helst dörrarna låsta även när du är hemma
 • Starta upp eller anslut dig till en aktiv Grannsamverkansförening. Aktiv grannsamverkan minskar brottsligheten i genomsnitt med 26 %.Mer om Grannsamverkan.
 • Installera ett hemlarm kopplat till larmcentral.
 • Stöldmärk och ta bilder på dina tillhörigheter
 • Se till att ha bra utebelysning, gärna med rörelsevakt - täck inte fönster och dörrar med växter
 • Lura tjuven genom timerinställd belysning och genom att en granne plockar bort posten när du är bortrest
 • Om du har - använd kåpan över vredet på insidan av din dörr
 • Om du har brevlåda på dörren, installera en säkerhetsbrevlåda

Viktigt om Sociala medier

 • Visst är det trevligt att dela med sig av var man befinner sig i världen, men tänk på att du också kan uppmärksamma utomstående på att du inte är hemma. Det finns en risk att det kan utnyttjas av inbrottstjuvar.

  Vi rekommenderar att du aldrig talar om när du inte är hemma, till exempel genom statusuppdateringar.

Fler tips från Svenska Stöldskyddsföreningen

Polisen informerar - Skydda dig mot bostadsinbrott

Anmäl brott | Polismyndigheten

Att tänka på

 • Se till att ditt källar- eller vindsförråd är stängd och låst. Det är lätt hänt att någon obehörig tar sig in och förrådet är inte säkert bara för att den gemensamma dörren till lägenhetsförråden är låst. Försäkringen lämnar endast ersättning om gärningsmannen brutit sig in i ditt förråd med våld
 • Ha ett ordentligt hänglås eller annan kraftfull låsanordning på din förrådsdörr
 • Om det finns glipor i ditt förråd, undvik att försvara din egendom nära dem då tjuvar kan dra ut din egendom genom gliporna
 • Försök att ha din egendom nedpackad i kartonger eller lådor så att de inte är synliga
 • Anmäl om nycklar eller taggar till gemensamma utrymmen försvinner eller tappas bort
 • Tala med din hyresvärd eller bostadsrättsförening om ni har dåliga förråd. Genom att exempelvis installera rörelsestyrd belysning och robustare gallerburar blir det svårare att göra inbrott
 • Var uppmärksam på vilka personer som rör sig i fastigheten. Grannsamverkan fungerar också i flerbostadshus

Förvara inte stöldbegärlig egendom i förråd

Tänk på det här

Förvara ingen form av stöldbegärlig egendom, mynt och sedlar, värdehandlingar eller frimärken i ditt förrådsutrymme! Dels så ökar det risken för inbrott eftersom tjuvar är på jakt efter just denna typ av egendom. Dessutom så ersätts inte stöld av denna egendom från förrådsutrymme av din hemförsäkring.

Som stöldbegärlig egendom räknas:

 • Apparater för text-, ljud- och bildåtergivning till exempel datorer, GPS, hårddisk och annan digital lagringsmedia, radio- och TV-apparater, spelkonsoler, analoga och digitala mediaspelare, förstärkare, högtalaranläggningar 
 • Elektronisk kommunikationsutrustning till exempel mobila telefoner 
 • Utrustning för radiostyrning 
 • Kameror, projektorer och kikare 
 • Musikinstrument 
 • Fick- och armbandsur 
 • Vapen 
 • Delar och tillbehör till nu uppräknade föremål (även band, kassetter och skivor) 
 • Vin och sprit 
 • Föremål helt eller delvis av ädel metall, äkta pärlor och ädelstenar 
 • Antikviteter och konstverk 
 • Äkta mattor 
 • Pälsar och pälsverk

Hur fungerar Grannsamverkan?

Med Grannsamverkan kan vi göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslingar. Genom sociala nätverk i grannskapet, kunskap om hur du skyddar dig och boendet, förebygger skador och med ökad uppmärksamhet i området går det att avskräcka och försvåra för tjuvar.

Målet med Grannsamverkan är att minska brottslighet och öka trygghet i bostadsområden. Det ger också en ökad trivsel i grannskapet.

Enligt Brå (Brottsförebyggande rådet) minskar Grannsamverkan brottslighet med 26 procent. Du kan ta del av hela deras rapport här.

Grannsamverkans effekter på brottsligheten - Brottsförebyggande rådet

Om ni inte redan har Grannsamverkan i ditt bostadsområde så går det att starta upp. Här hittar du mer information om vad Grannsamverkan innebär i praktiken, hur du gör för att gå med i en grupp eller om du vill starta upp Grannsamverkan.

Detta är grannsamverkan - Samverkan mot brott

Vad är Grannstöd?

Syftet med Grannstöd är att öka tryggheten i boendemiljön. Det görs genom observations- och synlighetspass i området under dagtid med grannstödsbil eller till fots. Man följer också polisens anvisningar om övriga områden som kan behöva besökas och kommunens anvisningar för att öka tryggheten i bostadsområden.

För att kunna starta upp Grannstöd behöver det finnas aktiv Grannsamverkan inom området/kommunen. Här hittar du mer information om Grannstöd och hur du startar upp Grannstödsverksamhet.

Rekommendationer grannstödsverksamhet - Samverkan mot brott

Inom Stockholms län finns Grannstödsverksamhet i många kommuner. Här hittar du mer information om detta.

Grannstöds- och grannsamverkansbilar i Stockholms län - Länsstyrelsen