Till innehållTill navigering
Sök
Sök
Vanliga frågor

Anmäl skada på resa

Här kan du anmäla skada på resa, exempelvis försenat eller försvunnet bagage, eller om du drabbats av sjukdom eller olycksfall.

Försenat bagage

Om ditt bagage har blivit försenat på resan.

Försening på resan

Om du blir försenad till ditt resmål eller missar ditt färdmedel.

Försvunnet, skadat bagage

Om ditt bagage har försvunnit eller skadats på resan.

Sjukdom olycksfall på resan

Om du blir sjuk, skadar dig eller får akuta tandproblem under resan.

Ändrad resa

Om du måste boka av, boka om eller avbryta din resa.