Vanliga skadedjur hemma

I din villaförsäkring eller fritidshusförsäkring ingår ett skydd om ditt hus drabbas av skadedjur och skadeinsekter. Här får du tips på vad du kan göra för att slippa råka ut för några av de vanligaste skadedjuren och när det är dags att ringa efter hjälp.

Det som vi kallar för skadedjur, skadeinsekter eller ohyra har ofta olika funktioner i naturen som pollinering eller att bryta ner biologiskt material. Däremot kan de ställa till en hel del problem inomhus, när de kommer in i våra hem.

Anticimex hjälper dig att identifiera skadedjur

Har du drabbats av skadedjur?

Om du har drabbats av skadedjur ska du kontakta Anticimex direkt via telefon eller genom att fylla i deras kontaktformulär.

Ring 075-245 10 00

I vår villaförsäkring eller fritidshusförsäkring ingår en försäkring vid skadedjur och skadeinsekter. Genom vårt samarbete med Anticimex får du råd och hjälp med sanering. I försäkringsvillkoret kan du läsa mer under rubriken ”Skadedjursförsäkring”.

Skadedjursförsäkring innehåller två delar:

 • Sanering av skadedjur
 • Skada på byggnad orsakad av skadedjur och hussvamp

Sanering av skadedjur

 • Ingår råd och sanering genom Anticimex.
 • Sanering av skadedjur och skadeinsekter omfattar att på/i samtliga försäkrade byggnader på fastigheten samt på lösöre i bostadsutrymme bekämpa förekomsten av skadedjur. Med skadedjur avses till exempel pälsänger, mjölbagge, kackerlacka, träskadeinsekter, geting, råtta, mus och andra insekter som kan utgöra en sanitär olägenhet.

Skada på byggnad orsakad av skadedjur och hussvamp

 • Försäkringen omfattar skada på försäkrad byggnad orsakad av träskadeinsekter.
 • Försäkringen omfattar sanering och skador på försäkrad huvudbyggnad orsakad av äkta hussvamp. För fritidshusförsäkring ingår hussvamp endast i omfattning Stor.
 • Försäkringen börjar gälla efter godkänd besiktning eller efter sex månader från startdatum i villaförsäkring och nio månader i fritidshusförsäkring om inte Anticimex meddelat annat.

Självrisker

 • Försäkring för sanering av skadedjur och skada orsakad av träskadeinsekter gäller utan självrisk.
 • Hussvampsförsäkringen gäller med en självrisk om 10.000 kronor per skadetillfälle i Villaförsäkring Bas. Om du har Villaförsäkring Stor eller Fritidshusförsäkring Stor gäller försäkringen utan självrisk.

Problem med skadedjur?

Kontakta Anticimex

075-245 10 00

Mån-fre 07.00-18.00
Mån-fre 07.00–20.00 (1 juni-1 september)

Eller genom kontaktformulär >

Fläskängrar håller rent i naturen, men inomhus anses de vara skadedjur då de lever på rester som kött, ost, torkad fisk och skinn. Fläskängrar/husängrar kan komma in i ditt hem genom fågelbon eller döda smådjur. Även torrfoder för din hund eller katt kan vara en tänkbar källa.

Råd för att bli av med fläskängrar

 • Rengör skåp, lådor och hyllor.
 • Dammsug drabbade utrymmet – lägg dammsugarpåsen i en plastpåse i frysen en vecka, innan du kastar i vanliga soporna.
 • Kasta angripna varor i en försluten förpackning som du fryser i minst en vecka, eller värmer i mer än 55 ° C i minst en timme.
 • Lätt angripna varor kan du behandla med värme eller kyla.

Fuktbaggen tycker om fuktiga miljöer där den lever på mikroskopiska svampar. Har du fuktbaggar hemma kan det vara en indikation på att du har problem med fukt i hemmet.

Tips för att slippa fuktbaggar

 • Håll koll på fuktnivån i ditt hem.
 • Se till att utrymmen eller material som har problem med fuktbaggar torkas ut.
 • Ser du fuktbaggar under uttorkningstiden kan de tas bort med dammsugare.

Getingen håller ner antalet skadegörare i naturen och är också en god pollinerare, men den kan också vara en irriterade gäst vid matplatsen eller picknickkorgen. Getingar kan även vara farliga för den som är allergisk.

Råd för att slippa getingbo vid huset

 • På våren letar getingdrottningen plats för att bygga bo. Om du ser en geting då, kan du följa efter för att lokalisera var drottningen planerar att bygga sitt bo.
 • Förebygg getingbo genom att sätta insektsnät för ventilationsgallret och andra vägar som getingen kan ta för att komma in i huset.
 • Om du ska ta bort ett getingbo är det bäst att göra det tidigt på säsongen när boet är mindre. Ta bort boet på kvällen och se till att ha skyddande kläder, mössa och handskar.

