Undvik bränder i husvagnen

Gasol i husvagnar orsakar fler otäcka olyckor varje år men det finns saker att tänka på för att minska riskerna.

Se över din gasolutrustning och kontrollera den regelbundet, så kan du undvika brand och explosion. Här har vi samlat frågor och svar kring saker du kan tänka på.

Den farligaste risken är inte brand utan att en koloxidläcka uppstår. Gasol är tyngre än luft och kan därför bli kvar på låga punkter i brännbar koncentration. I värsta fall kan gasen antändas.

Felaktiga produkter har installerats, eller rätt saker fast på ett felaktigt sätt (till exempel ett gasoldrivet kylskåp). Förbränningsgaserna kan då gå in i husvagnen istället för ut.

Husvagnen är felaktigt byggd eller husvagnen är rätt byggd, men vagnen och utrustningen är för gamla och slitna. Det ökar koloxidbildningen vid förbränningen.

Här följer några allmänna, enkla - men viktiga - saker du kan tänka på när det gäller utrustningen i vagnen:
 • Se till att din utrustning är utformad, installerad och underhållen så att det inte uppstår fara för brand och explosion vid normal användning
 • Kontrollera att utrustningen är så installerad att den inte skadas eller lossnar när du kör.
 • Läs bruksanvisningen med instruktioner om hur du ska hantera och åtgärda flaskbyte, påfyllning, läckage med mera
 • Glöm inte att ta med bruksanvisningen på resan i husvagnen

Tänk på att gasflaskorna bara får vara åtkomliga från utsidan och att flaskan ska ha ett sådant läge, att endast gas i gasfas kan lämna flaskan.

Dessutom:
 • Huvudavstängningsventilen ska vara åtkomlig utifrån
 • En husvagn för fritidsbruk får ha med max två gasflaskor
 • Varje flaska får rymma högst 30 liter
 • Gasflaskan ska sitta fast ordentligt och kunna fästas och lossas utan hjälp av verktyg

Installationen av gasolsystemet ska vara gjord av kompetent personal och speciella slangar för gasol ska användas. De ska i sin tur tåla temperaturer ner till –30ºC.

Dessutom ska..
 • Ledningarna vara av koppar eller annan rostbeständig metall
 • Gasolledningen vara monterad så att den inte utsätts för skadliga spänningar eller brottsanvisningar
 • Slangen aldrig dras genom ytterväggen. Den får användas för anslutning till tryckreduceringsventil
 • Slangen kunna inspekteras utan verktyg
 • Endast spis, ugn och kyl vara anslutna med slang, övrig utrustning med rörledning
 • Rörledningen ha slanganslutning och slangen ska vara väl ansluten på densamma

Skaffa en gasolläcktestare och testa så att utrustningen fungerar korrekt före varje resa. Köp också en gasvarnare som monteras inne i husvagnen. Den varnar genom en skarp signal om utrustningen läcker.

Ha en handbrandsläckare lätt tillgänglig. Vi rekommenderar en 2 kg pulversläckare med lägst effektivitetsklass 13A 70BC. I större husvagnar bör släckaren vara större än två kilo, alternativt så kan du ha fler än en.

Gasolen är försedd med ett karaktäristiskt luktämne så att man snabbt märker ett läckage. Om du misstänker ett läckage eller känner gasollukt ska du så snabbt som möjligt:
 • Stänga flaskventilen och ventilerna till din gasolutrustning
 • Släcka all eld, inte röka och även stänga av motorn
 • Vädra och inte använda utrustningen förrän läckaget är åtgärdat

Enligt reglerna om kontrollbesiktning får ett fordon med gasolutrustning inte godkännas om det inte uppfyller kraven i förordningen om brandfarliga och explosiva varor. 

Dessa är de vanligaste felen vid kontroller:

Kyl, spis & ventilation
 • Dränering för läckande gasol saknas
 • Otillräcklig avtätning mot bodelen
 • För kort avstånd till brännbart material
 • Värmeskyddsplåt saknas
 • Säkerhetsventilation i takluckor saknas
Övrigt
 • Gasolrör är inte fastsatta ordentligt och saknar nötningskydd i vägg- och golvgenomföringar
 • Slangar och rörskarvar kan inte inspekteras utan verktyg
 • Slanganslutning på gasolrör saknas
 • Reducerventilens utgående tryck är inte anpassat till gasolutrustningen
 • Elkablar är klamrade tillsammans med gasolrör
 • Gasolflaskor täcker dräneringsrör för läckande gasol
 • Ventilationsöppningar i golv kan lätt bli övertäckta