Försäkringstekniska riktlinjer

Här kan du ladda ner och se de försäkringstekniska riktlinjerna för Folksam ömsesidig livförsäkring. Gäller från den 1 januari 2024.

De innehåller principer för försäkringstekniska beräkningar som beslutas av styrelsen. Styrelsen ansvarar för att riktlinjerna följs och ska fortlöpande pröva om de behöver ändras. Ansvarig aktuariefunktion föreslår förändringar av riktlinjerna till styrelsen.

Försäkringstekniska riktlinjer för Folksam ömsesidig livförsäkring