Tillsammans förhindrar vi brott

Motverka penningtvätt och finansiering av terrorism

Enligt den svenska penningtvättslagen måste vi, precis som andra försäkringsbolag och banker, ha god kännedom om alla våra kunder, även de som sparar i pensionsprodukter.

Tillsammans förhindrar vi att utnyttjas för brottslig verksamhet. Därför ber vi dig att svara på några frågor.

Självklart hanterar vi din information och dina svar enligt gällande lag. Läs mer om det här.

Vad händer om jag inte svarar på frågorna?

Enligt lagen får vi får inte tillhandahålla tjänster utan att ha god kundkännedom. För att kunna fortsätta att använda våra produkter och tjänster behöver du svara på våra frågor. Om du inte svarar kan det hända att vi måste avsluta eller begränsa ditt sparande. Tack för att du bidrar till att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.

Lagen kräver att vi måste veta vem du är och måste förstå syftet med ditt sparande hos oss. Vi måste också veta varifrån dina pengar som du sätter in hos oss kommer ifrån och vad de ska användas till. Det betyder inte att vi misstänker dig för någonting.

Anledningen till att vi ställer frågor är att vi har en skyldighet enligt lag att göra det. Genom detta bidrar vi till att bekämpa samhällsproblem som penningtvätt och finansiering av terrorism. Mer information om penningtvättslagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, hittar du hos Svensk Försäkring eller Finansinspektionen.

Vi frågar dig bland annat: • Var kommer pengarna som du sätter in hos oss ifrån? • Vilket är syftet med dina inbetalningar och ditt sparande?

Vi kan behöva ställa frågor vid olika tillfällen, om dig som person och frågor kopplade till hur du använder våra produkter och tjänster. Vi ställer frågorna kontinuerligt så att uppgifterna om dig alltid ska vara uppdaterade.

Enligt lagen får vi får inte tillhandahålla tjänster utan att ha god kundkännedom. För att kunna fortsätta att använda våra produkter och tjänster behöver du svara på våra frågor. Om du inte svarar kan det hända att vi måste avsluta eller begränsa ditt sparande.

BankID skaffar du enkelt genom din internetbank. Här kan du läsa mer om hur du skaffar ett.

Kundinformationen måste hållas uppdaterad och aktuell, därför ställer vi dessa frågor regelbundet för att säkerställa att informationen vi har om dig är korrekt.

Penningtvätt är när någon försöker få illegala pengar från brottslig verksamhet att verka legala så att de ska kunna redovisas öppet. Pengarnas ursprung kan komma från skattefusk, rån, stöld, narkotikahandel, människosmuggling, vapenhandel, bedrägeri med mera. Penningtvätt döljer och försvårar pengarnas ursprung.

Finansiering av terrorism är att samla in, tillhandahålla eller ta emot pengar eller annan egendom i syfte att stödja terrorism. Det handlar således om ekonomiskt stöd till terrorism som kan komma både från legitima inkomstkällor och från brottslig verksamhet.

Vill du veta mer?

Mer information om penningtvättslagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, hittar du hos Svensk Försäkring eller Finansinspektionen.

Därför måste försäkringsbolaget ställa frågor - Svensk Försäkring

Penningtvätt - Finansinspektionen