Våra etiska regler

Etik bygger på samhällets värdegrund, det handlar om god sed och gott omdöme. Folksams etiska regler gäller för all vår verksamhet.
Folksams etiska regler riktar sig till många olika intressenter, till dig som är kund, till dig som är medarbetare, till dig som är chef och till dig som är leverantör till Folksam

Därför har vi ett etiskt regelverk

Genom de etiska reglerna kan du som är kund i Folksam se vad som styr oss i det dagliga arbetet. I ditt möte med oss vill vi att du ska uppleva att vi lever som vi lär – enligt god sed och med gott omdöme.

De etiska reglerna visar också hur man som medarbetare ska förhålla dig i olika situationer. De ger dessutom en vägledning för de som kommer i kontakt med oss i rollen som till exempel leverantör, partner eller opinionsbildare.

Våra kunder
Det är viktigt att du som är kund hos oss kan se vilka etiska regler som styr oss i det dagliga arbetet. I ditt möte med oss vill vi att du ska uppleva att vi lever som vi lär.

Medarbetare
De etiska reglerna beskriver hur man som medarbetare ska förhålla dig i olika situationer. Det kan till exempel gälla inom försäljningsverksamheten eller skaderegleringen – eller om vad man som medarbetare får ta emot eller ge bort.

Leverantörer
Våra inköpare använder de etiska reglerna vid avtalsskrivning med leverantörer. Medarbetare som har leverantörskontakter förmedlar våra etiska regler vid upphandling, till exempel för skadehantering.

Chefer
Du som chef använder de etiska reglerna till exempel i samband med att nya medarbetare rekryteras, när anställningsavtal och tystnadsförbindelser skrivs under.

Opinionsbildare och finansmarknaden
Med utgångspunkt från värderingarna ställer vi också höga krav på att andra bidrar i arbetet. Några exempel är etiska placeringskriterier, miljökrav på leverantörer, granskning och tester av företag och produkter.

Om vi inte lever som vi lär kommer det att uppmärksammas i vår omvärld – vilket i sin tur påverkar vårt varumärke.

Ladda ner reglerna som pdf

Genom länken nedan kan du ladda ner våra etiska regler. Där står mer detaljerat hur vi ska uppföra oss som bolag och som anställda gentemot våra olika målgrupper.

Våra etiska regler