Försäkringstekniska riktlinjer

Här kan du ladda ner och se de försäkringstekniska riktlinjerna för Folksam ömsesidig livförsäkring. Gäller från den 31 oktober 2020.

De innehåller principer för försäkringstekniska beräkningar lagar och föreskrifter beslutas om av styrelsen. Styrelsen ansvarar för att riktlinjerna följs och ska fortlöpande pröva om de behöver ändras. Aktuarierna ansvarar för att föreslå förändringar av riktlinjerna till styrelsen.

Försäkringstekniska riktlinjer för Folksam ömsesidig livförsäkring