Till innehållTill navigering
Sök
Sök
två barn som sitter i en baklucka medan föräldrarna packar bilen

Anmäl avbokad eller avbruten resa

Om du måste avboka, boka om eller avbryta din resa.

Innan du gör din anmälan

  • Samla ihop information som styrker din händelse

    Information som läkarintyg och bekräftelse på av- eller ombokning.

  • Leta upp underlag på betalningen

    Underlag som bokningsbekräftelse där kostnad per person framgår, samt kontoutdrag med kortnummer – om resan betalats med kort.

  • Avboka eller omboka så fort du kan

    Ibland kan ersättningen från arrangören bli mindre ju längre du väntar med att avboka eller omboka. Om du inte gör det omgående kan din ersättning från oss minska.

Anmäl skada

Så gäller din försäkring

Hemförsäkring Stor och tilläggsförsäkringen Resklar ger ersättning om du måste boka av eller boka om resan – det gäller också om din hund, katt eller häst som är försäkrad i Folksam behöver veterinärvård. För att få ersättning behöver du visa läkarintyg som avråder från din resa eller motsvarande intyg från veterinär som styrker det som har hänt.

Hemförsäkring Bas, Mellan och Stor samt tilläggsförsäkringen Resklar kan ge ersättning om du avbryter din påbörjade resa för att du eller en nära anhörig drabbats av akut sjukdom, olycksfall, skada eller dödsfall, eller för att din privata egendom råkar ut för allvarlig skada.

Så ersätter vi dig

Vi ersätter dina resekostnader som inte betalas tillbaka av rese-arrangören eller flygbolaget med upp till 40 000 kronor per person. Till exempel kostnader för boende, färdmedel till resmålet och betalda utflykter.

Du får ersättning för ombokningskostnaden med högst den kostnad som en avbokning hade kostat.

Vi ersätter dina merkostnader för till exempel nya flygbiljetter eller annat färdmedel samt outnyttjade resekostnader för de dagar av resan som du missar. För att kunna få ersättning är det viktigt att du avbryter resan snarast.

Vid avbokad eller ombokad resa betalar du ingen självrisk.

Vid avbruten resa betalar du en självrisk på 900 kronor om du har Hemförsäkring Stor, annars 1800 kronor.

Ersätts inte vid av- eller ombokad resa

Om du dröjt med avbokningen för att invänta att du blir frisk.

Om du avbokar resan på grund av sjukdom eller olycksfall som du sökt vård för innan resan bokades.

Om du hyrt boendet privat utan skriftligt hyreskontrakt med hyresvillkor.

Om du avbokar för att Utrikesdepartementet avråder från resor till resmålet.

Om du avbokar eller ombokar flera gånger på grund av samma sjukdom eller diagnos.

Ersätts inte vid avbruten resa

Återresa tillbaka till resmålet.

Hemresan, om den inte är förbokad.

Som nära anhörig menar vi make, maka, sambo, barn, barnbarn, syskon, föräldrar, mor-, far- och svärföräldrar samt svärson och svärdotter. Hit räknas också en person som har vårdnad om någon inom den kretsen.