Andrahandsuthyrning och hemförsäkring

Så fungerar hemförsäkringen vid uthyrning

Om du hyr ut din bostad i andra hand är det viktigt att veta hur din hemförsäkring fungerar så att du inte står utan skydd om något händer.

När du har en hyresgäst eller en inneboende i din bostad är det bäst att både du och den som hyr har en egen hemförsäkring. Ni bör även ha skrivit ett andrahandskontrakt. Gäller andrahandsuthyrningen en bostads- eller hyresrätt behöver du tillåtelse av bostadsrättsföreningen eller hyresvärden innan du hyr ut lägenheten eller radhuset i andra hand.

Vilken försäkring du ska ha beror på vilken typ av bostad som uthyrningen handlar om.

Uppdaterad 10 februari 2023

När du har en hyresgäst eller en inneboende i bostadsrätten ska både du och den som hyr ha en egen hemförsäkring. Din hemförsäkring gäller bara för dig och dina saker. Det är viktigt att du som bostadsrättsinnehavare även har ett bostadsrättstillägg om det skulle uppstå skador på din bostadsrätt.

Din hyresgäst behöver en hemförsäkring för sina egna saker. Den innehåller dessutom en ansvarsförsäkring som är viktig om hyresgästen råkar orsaka en skada på bostadsrättens fasta inredning.

Ett tips är att ta undan de saker du är rädd om innan du hyr ut. Eftersom personen du hyr ut bostaden till har tillåtelse att vara där, ersätter inte din hemförsäkring saker som förstörs eller blir stulna av hyresgästen under uthyrningen.

Du som vill hyra ut din bostadsrätt behöver få ett godkännande av din bostadsrättsförening innan du hyr ut bostaden, även om det rör sig om kortare tid. Se även till att skriva ett hyresavtal för andrahandsuthyrningen så att det är tydligt vad som gäller.
När du har en hyresgäst eller en inneboende i din hyresrätt ska både du och den som hyr ha en egen hemförsäkring. Hyresgästen behöver en hemförsäkring för sina egna saker. Hemförsäkringen innehåller även en ansvarsförsäkring som är viktig om hyresgästen råkar orsaka en skada på lägenhetens fasta inredning.

Eftersom personen du hyr ut bostaden till har tillåtelse att vara där, ersätter inte din hemförsäkring saker som förstörs eller blir stulna av hyresgästen under uthyrningen. Tänk därför på att ställa undan värdefulla saker innan du hyr ut.

Se till att skriva ett hyreskontrakt så att du och din hyresgäst är överens om uthyrningsperiod, hyra och vad som ingår i hyran. Det finns också regler för hur mycket du får ta ut i hyra.

För att hyra ut en hyresrätt behöver du först få tillåtelse av hyresvärden. Det gäller oavsett hur lång uthyrningsperioden är. Du behöver även ha tillåtelse om du lånar ut din lägenhet.

Sju händelser som kan vara giltiga skäl för andrahandsuthyrning av hyresrätt:

 • Ålder
 • Sjukdom
 • Tillfälligt arbete eller studier på annan ort
 • Längre utlandsvistelse
 • Provsamboende
 • Uthyrning till närstående
 • I väntan på försäljning

  Källa:
  Boupplysningen
  Hyresgästföreningens medlemstidning Hem & Hyra
När du har en hyresgäst eller en inneboende i ditt hus ska både du och den som hyr ha en egen hemförsäkring. Din hemförsäkring gäller för dig och dina saker och hyresgästen behöver en hemförsäkring för sina egna saker. Den innehåller dessutom en ansvarsförsäkring som är viktig om hyresgästen råkar orsaka en skada på villan.

Tänk dock på att din hemförsäkring inte ersätter saker som förstörs eller blir stulna av hyresgästen under uthyrningen, eftersom personen du hyr ut bostaden till har tillåtelse att vara där. Ta därför undan de saker du är rädd om innan du hyr ut.

Skriv ett hyreskontrakt med hyresgästen så att det är tydligt vad ni har avtalat. Det finns också regler för hur mycket du får ta ut i hyra utan att behöva betala skatt för hyresintäkten.

Åtta saker att tänka på när du hyr ut

 • Gäller andrahandsuthyrningen en hyres- eller bostadsrätt behöver du tillåtelse av hyresvärden eller bostadsrättsföreningen innan du hyr ut lägenheten eller radhuset i andra hand.
 • Var noga med valet av hyresgäst och se till att träffa den person som vill hyra ditt boende. Ta gärna referenser, gör en kreditupplysning eller be om anställnings- eller studieintyg.
 • Skriv ett hyreskontrakt för andrahandsuthyrning.
 • Gör en inventering av bostadens skick och vilka saker du har i den innan du hyr ut.
 • Hemförsäkringen ersätter inte skador på dina saker när du hyr ut. Har du saker du är rädd om eller som är värdefulla bör du ta bort dem eller låsa in dem på ett ställe som hyresgästen inte har tillgång till.
 • Om hyresgästen stjäl dina saker får du ingen ersättning från försäkringen eftersom personen som du hyr ut till har lov vara i bostaden.
 • Stöldmärk dina saker med DNA-märkning. Om dina saker stjäls kan de spåras tillbaka till dig.
 • Du bör ha en brandvarnare i varje rum och se till att din hyresgäst vet var brandsläckare och brandfilt finns.

