Ersättningspolicy

Enligt Finansinspektionens allmänna råd och föreskrifter bör företag som står under Finansinspektionens tillsyn ha en ersättningspolicy som omfattar alla anställda.

Ersättningspolicyn omfattar alla våra anställda. Policyn utgår från Folksams grundläggande värderingar och ska stödja och styra mot de övergripande mål och strategier som uttrycks i Folksams visionsskrift.

Här nedan redovisas ersättningspolicyn för Folksam Liv och Folksam Sak.

Folksam Liv och Folksam Sak

Ersättningspolicy Folksam Liv 2017

Ersättningspolicy Folksam Sak 2017