Fler tips om hur du får bort getingar vid huset

Gråsuggan är ett kräftdjur som mestadels lever på land. Gråsuggan räknas inte som ett skadedjur, så länge som de inte förekommer i känsliga miljöer som exempelvis en operationssal. De gör ingen skada, utan befinner sig oftast bara på fel plats.

Gråsuggor torkar lätt ut och där ofta av sig själva inomhus då miljön är för torr.

Tips för att bli av med gråsuggor

 • Håll koll på fuktnivåerna inomhus.
 • Täpp igen sprickor eller ingångar i huset.

Husbocken angriper trä (furu och gran) och kan förstöra hela hus. Husbockslarverna lever inne i virket och äter sig fram i trät. Du kan ofta se små slingrande gångar i virket. Ofta hinner skadan från husbocklarverna bli stor innan man upptäcker den.

I Sverige finns husbockslarven främst i de södra delarna av landet. Det krävs professionell hjälp för att bli av med dessa.

Så här upptäcker du husbock

 • Husbocken lämnar ovanliga runda små hål som är cirka 5-8 millimeter stora.
 • Du kan se ljust borrmjöl som husbockslarven lämnat efter sig i gångarna.

Kackerlackan är en hälsorisk för människor och djur. De är mest aktiva nattetid och trivs i varma och fuktiga miljöer. Kackerlackor äter allting och förstör mat med sin avföring och illaluktande sekret. De sprider sig i rekordfart och tar tid att bli av med. Kontakta Anticimex om du fått kackerlackor.

Våra tips om hur du kan slippa kackerlackor

 • Städa och rengör noga, speciellt i varma och fuktiga miljöer.
 • Förvara livsmedel i slutna behållare.
 • Töm sopbehållare och kompost ofta.
 • Täta springor och sprickor i väggar och vid rör.
 • Kontrollera resväskan noga när du kommit hem från resa i varmare länder.

Mjölbaggen hittar du i skafferiet där de brukar angripa produkter av mjöl och gryn. Angripna varor kan få en gråaktig färg eller börja mögla. Du kanske även ser små larver eller känna en konstig doft i påsen.

Ofta kan du bli av med mjölbaggen genom att rengöra noggrant. I vissa fall kan du behöva hjälp med sanering.

Råd för att bli av med mjölbaggar

 • Rengör skåp, lådor och hyllor.
 • Dammsug drabbade utrymmet – lägg dammsugarpåsen i en plastpåse i frysen en vecka, innan du kastar i vanliga soporna.
 • Kasta angripna varor i en försluten förpackning som du fryser i minst en vecka, eller värmer i mer än 55° C i minst en timme.

Pälsängrar är skalbaggar vars larver äter saker och kläder av ylle, päls eller skinn. I naturen är pälsängerns uppgift att hålla rent, men i våra hem kan de exempelvis lämna hål i stickade klädesplagg. Pälsängeln är inte farlig för människor, men kan ta tid att bli av med.

Tre råd för att bli av med pälsängrar

 • Töm garderober och byråer från kläder, textiler och organiskt material.
 • Dammsug drabbade utrymmet – lägg dammsugarpåsen i en plastpåse i frysen en vecka, innan du kastar i vanliga soporna.
 • Upptäcker du pälsängrar i textiler kan du tvätta textilerna i 60° C, stryka eller torktumla. Du kan även lägga textilerna i påsar i frysen minst en vecka i -18° C.

Råttor och möss vill vi inte ha in i våra hus, då de kan sprida smitta via sin urin och avföring. De kan även gnaga sönder isolering i huset och andra föremål, eller röja runt i skafferiet.

Fem tips för att slippa råttor och möss i huset

 • Täck igen eventuella ingångar där råttan eller musen kan komma in i huset.
 • Se till att ha lock på sopbehållare och att soprummet är tätad.
 • Ställ kompost en bit bort ifrån huset.
 • Lämna inte kvar mat och specerier framme i köket.
 • Håll rent på vinden och källaren för att undvika att möss bygger bo där.

Tips på hur du blir av med råttor och möss i hus och trädgård

Silverfisken upptäcker man oftast kring avlopp i badrummet. Några enstaka silverfiskar i badrummet behöver inte vara oroväckande. Om du däremot ser silverfiskar i andra rum i hemmet, bör du kolla upp det. Silverfiskar är inte farliga men kan vara tecken på fuktskada.

Om du har problem med silverfiskar kan du testa insektsdosor. Annars kontakta Anticimex för hjälp.

Råd för att bli av med silverfiskar

 • Se till att hålla rent i hemmet.
 • Täta springor där silverfiskar vanligtvis trivs.
 • Håll kök och badrum så torrt som möjligt.

