Dölj webbhistorik

Dölj ditt besök genom att radera webbhistoriken eller surfa inkognito.

Lämna sidan
En person kikar in genom ett dörröga.

Skydd vid våld i hemmet

Ditt hem ska vara en trygg plats utan våld. Om det inte är det, så finns det hjälp – du kan få gratis stöd via Unizons jourer och du har även skydd i din hemförsäkring hos oss.

Är din situation akut?

Ring Polisen 112 om du är i en nödsituation
Kvinnofridslinjen når du dygnet runt på 020-50 50 50
Är du under 18, ring eller chatta med BRIS 116 111

Skydd i din hemförsäkring

 • Överfallsskydd
  Du har ett överfallsskydd för skadehändelser i och utanför hemmet. Du kan få ersättning om du upprepat utsätts för fysiskt våld.
 • Akutskydd
  Vi har förbättrat skydd så du kan få ersättning för akuta merkostnader om du måste fly ditt hem. Exempelvis utgifter för resa till jour eller annat akut boende, mat, telefonkort och hygienartiklar.
 • Kristerapi
  Vi erbjuder kristerapi och kontakt med legitimerad psykolog eller legitimerad psykoterapeut, samt ersättning för resekostnader och eventuell tolk vid besöken.
 • Skydd för minderåriga
  Om brott begås mot en minderårig har vi förlängd preskriptionstid som börjar gälla tidigast vid 21-årsdagen. Minderåriga har alltså mer tid att överväga om skadan ska anmälas.
 • Om du bor med gärningspersonen
  Vi har rutiner för situationer där du som är utsatt har samma hemförsäkring som gärningspersonen. Som utsatt måste du inte vara den som står på hemförsäkringen i Folksam, du har skydd ändå.

Är du utsatt för våld i hemmet?

Ring till oss och be att få prata med vår överfallsavdelning. Vi kan hjälpa dig även på engelska. Du kan också få stöd genom Unizons jourer - via chatt, telefon eller IRL. Det kostar inget och du behöver inte berätta vem du är. Gäller även för dig som är nära någon som är utsatt för våld i hemmet.

För dig som kollega eller närstående

Lyssna på vad den våldsutsatta har att berätta. Det är viktigt att du vågar se våldet och att du vågar fråga om det.

Ring Polisen 112 om du är i en nödsituation
Kvinnofridslinjen når du dygnet runt på 020-50 50 50
Hos Unizon kan du få tips om du är orolig för en vän eller kollega

Vi samarbetar med Unizon för att hjälpa kvinnor som utsätts för våld i hemmet att hitta rätt stöd och skydd. Att hemmet är den farligaste platsen för dagens kvinnor är oacceptabelt. Vår vision är att våra kunder ska vara trygga i en hållbar värld, och denna trygghet ska börja i hemmet.

Skydd i din hemförsäkring för våld i hemmet:

 • Överfallsersättning för enskilda skadehändelser i hemmet och utanför hemmet.
 • Ersättning om du utsätts för upprepat grovt fysiskt våld (grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning).
 • Ersättning för merkostnader om du tvingas lämna ditt hem på grund av våld i hemmet och du behöver ordna med annat boende. Du kan som mest få 15 000 kronor i ersättning per månad i högst tre månader.
 • Möjlighet till tio kontakter med psykolog och ersättning för kostnader och eventuell tolk vid besöken.
 • Förlängd preskription när brottsoffret är minderårigt vid tiden för händelsen (preskription inträder tidigast vid 21-årsdagen).

Anmäl alltid våld i hemmet till polisen.
Om du själv eller någon du känner har blivit utsatt för brott, anmäl det till polisen genom att ringa 114 14.

Om det är en akut situation, ring 112

Du behöver ringa eller besöka polisen för att anmäla brott som våld i hemmet. Läs mer på polisens webbplats.

