Tips till resenären

Om något hänt på din resa

Här nedanför går vi igenom vad som är viktigt att veta och vad du ska göra om du blir sjuk, bestulen eller råkar ut för förseningar eller strejk på resan. På så sätt riskerar du inte onödiga utgifter och kan få rätt ersättning för det som har hänt.

Blir du akut sjuk eller allvarligt skadad behöver du direkt kontakta SOS International (+46-8-13 60 60) för att få veta vilken vårdgivare du ska vända dig till. Det är också hit du måste vända dig för att i förhand få kostnader godkända före en operation, omfattande vård eller större behandling (till exempel röntgen, inlagd på sjukhus eller fortsatt utredning efter akut besök).

Vid enklare skador kan du använda vår digitala tjänst Hitta sjukvård utomlands

Så här ska du göra om något händer dig på resan:

Allvarligare sjuk- eller olycksfall – kontakta alltid SOS international innan vård

Om du blir allvarligare sjuk eller skadad och behöver vård ska du kontakta SOS International direkt – innan du vänder dig till en vårdgivare.

Varför? Vi vill att du redan från början hamnar på en kvalitetssäkrad läkarmottagning och får nödvändig och skälig vård som vi kan ersätta. SOS International kan också snabbare lämna betalningsgaranti och ansvarar för att läkarvården granskas och betalas.

Om din hemresa behöver ändras ska SOS international även godkänna detta i förväg – och då är det viktigt att kontakten finns tidigt.

Kontakta vår samarbetspartner SOS international

SOS International
+46-8-13 60 60
Öppet dygnet runt

Vid lindrigare sjukdomar eller skador kan du använda vår digitala tjänst Hitta sjukvård utomlands

Varför? Genom att använda tjänsten kan du enkelt hitta läkarmottagningar själv. Tjänsten presenterar kvalitetssäkrade läkarmottagningar från vår larmcentral SOS International som ger dig rätt vård till rätt pris, minskad risk för överbehandling eller felbehandling.

I de fall SOS International inte har kvalitetssäkrade läkarmottagningar på ditt resmål uppmanas du via tjänsten att ringa direkt till SOS international för att bli hänvisad rätt.

Hitta sjukvård utomlands

Vid lindrigare sjukdom eller olycka om du är inom EU/ESS, Schweiz eller annat land som Sverige har konvention med

I dessa länder kan du använda ditt EU-kort från försäkringskassan om läkarmottagningen är ansluten till det allmänna sjukvårdssystemet i landet.

Varför? Med EU-kortet betalar du lika mycket för sjuk- och tandvård som landets invånare. I vissa länder är vård helt kostnadsfri eller mindre än reseskyddets självrisk på 1.800 kronor.

Har du sökt vård i ett EU-land och själv lagt ut för vårdkostnader, vänder du dig i första hand till Försäkringskassan för att få ersättning för dina vårdkostnader.

Vårdgivare ansluten till det allmänna sjukvårdssystemet

Hitta mer information på försäkringskassans webb och se vilka länder Sverige har konvention med. 

Mer om EU-kortet och de anslutna länderna

Ring SOS International så hjälper de dig att hitta en offentlig vårdgivare i det allmänna sjukvårdssystemet.

SOS International
+46-8-13 60 60
Öppet dygnet runt


Spara kvitton på egna utlägg

Se till att spara kvitton, fakturor och handlingar på egna utlägg för vård, mediciner och resor till och från vård.

Varför? Vi behöver underlag och medicinska handlingar för att göra en korrekt bedömning av din ersättning. Din läkare i Sverige kan också behöva den informationen för att ge dig rätt fortsatt vård.

Kontakta oss när du är hemma igen

Kontakta oss när du kommer hem igen så kan vi reda ut om du har rätt till ytterligare ersättning.

Varför? Har du haft egna utlägg så kan du få ersättning för vissa merkostnader. Om du varit intagen på sjukhus eller ordinerats sängläge av läkare kan vi lämna viss ersättning för outnyttjad resekostnad.

Anmäl skada

Kontakta oss när du kommer hem

0771-950 950

Öppet vardagar 9-17


Kontakta vår samarbetspartner SOS international

Ring SOS International så att de kan göra en bedömning.

Varför? Vi ersätter ändrad hemresa på grund av akut sjukdom eller olycksfall om en SOS international anser att du inte kan resa hem som planerat.

Vi ersätter merkostnaden som kan uppstå vid en ombokning, även för medförsäkrade som är med på resan.

Om en nära anhörig blir svårt sjuk eller skadad – eller en väsentlig egendomsskada inträffar hemma i Sverige – så kan vi i särskilda fall ersätta merkostnader för omedelbar hemresa.