Det finns många typer av skalbaggar. De arter av skalbaggar som anses vara skadedjur är de som äter virke, spannmål, organiska produkter eller matvaror.

Svartmyran har en viktig funktion i naturen då den omvandlar och bryter ner biologiskt material, samt är en god pollinerare. Myrorna kan söka sig in i våra hem i jakt efter mat. Om de hittar något sött är risken stor att de bjuder in flera myror – vilket är det vi kallar för myrinvasion.

För att bli av med myror kan du använda myrdosor. Har du stora problem så kontakta Anticimex.

Gör så här för att slippa få in myror i huset

 • Förvara livsmedel och foder i burkar och kärl.
 • Se till att det inte ligger matrester kvar på golven.
 • Skura golven regelbundet så att myrornas doftspår försvinner.
 • Se till att diska sopbehållaren då och då.
 • Reparera eventuella vägar in i huset som dörrar, lister och hål i väggar.

Fler tips om hur du slipper myror inomhus

Vägglöss kan följa med dig hem efter att du varit på resa, eller i begagnade möbler som inte kontrollerats ordentligt. Vägglusen är en parasit som kommer fram på natten och suger blod från människor som sover. På dagen gömmer sig vägglusen i springor i sängbottnar eller möbler.

Du kan inte sanera vägglöss själv, utan behöver kontakta ett saneringsföretag om du misstänker att du har vägglöss hemma.

Tipsen som minskar risken att få hem vägglöss

 • Lägg inte din resväska öppen på golvet eller under sängen när du är på resa.
 • Se till att ha resväskan högt upp och en bit ifrån sängen.
 • Kolla under sängen när du reser – små svarta fläckar kan vara spillning från vägglöss.
 • Städa ut resväskan och tvätta alla kläder i minst 60° C när du kommit hem igen. Du kan även lägga in dina saker i en plastpåse i frysen, minst - 18° C i en veckas tid.
 • Om du dammsuger resväskan – lägg dammsugarpåsen i en plastpåse i frysen en vecka, innan du kastar i vanliga soporna.

Fler tips för att undvika vägglöss i hemmet

Ett skadedjur är ett djur som kan skada din egendom genom att till exempel äta på trä eller invadera hemmet. Några exempel på skadedjur och skadeinsekter är råttor, möss, kackerlackor, vägglöss, gråsuggor, pälsängrar, husbockar, fläskängrar och fuktbaggar.

I vår villaförsäkring eller fritidshusförsäkring ingår en skadedjursförsäkring som innehåller två delar:

 • Sanering av skadedjur 
 • Skada på byggnad orsakad av skadedjur och hussvamp

I försäkringsvillkoret kan du läsa mer under rubriken ”Skadedjursförsäkring”.

Sanering av skadedjur ligger på föreningens ansvar rent juridiskt. Eftersom skadedjur ofta sprider sig fort har man som boende ansvar att anmäla upptäckt av skadedjur direkt.

Skadedjur och ohyra inomhus kan bekämpas på lite olika sätt beroende på vilket slags skadedjur det är. Svartmyror älskar socker, så se till att hålla rent och torka upp när du spillt sötsaker. Silverfiskar kan man bli av med genom att hålla rent och se till att det inte finns föda de gillar; papper och tyg. Torka både golv och trånga springor, där silverfisken oftast trivs.

Minimera risken att få in skadedjur och skadeinsekter i huset genom att hålla rent hemma, undvik låta mat ligga framme och torka upp när du spillt saft eller andra söta saker. Håll koll på fuktnivån inomhus, se till att rengöra sopkärl kontinuerligt och ha lock på sopbehållare.

Troligtvis är det vägglöss som bitit dig, då de kommer fram när vi sover. Vägglöss gömmer sig på dagen och kan vara svåra att upptäcka. Om du fått ett vägglusbett är du troligen svullen och röd runt bettet och det kliar och kan ömma. Här kan du läsa mer om vägglöss

Vanliga skadedjur som kan följa med hem efter en resa är exempelvis vägglöss och kackerlackor. När du är på resmålet låt din resväska vara stängd och placera den långt från sängen, gärna högt upp och inte direkt på golvet.

När du kommer hem, kontrollera väskor innan du tar med dem inomhus för att säkerställa att skadedjuren inte flyttar in hos dig. Packa gärna upp relativt omgående i ett rum som är upplyst så att du kan upptäcka eventuella skadedjur.

Ta del av fler tips om hur du minskar risken att få hem vägglöss från din utlandsresa.

Nej, Anticimex hanterar inte ormar eftersom varken huggorm eller snok räknas som skadedjur. Läs mer om ormar på tomten på Naturvårdsverket.

Försäkringar för ditt boende

I boendet samlas allt ditt hjärta klappar för. Här finns kära och välkända saker, minnen och ägodelar.

Uppdaterad: 6 september 2023

Källa: Anticimex