  Källor:
  Boupplysningen
  Hyresgästföreningens medlemstidning Hem & Hyra

Oavsett vilken typ av bostad du hyr behöver du en hemförsäkring för dina egna möbler och prylar. I din hemförsäkring ingår även en ansvarsförsäkring som är viktigt att ha om du som hyresgäst råkar orsaka skada på bostadens fasta inredning. Den som hyr ut i andra hand ska ha också ha en hemförsäkring.

Du som är inneboende eller bor i andra hand behöver en egen hemförsäkring. Du omfattas normalt inte av din hyresvärds hemförsäkring eftersom ni inte delar hushåll.

Huvudregeln i hyreslagen är att en hyresgäst måste ha hyresvärdens samtycke till andrahandsuthyrningen. Utan samtycke från hyresvärden eller tillstånd från hyresnämnden får andrahandsuthyrningen inte äga rum.

För att hyra ut bostadsrätt behöver du tillåtelse av bostadsrättsföreningen.

Hyr du ut ett eller flera enskilda rum, medan du själv bor kvar kallas det att ha inneboende. Då behövs inget tillstånd.

Källa: Hem & Hyra.

För att få hyra ut en hyresrätt i andra hand behöver du ha giltiga skäl, till exempel att du ska studera eller arbeta på annan ort.

Vill du hyra ut din bostadsrätt är reglerna mer generösa – då godtas de flesta skäl förutom enbart ekonomisk vinning. Äger du ett hus behöver du inte ha giltiga skäl eller tillstånd.

Har du en hyres- eller bostadsrätt behöver du tillåtelse av hyresvärden eller bostadsrättsföreningen innan du hyr ut. Det gäller för uthyrning både på kort och lång tid.

Vilken hemförsäkring du ska välja beror på vilken typ av lägenhet du bor i. Vi har hemförsäkringar för dig som bor i hyresrätt, bostadsrätt eller ägarlägenhet. På alla försäkringar kan du välja mellan våra tre olika försäkringspaket. Varför vi har tre olika hemförsäkringar för lägenhet är beroende på tilläggen. För hyresrätt räcker det med en vanlig hemförsäkring. Men för Bostadsrätt behövs även ett bostadsrättstillägg som kan ersätta för skador i lägenheten. 

Samma gäller ägarlägenhet där du äger hela lägenheten och inte är med i en bostadsrätt. 

Osäker på vad du ska välja? Här hittar du information om våra olika hemförsäkringar för lägenhet

Om du hyr ut en hyreslägenhet utan tillstånd kan du bli av med hyreskontraktet och tvingas flytta på en gång. Om du hyr ut otillåtet till för hög hyra är det dessutom brottsligt.

Att hyra ut lägenheten utan medgivande från din bostadsrättsförening är grund för uppsägning av din bostadsrätt.

Det räknas även som otillåten andrahandsuthyrning om du fortsätter att hyra ut när tidigare tillstånd löpt ut.

När du har en hyresrätt eller äger en bostadsrätt behöver du skriva ett andrahandskontrakt om du hyr ut bostaden till en annan person. Det finns speciella regler som styr vad andrahandskontrakt ska innehålla och hur det ska skrivas. Om du hyr ut din villa bör du också skriva ett kontrakt för hyresavtalet.

Om din andrahandsuthyrning gäller en hyresrätt får du inte ta ut en högre hyra än vad du själv betalar. Hyr du ut en möblerad lägenhet får du högst lägga på 15 procent av hyran.

Vid uthyrning av bostadsrätt och villa tar man hänsyn till driftskostnader och bostadens värde när andrahandshyran bestäms.

När du hyr ut din privata bostad kan du behöva betala skatt på dina hyresintäkter om de överstiger en viss summa, oavsett om du hyr ut en hyresrätt, bostadsrätt eller ett hus. Du hittar mer information på Skatteverkets webbplats.

Det finns ingen regel för hur länge du får hyra ut i andra hand, men det vanligaste är hyresvärden eller bostadsrättsföreningen beviljar tillstånd för ett år i taget. Detta kan sedan förlängas.

I ett hyreskontrakt finnas en avtalad uppsägningstid. Uppsägningstiden beror på vilken bostadstyp det handlar om och hur lång hyresperioden är.

För bostadsrätt och villa har hyresvärden har en uppsägningstid på tre månader, medan andrahandshyresgästen bara har en månads uppsägningstid. Det gäller oavsett om kontraktet gäller för en bestämd tid eller tillsvidare.

För hyresrätt varierar uppsägningstiden beroende på om det är ett tillsvidarekontrakt eller en bestämd hyrestid.

Källa: Boupplysningen.

När du hyr ut eller hyr en hyreslägenhet för bostadsändamål gäller den så kallade hyreslagen. Lagen om uthyrning av egen bostad, även kallad privatuthyrningslagen, gäller för villa, ägarlägenhet eller bostadsrätt.

Hur försäkrar jag mitt hem?

Vi har hemförsäkringar anpassade efter ditt boende, till exempel för dig som bor i hyresrätt, bostadsrätt och villa.