Kontakta larmcentral

SOS International
+46-8-13 60 60
Öppet dygnet runt

Kontakta oss när du är hemma igen

Kontakta oss när du kommer hem igen så kan vi reda ut om du har rätt till ytterligare ersättning.

Varför? Har du haft egna utlägg för den ändrade hemresan så kan du få ersättning för vissa merkostnader och outnyttjad resekostnad.

Kontakta oss när du är hemma igen

0771-950 950

Öppet 09.00–17.00


Gör en polisanmälan direkt på plats

Kontakta den lokala polisen och gör en anmälan om vad som hänt.

Varför? Oavsett om ditt ärende utreds eller inte, så kommer vi behöva ett underlag på vad som hänt – så att vi kan ge dig rätt ersättning. Be därför även om en kopia på polisrapporten.

Ordna ett nytt pass

Om du råkat ut för ficktjuvar och ditt pass blivit stulet behöver du ett tillfälligt pass.

Varför? Du kommer troligen inte kunna resa vidare eller hem utan ditt pass. Vi kan ersätta merkostnader för att resa till och från ambassad eller konsulat och även kostnaden för ett tillfälligt pass. Du hittar din närmaste ambassad eller konsulat genom länken nedanför.

Sveriges ambassader

Kontakta flygbolag eller researrangör

Om dina flygbiljetter har stulits behöver du kontakta de som utfärdat dem.

Varför? Du måste själv arrangera och betala eventuella merkostnader vid stöld av resedokument eller om du missar hemresa på grund av stöld. Reseskyddet omfattar endast ändrade resor vid akut sjukdom och olycksfall.

Kontakta oss när du är hemma igen

Anmäl stölden till oss när du kommit hem med en lista på det som är stulet.

Varför? Vi kommer att behöva veta värde och ålder på de saker som har stulits för att kunna räkna ut rätt ersättning till dig.

Kontakta oss när du kommer hem

0771-950 950

Öppet 07.30–17.00

Intyg från flyg- eller resebolaget

Se till att du får intyg på varför resan eller bagaget är försenat och hur många timmar.

Varför? Intyget kommer att bli underlaget när vi räknar ut din ersättning.

Rättigheter och ersättningar vid förseningar (Konsumentverket)

Anmäl skadan till oss på Folksam

Du ska inte kontakta SOS International vid förseningar. Du gör din anmälan till oss direkt här på webben eller via telefon 0771-950 950.

Försenat bagage: Vid mer än åtta timmars bagageförsening lämnar vi ersättning med schablonbeloppet 500 kronor. Detta gäller inte vid hemresa. För varje påbörjad 24-timmarsperiod ersätter vi ytterligare 500 kronor, upp till 1.000 kr.

Försening vid strejk: Du måste ha lämnat hemorten före strejkvarslet för att få ersättning från försäkringen. Om du blir försenad i mer än åtta timmar på grund av strejk, lämnar vi ersättning med schablonbeloppet 500 kr för varje påbörjad 24-timmarsperiod, upp till 5 000 kronor. 

Personförsening: Ersättning vid personförsening ingår i tillägget Resklar och Hemförsäkring Stor. Om färdmedlet du ska åka med är försenat/inställt och du anländer mer än sex timmar för sent till planerade ankomstorten lämnar vi ersättning med schablonbeloppet 600 kronor. För var tolfte timme utöver det lämnar vi ytterligare 600 kronor och maximalt 5 000 kronor. 

Kontakta oss

+46-771-950 950

Öppet 07.30–17.00


Anmäl försening på resa via webben

Avboka resan hos researrangören

Kontakta din researrangör och ta reda på hur mycket av resekostnaden du eventuellt kan få tillbaka.

Varför? De flesta researrangörer betalar tillbaka hela eller vissa delar av resan beroende på hur tidigt den avbokas. Även flygskatten kan ibland återbetalas av flygbolaget.

Ordna ett läkarintyg

Träffa en läkare för att få ett intyg där det framgår varför läkaren avråder från din resa.

Varför? Enligt våra försäkringsvillkor så är det läkaren som ska avråda från resan och vi behöver även veta att resan inte bokats trots läkares avrådan.

Kontakta oss för att anmäla

Anmäl skadan till oss och uppge om du har något mer avbeställningsskydd.

Varför? Många har – ibland ovetandes – flera olika avbeställningsskydd, till exempel genom bankkortet du betalat resan med. I sådant fall kommer de olika bolagen att dela på kostnaden enligt en överenskommelse i försäkringsbranschen. Du kan inte få ersättning från flera bolag samtidigt, utan blir då återbetalningsskyldig.

