Tillsammans förhindrar vi brott

Motverka penningtvätt och finansiering av terrorism

Enligt den svenska penningtvättslagen måste vi, precis som andra försäkringsbolag och banker, ha god kännedom om alla våra kunder, även de som sparar i pensionsprodukter.

Tillsammans förhindrar vi att utnyttjas för brottslig verksamhet. Därför ber vi dig att svara på några frågor i vårt digitala frågeformulär.

Självklart hanterar vi din information och dina svar enligt gällande lag. Läs mer om det här.
Om du inte har något BankID kan du istället ladda ner blanketten nedan, fylla i dina svar och skriva ut den. Du kan också skriva ut blanketten och fylla i den för hand. Tänk på att fylla i blankettens alla fält för att ditt svar ska bli komplett.

Underteckna och lägg den ifyllda blanketten i ett kuvert och skicka den till nedanstående frisvarsadress. Du behöver inte sätta på frimärke, vi står för portot.

Observera att du inte kan lämna dina svar till oss på telefon.

Ladda ner blanketten här

Skicka in till adressen:

  • Svarspost
    Folksam Liv
    LPS Privat
    20122053
    110 00 Stockholm

Eller skaffa dig BankID

BankID skaffar du enkelt genom din internetbank. Genom länken nedanför kan du läsa mer om hur du gör.

Så här skaffar du BankID

Enligt lagen får vi får inte tillhandahålla tjänster utan att ha god kundkännedom. För att kunna fortsätta att använda våra produkter och tjänster behöver du svara på våra frågor. Om du inte svarar kan det hända att vi måste avsluta eller begränsa ditt sparande. Tack för att du bidrar till att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.

BankID skaffar du enkelt genom din internetbank. Här kan du läsa mer om hur du skaffar ett.

Lagen kräver att vi måste veta vem du är och måste förstå syftet med ditt sparande hos oss. Vi måste också veta varifrån dina pengar som du sätter in hos oss kommer ifrån och vad de ska användas till. Det betyder inte att vi misstänker dig för någonting.

Anledningen till att vi ställer frågor är att vi har en skyldighet enligt lag att göra det. Genom detta bidrar vi till att bekämpa samhällsproblem som penningtvätt och finansiering av terrorism. Mer information om penningtvättslagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, hittar du hos Svensk Försäkring eller Finansinspektionen.

Vi frågar dig bland annat: • Var kommer pengarna som du sätter in hos oss ifrån? • Vilket är syftet med dina inbetalningar och ditt sparande?

Vi kan behöva ställa frågor vid olika tillfällen, om dig som person och frågor kopplade till hur du använder våra produkter och tjänster. Vi ställer frågorna kontinuerligt så att uppgifterna om dig alltid ska vara uppdaterade.

Enligt lagen får vi får inte tillhandahålla tjänster utan att ha god kundkännedom. För att kunna fortsätta att använda våra produkter och tjänster behöver du svara på våra frågor. Om du inte svarar kan det hända att vi måste avsluta eller begränsa ditt sparande.

Kundinformationen måste hållas uppdaterad och aktuell, därför ställer vi dessa frågor regelbundet för att säkerställa att informationen vi har om dig är korrekt.

Penningtvätt är när någon försöker få illegala pengar från brottslig verksamhet att verka legala så att de ska kunna redovisas öppet. Pengarnas ursprung kan komma från skattefusk, rån, stöld, narkotikahandel, människosmuggling, vapenhandel, bedrägeri med mera. Penningtvätt döljer och försvårar pengarnas ursprung.

Finansiering av terrorism är att samla in, tillhandahålla eller ta emot pengar eller annan egendom i syfte att stödja terrorism. Det handlar således om ekonomiskt stöd till terrorism som kan komma både från legitima inkomstkällor och från brottslig verksamhet.

Vill du veta mer?

Mer information om penningtvättslagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, hittar du hos Svensk Försäkring eller Finansinspektionen.

Därför måste försäkringsbolaget ställa frågor - Svensk Försäkring

Penningtvätt - Finansinspektionen