Tips till resenären

Så här gör du

– om du råkat ut för något utomlands

Om något har hänt i samband med din resa finns några viktiga saker att tänka på.

Här nedanför går vi igenom steg för steg vad du ska göra om något har hänt och hur du anmäler din reseskada.

Vid enklare sjukdom eller olycka om du är inom EU/ESS, Schweiz eller annat land som Sverige har konvention med

Hitta en vårdgivare som är ansluten till det allmänna sjukvårdssystemet i landet. Då kan du använda ditt EU-kort från Försäkringskassan.

Varför? Med EU-kortet betalar du lika mycket för sjuk- och tandvård som landets invånare. I vissa länder är vård helt kostnadsfri eller mindre än reseskyddets självrisk på 1.500 kronor.

Vårdgivare ansluten till det allmänna sjukvårdssystemet

Kontakta någon av våra larmcentraler så hjälper de dig att hitta en offentlig vårdgivare som du kan vända dig till.

Falck Global Assistance
+46-8-587 717 76
Öppet dygnet runt

SOS International
+46-8-13 60 60
Öppet dygnet runt

Mer om EU-kortet och om länder Sverige har konvention med

Allvarligare sjuk- eller olycksfall – kontakta alltid larmcentral innan vård

Om du blir allvarligare skadad eller sjuk och behöver vård ska du kontakta någon av våra larmcentraler direkt – innan du vänder dig till en vårdgivare.

Varför? Vi vill se till att du redan från början hamnar på ett kvalitetssäkrat vårdställe och får nödvändig och skälig vård som vi kan ersätta. Kontaktar du larmcentralen först kan vi också snabbare lämna betalningsgaranti vid höga vårdkostnader.

Om din hemresa behöver ändras ska vår larmcentral även godkänna detta i förväg – och då är det viktigt att kontakten finns tidigt.

Kontakta våra larmcentraler direkt


Falck Global Assistance
+46-8-587 717 76
Öppet dygnet runt

SOS International
+46-8-13 60 60
Öppet dygnet runt

Spara kvitton på egna utlägg

Se till att spara kvitton, fakturor och handlingar på egna utlägg för vård, mediciner och resor till och från vård.

Varför? Vi behöver underlag och medicinska handlingar för att göra en korrekt bedömning av din ersättning. Din läkare i Sverige kan också behöva den informationen för att ge dig rätt fortsatt vård.

Kontakta oss när du är hemma igen

Kontakta oss när du kommer hem igen så kan vi reda ut om du har rätt till ytterligare ersättning.

Varför? Har du haft egna utlägg så kan du få ersättning för vissa merkostnader. Om du varit intagen på sjukhus eller ordinerats sängläge av läkare kan vi lämna viss ersättning för outnyttjad resekostnad.

Kontakta oss när du kommer hem

0771-950 950

Öppet 07.30–17.00

Kontakta någon av våra larmcentraler

Ring SOS International eller Falck Global Assistance så att de kan göra en bedömning.

Varför? Vi ersätter ändrad hemresa på grund av akut sjukdom eller olycksfall om en larmcentral anser att du inte kan resa hem som planerat.

Vi ersätter merkostnaden som kan uppstå vid en ombokning, även för medförsäkrade som är med på resan.

Om en nära anhörig blir svårt sjuk eller skadad – eller en väsentlig egendomsskada inträffar hemma i Sverige – så kan vi i särskilda fall ersätta merkostnader för omedelbar hemresa.

Kontakta larmcentral


Falck Global Assistance
+46-8-587 717 76
Öppet dygnet runt

SOS International
+46-8-13 60 60
Öppet dygnet runt

Kontakta oss när du är hemma igen

Kontakta oss när du kommer hem igen så kan vi reda ut om du har rätt till ytterligare ersättning.

Varför? Har du haft egna utlägg för den ändrade hemresan så kan du få ersättning för vissa merkostnader och outnyttjad resekostnad.

Kontakta oss när du är hemma igen

0771-950 950

Öppet 07.30–17.00

Gör en polisanmälan direkt på plats

Kontakta den lokala polisen och gör en anmälan om vad som hänt.

Varför? Oavsett om ditt ärende utreds eller inte, så kommer vi behöva ett underlag på vad som hänt – så att vi kan ge dig rätt ersättning. Be därför även om en kopia på polisrapporten.

Ordna ett nytt pass

Om ditt pass blivit stulet behöver du ett tillfälligt pass.

Varför? Du kommer troligen inte kunna resa vidare eller hem utan ditt pass. Vi kan ersätta merkostnader för att resa till och från ambassad eller konsulat och även kostnaden för ett tillfälligt pass. Du hittar din närmaste ambassad eller konsulat genom länken nedanför.

Sveriges ambassader

Kontakta flygbolag eller researrangör

Om dina flygbiljetter har stulits behöver du kontakta de som utfärdat dem.

Varför? Du måste själv arrangera och betala eventuella merkostnader vid stöld av resedokument eller om du missar hemresa på grund av stöld. Reseskyddet omfattar endast ändrade resor vid akut sjukdom och olycksfall.

Kontakta oss när du är hemma igen

Anmäl stölden till oss när du kommit hem med en lista på det som är stulet.

Varför? Vi kommer att behöva veta värde och ålder på de saker som har stulits för att kunna räkna ut rätt ersättning till dig.

Kontakta oss när du kommer hem

0771-950 950

Öppet 07.30–17.00

Intyg från flyg- eller resebolaget

Se till att du får intyg på varför resan eller bagaget är försenat och hur många timmar.