Anmäl skada

Kontakta oss

+46-771-950 950

Öppet 07.30–17.00

Reseskyddet gäller med en självrisk på 1 800 kronor vid varje skadetillfälle. För rättsskydd är självrisken 20 procent av kostnaderna, lägst 1 800 kronor. Om du har vår Hemförsäkring Stor är självrisken i många fall halverad till 900 kronor.

Du betalar ingen självrisk vid:

  • Kostnader för resa till försäkrad som blir svårt sjuk i utlandet
  • Kostnader för hemtransport av avliden eller för begravning
  • Invaliditets- och dödsfallsersättning på grund av olycksfall
  • Resestartskydd – anslutning till missad resa
  • Strejker
  • Bagage- / resgodsförsening
  • Reseskada som ersätts av tillägget Resklar (som även ingår i Hemförsäkring Stor)

Fullständiga villkor

Här hittar du detaljerad information i villkoren för försäkringar med reseskydd, antingen som fullständigt villkor eller i en mer överskådlig broschyrform.

Reseskydd i Hemförsäkring, Resklar och Reseförsäkring

Villkor för alla tre typer av reseskydd kan hittas i Hem- och villaförsäkringsvillkoret. På följande sidor i villkoret hittar du rätt information beroende på vilken försäkring du har.

Vem försäkringen gäller för?
 
Sidan 5 från punkten A2 

Skydd genom hemförsäkringen

Sidan 13 från punkten A39

Tillägget Resklar – utökat reseskydd
Sidan 25 – ingår även i Hemförsäkring Stor

Reseförsäkring – borta mer än 45 dagar
Samma skydd som i hemförsäkring men mer än 45 dagar – sidan 13 från punkten A39

Fullständiga villkor hem- och villaförsäkring

Viktig och samlad information om hem- och villaförsäkringen

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna vi får vid sjukdom eller skador utomlands.

Reseskyddet gäller för dig som är försäkringstagare och alla andra som är skrivna på samma adress och delar hushåll med dig. Barn under 18 år som är skrivna på annan adress omfattas endast av din försäkring om annat reseskydd saknas.

Om du eller din medresenär (som försäkringen gäller för) blir sjuk eller skadad på resan kan du ha rätt till en ersättningsresa. Du kan få ersättning om du eller din medresenär ordineras vila på hotellrummet eller blir intagen på sjukhus mer än halva den planerade restiden. 

Om du själv eller din medresenär måste återvända hem, under resans första hälft, kan du få ersättning för vad resan har kostat. Hemresan ska godkännas i förväg av SOS International.   

Ersättningsresa ingår inte i det vanliga reseskyddet utan finns i Hemförsäkring Stor/tilläggsförsäkringen Resklar.

Reseskyddet i hemförsäkringen gäller vid akut sjukdom och olycksfall. Om du inte är stabil i din kroniska eller allvarliga sjukdom eller om du nyligen sökt vård eller behandlats kanske inte reseskyddet gäller för din diagnos på resan.

Eftersom det finns begränsningar i villkoret erbjuder vi våra kunder att göra en medicinsk förhandsbedömning för att få klara besked hur reseskyddet gäller på kommande resa.

Här har vi samlat mer information om vad som gäller om man är sjuk innan man åker på en resa.

Sjuk eller skadad innan resa

Avbeställningsskyddet ingår endast i tilläggsförsäkringen Resklar eller Hemförsäkring Stor. Det gäller om du, nära anhörig, resesällskapet eller resesällskapets nära anhörig drabbats av akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall. Det gäller också om din privata egendom förstörs till exempel genom en stor vattenskada eller brand i hus. Eller om ditt djur som är försäkrat i Folksam akut behöver veterinärvård efter att du har bokat resan.  

När du anmäler skada är det viktigt att få med läkarintyg, kvitton i original och resehandlingar med ut- och hemresedatum. Vid omfattande behandling vill vi även ha medicinska journaler för att kunna bedöma vilken ersättning som kan vara aktuell.

Om du har betalat för vårdkostnad i annat EU-land ska du först kontakta Försäkringskassan och ansöka om ersättning. Om du inte får tillbaka hela beloppet kan reseskyddet i hemförsäkringen ersätta den del som överstiger din självrisk.

EU-kortet ger rätt till offentlig vård och privat vård som är ansluten till det allmänna sjukvårdssystemet i landet. Det kan även ersätta tandvård och vård orsakad av kronisk sjukdom.

Hemförsäkringens reseskydd omfattar inte konkurser och kan inte ersätta förseningar, merkostnader för att komma iväg på planerad resa eller att ta sig hem under pågående resa. Avbeställningsskyddet i Resklar kan inte heller ersätta något då den endast omfattar akut sjukdom och olycksfall.