Du kan även vända dig till:

Vårt skydd gäller alla som har en hemförsäkring i Folksam, oavsett omfattning. En stor del av Folksams hemförsäkringar erbjuds via fackförbundens medlemsförsäkringar vilket gör att 1,8 miljoner hushåll i Sverige är försäkrade i Folksam. Förändringen i hemförsäkringen togs fram i samverkan och dialog med fackförbunden och har på alla nivåer varit en prioriterad förändring som alla inblandade vill genomföra.

Trygg i en hållbar värld

Folksams vision är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Att känna sig trygg i sitt eget hem och i sin egen familj är grunden för all annan trygghet.

För att vi ska kunna hjälpa dig så snabbt som möjligt bör du först göra en polisanmälan.

Sedan ringer du och anmäler händelsen till oss på 0771-950 950 och ber om att få prata med vår överfallsavdelning så hjälper vi dig.
Här hittar du våra öppettider

För att få ersättning från överfallsskyddet måste händelsen vara polisanmäld. 

Om du vill få ersättning för dina merkostnader så kan vi be dig att skicka in kvitton och underlag som styrker dina kostnader. 

Är du osäker på om du har en hemförsäkring hos oss?
Ring kundservice på 0771-950 950. Vi har rutiner för situationer där gärningsperson och brottsoffer omfattas av samma hemförsäkring.

Det omfattar akuta merkostnader samt överfallsersättning vid grov frids- och grov kvinnofridskränkning. Merkostnader kan uppstå när brottsoffret flyr från hemmet; som resor till kvinnojour eller annat akut boende samt merkostnader som mat, telefonkort och hygienartiklar.

 • Ersättning för akuta merkostnader som uppkommer då offret tvingas fly från gärningsmannen. Ersättning kan lämnas för extra boende, matkostnader eller telefonkort. Ersättning lämnas med maximalt 15 000 kronor i ersättning per månad i högst tre månader från skadedagen.
 • Ersättning för grov frids- eller grov kvinnofridskränkning med 30 000 kronor som engångsersättning. Ersättning kan då lämnas till de personer som är utsatta för upprepade fysiska kränkningar i hemmet. All överfallsersättning är enligt tabell A65 (olika ersättningsbelopp beroende på vilken typ av våld gärningspersonen dömts för exempelvis misshandel, grov misshandel eller våldtäkt). Om du har utsatts för upprepade brott av samma gärningsperson vid olika tillfällen eller av en eller flera gärningspersoner vid samma tillfälle lämnas endast ett (1) ersättningsbelopp. 
 • Kristerapi med tio behandlingar hos en legitimerad psykolog eller legitimerad psykoterapeut som Folksam anvisar samt ersättning för skäliga och nödvändiga kostnader för resor och tolk med max 4.000 kronor.

För att få ersättning från överfallsskyddet måste händelsen vara polisanmäld. Om du vill få ersättning för dina merkostnader så kan vi också be dig att skicka in kvitton på dina kostnader till oss. För att överfallsersättning ska kunna lämnas så krävs att du skickar in en lagakraftvunnen dom till oss.

Skyddet gäller självklart alla kön och alla åldrar, det vill säga alla utsatta personer i ett hushåll med en hemförsäkring från Folksam. I dagsläget är kvinnor och barn i större utsträckning utsatta i hemmet och därmed kommer vårt skydd primärt dem tillgodo.

Att skydda utsatta och arbeta för ökad trygghet är en del av Folksams vision och affärsidé och som god samhällsaktör tar vi gärna ledarposition och visar vägen för andra. Folksam arbetar för att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld och trygghet börjar i hemmet.

Kontakta Folksam på telefonnummer 0771- 950 950 och be att få prata med vår överfallsavdelning så hjälper vi dig att anmäla ditt ärende. 

Vi har rutiner för hur vi hanterar situationer där gärningsperson och brottsoffer omfattas av samma hemförsäkring.

Här hittar du våra öppettider