Varför? Intyget kommer att bli underlaget när vi räknar ut din ersättning.

Rättigheter och ersättningar vid förseningar (Konsumentverket)

Anmäl skadan till oss

Gör anmälan via webben eller telefon så att vi kan räkna ut din ersättning.

Försenat bagage: vid mer än åtta timmars bagageförsening lämnar vi ersättning med schablonbeloppet 500 kronor. Detta gäller inte vid hemresa. För varje påbörjad 24-timmarsperiod ersätter vi ytterligare 500 kronor, upp till 1.000 kr.

Försening vid strejk: om du blir försenad i mer än åtta timmar på grund av strejk, lämnar vi ersättning med schablonbeloppet 500 kr för varje påbörjad 24-timmarsperiod, upp till 5.000 kronor. Du måste ha lämnat hemorten före strejkvarslet.

Personförsening: om färdmedlet du ska åka med är försenat och du anländer mer än sex timmar för sent lämnar vi ersättning med schablonbeloppet 600 kronor. För var tolfte timme utöver det lämnar vi ytterligare 600 kronor och maximalt 5.000 kronor. Ingår endast med tillägget Resklar och i Hemförsäkring Stor.

Kontakta oss

+46-771-950 950

Öppet 07.30–17.00

Anmäl skada via webben

Försök avboka resan hos arrangören

Kontakta din researrangör och ta reda på hur mycket av resekostnaden du eventuellt kan få tillbaka.

Varför? De flesta researrangörer betalar tillbaka hela eller vissa delar av resan beroende på hur tidigt den avbokas. Även flygskatten kan återbetalas av flygbolaget.

Ordna ett läkarintyg

Träffa en läkare för att få ett intyg där det framgår varför läkaren avråder från din resa.

Varför? Enligt våra försäkringsvillkor så är det läkaren som ska avråda från resan och vi behöver även veta att resan inte bokats trots läkares avrådan.

Kontakta oss för att anmäla

Anmäl skadan till oss och uppge om du har något mer avbeställningsskydd.

Varför? Många har – ibland ovetandes – flera olika avbeställningsskydd, till exempel genom kortet du betalat resan med. I sådant fall kommer de olika bolagen att dela på kostnaden enligt en överenskommelse i försäkringsbranschen. Du kan inte få ersättning från flera bolag samtidigt, utan blir då återbetalningsskyldig.

Kontakta oss

+46-771-950 950

Öppet 07.30–17.00

Reseskyddet gäller med en självrisk på 1 500 kronor vid varje skadetillfälle. För rättsskydd är självrisken 20 procent av kostnaderna, lägst 1 500 kronor. Om du har vår Hemförsäkring Stor är självrisken i många fall halverad till 750 kronor.

Du betalar ingen självrisk vid:

  • Kostnader för resa till försäkrad som blir svårt sjuk i utlandet
  • Kostnader för hemtransport av avliden eller för begravning
  • Invaliditets- och dödsfallsersättning på grund av olycksfall
  • Resestartskydd – anslutning till missad resa
  • Strejker
  • Bagage- / resgodsförsening
  • Reseskada som ersätts av tillägget Resklar (som även ingår i Hemförsäkring Stor)

Fullständiga villkor

Här hittar du detaljerad information i villkoren för försäkringar med reseskydd, antingen som fullständigt villkor eller i en mer överskådlig broschyrform.

Reseskydd i Hemförsäkring, Resklar och Reseförsäkring

Villkor för alla tre typer av reseskydd kan hittas i Hem- och villaförsäkringsvillkoret. På följande sidor i villkoret hittar du rätt information beroende på vilken försäkring du har.

Vem försäkringen gäller för?
 
Sidan 5 från punkten A2 

Skydd genom hemförsäkringen

Sidan 13 från punkten A39

Tillägget Resklar – utökat reseskydd
Sidan 24 – ingår även i Hemförsäkring Stor

Reseförsäkring – borta mer än 45 dagar
Samma skydd som i hemförsäkring men mer än 45 dagar – sidan 13 från punkten A39

Fullständiga villkor hem- och villaförsäkring

Viktig och samlad information om hem- och villaförsäkringen

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna vi får vid sjukdom eller skador utomlands.

Om det uppstår en naturkatastrof, smittspridning eller terrorhandling utomlands ersätter vi nödvändiga och skäliga merkostnader för att ta sig till säkrare plats, högsta ersättning är 10 000 kronor.

Försäkringen gäller inte för kostnader som har samband med graviditet och förlossning efter vecka 28, även om det finns flygbolag som accepterar att man reser senare i graviditeten.

Sjukvårdssystemet i USA är både speciellt och kostsamt. Om du råkar ut för sjukdom eller skada ska du alltid kontakta våra larmcentraler direkt. 

Vi förhandlar oftast om priset direkt med sjukhuset, men fakturan kan skickas från ett externt bolag utanför sjukhuset. Ibland händer det att de skickar påminnelser direkt till dig som fått vård.

Kontakta oss direkt på telefon 0771-950 950 om du får påminnelser eller känner dig osäker.

Våra försäkringar med reseskydd

Genom länkarna nedan kan du läsa mer om våra hemförsäkringar med reseskydd, tillägget Resklar (som också ingår i Hemförsäkring Stor) och Reseförsäkring – som du behöver om du ska vara bort längre än 45 dagar.