Ett barn tittar ut genom ett fönster samtidigt som det håller handen mot fönstret

Storm – säkra dig själv och ditt hem

Med kraftiga vindar – kanske till och med orkanstyrka – kan stormar ge stora skador på villor och fritidshus. Här berättar vi vad du som husägare kan göra för att skydda dig själv och ditt hus.

Det allra viktigaste när stormen pågår är att skydda dig själv och dina nära genom att stanna inomhus. Först därefter handlar det om att skydda sin egendom.

När stormen bedarrar kan du försöka täcka över skador för att de inte ska förvärras. Gör vad du kan för att minimera skadorna, till exempel tegelpannor på taket som har lossnat och nedblåsta träd.

Har något hänt?

Om du råkat ut för en skada kan du anmäla den direkt här på vår webb.

Anmäl skada på webben

Du kan även ringa till oss:
0771-950 950

Om ditt ärende är akut kan du ringa vårt journummer:
0771-45 00 00

Viktigast är att inte riskera liv under stormen – förse er i förväg med mat, ficklampor och värmekällor och stanna hemma eller sök skydd inomhus, så länge stormen pågår! Erik Arvidsson, skadeförebyggare på Folksam
 • Lösa föremål – flytta lösa saker inomhus och surra fast föremål utomhus som presenningar och parasoller.
 • Bilen – se om det finns risk för fallande träd där bilar är parkerade. Undvik bilresor om det är möjligt.
 • Om det blir strömavbrott – se till att du har mat, ficklampa och värmekälla om det skulle bli strömavbrott.
 • Båten – se över förtöjningar och lösa föremål. Står båten på land så kontrollera att kapell eller presenning är väl fastsatta.
 • Markiser – dra in i bottenläge.
 • Flaggstång – är den gammal och i dåligt skick, lägg ner den
 • Under stormen – När stormen pågår som värst är det säkrast att du och dina nära stannar inomhus. Därefter kan du skydda din egendom.
 • Hus och tomt – ta hand om skador på hus och tomt så att de inte förvärras. Täck över och täta skadorna provisoriskt för att skydda mot nederbörd och vind.
 • Kringblåsta föremål – ta fort vara på föremål som blåst omkring.
 • Träd och el – ta hjälp av fackman om träd har fallit över byggnader eller om elinstallationer kommit till skada.
 • Anmäl – kontakta oss och anmäl din skada på telefon 0771-950 950 eller här på webben.

Vår villaförsäkring ger ersättning om byggnaden blåser sönder i en storm. Även vid lägre vindstyrkor kan du få ersättning om byggnaden skadas av träd eller om flaggstången blåser omkull. Däremot får du inte ersättning för skador på exempelvis växthus, båthus eller carport.

Om du har vår stora villaförsäkring kan du även få ersättning för skador på tomtmark och försäkrade byggnader som undantas i basförsäkringen. Vi ersätter inte skador på bryggor.

Självrisken är 1.800 kronor om byggnaden skadas. Har du vår stora villaförsäkring är självrisken 900 kronor för skador på lösa ägodelar.

Du hittar mer information i ditt försäkringsvillkor på Mina sidor.

Logga in på Mina sidor