Vi hänvisar till Konsumentverket. Läs gärna på deras hemsida Hallå Konsument, där finns bra information om vad som gäller vid konkurs.

Försening vid strejk: Du måste ha lämnat hemorten före strejkvarslet för att få ersättning från försäkringen. Om du blir försenad i mer än åtta timmar på grund av strejk, lämnar vi ersättning med schablonbeloppet 500 kr för varje påbörjad 24-timmarsperiod, upp till 5 000 kronor.

Personförsening: Ersättning vid personförsening ingår i tillägget Resklar och Hemförsäkring Stor. Om färdmedlet du ska åka med är försenat/inställt och du anländer mer än sex timmar för sent till planerade ankomstorten lämnar vi ersättning med schablonbeloppet 600 kronor. För var tolfte timme utöver det lämnar vi ytterligare 600 kronor och maximalt 5 000 kronor.

Skulle du bli sjuk eller skada dig vid resa utanför Norden ska du kontakta SOS International eller oss för godkännande före en operation, omfattande vård eller större behandling (till exempel röntgen, inlagd på sjukhus eller fortsatt utredning efter akut besök). Annars riskerar du att gå miste om ersättning.

Sjukvårdssystemet i USA är både speciellt och kostsamt. Om du råkar ut för sjukdom eller skada ska du alltid kontakta SOS International direkt. De kan hänvisa dig till rätt vårdställe, Convenience Care Clinic eller Walk in Clinic om det inte är akut.

SOS International förhandlar oftast om priset direkt med sjukhuset (vilket är en lång process i USA), men fakturan skickas vanligen från ett externt bolag utanför sjukhuset. För att du ska slippa få fakturor hem och eventuella påminnelser måste SOS International se till att faktureringsadressen blir rätt från början.

Kontakta oss direkt på telefon 0771-950 950 om du trots allt får påminnelser och känner dig osäker.

Vi utfärdar tillsvidare inte försäkringsintyg för resa till Ryssland och Belarus. Om du vill beställa försäkringsintyg för resa till Kuba - ring oss på 0771-950 950.

Digital läkarkontakt täcks inte av försäkringen. Om du är på resa och blir sjuk eller skadad ska du besöka en opartisk behörig läkare på vistelseorten. Läkaren ska ordinera vilken behandling som är nödvändig och medicinskt motiverad.

Om du behöver avboka din resa på grund av medicinska skäl kan du använda digital läkarkontakt eller besöka en opartisk behörig läkare på hemorten. Läkaren behöver skriva ett läkarintyg där en avrådan från att resa på grund av medicinska skäl måste framgå.

Det är alltid bra att förbereda sig om du ska ut och resa. På vår sida kan du få tips om vad du behöver tänka på inför resan.

Tips inför resan

När du reser utomlands ska du ha med dig ett resebevis. Det visar att du har en försäkring om något skulle hända. Där hittar du även våra kontaktuppgifter till vår samarbetspartner SOS international. Du skapar ett personligt resebevis genom att logga in på Mina sidor, och klicka på din hemförsäkring.


Saknar du hemförsäkring? Ring oss på 0771-950 950 så hjälper vi dig!

Om du ska åka till något av följande länder så behöver du ha ett grönt kort: Albanien, Azerbajdzan, Belarus, Iran, Israel, Marocko, Moldavien, Nordmakedonien, Ryssland, Tunisien, Turkiet och Ukraina. Du kan beställa ett grönt kort här

Hemförsäkringens reseskydd gäller för dig som är gravid och barnet i magen om ni råkar ut för en akut sjukdom eller olycksfall under resan.

Eftersom normal graviditet inte ses som akut sjukdom eller olycksfall så omfattas inte kostnader för rutinkontroller eller förlossning med ett normalt händelseförlopp. Tänk också på att försäkringen inte gäller för vårdbehov som du redan hade när resan började eller för sjukdom eller symptom som du sökt vård för de senaste tre månaderna innan avresan.

Avbeställningsskyddet i tillägget Resklar gäller inte om skälet är att du inte längre vill åka på resan eller till vissa destinationer för att du är gravid.

Om det inträffat en naturkatastrof, smittspridning eller terrorhandling utomlands ersätter vi nödvändiga och skäliga kostnader för att ta du ska kunna ta dig tillbaka till Sverige. Maxersättning är 10 000 kronor. Vi ersätter inte förebyggande evakuering.

Våra försäkringar med reseskydd

Genom länkarna nedan kan du läsa mer om våra hemförsäkringar med reseskydd, tillägget Resklar (som också ingår i Hemförsäkring Stor) och Reseförsäkring – som du behöver om du ska vara bort längre än 45 dagar.