Till innehållTill navigering
Sök
Sök
barn som ritar på ett gipsat ben

Sjukdom eller olycksfall på resan

Om du har skadat dig, blivit sjuk eller fått akuta tandproblem på resan.

Innan du gör din anmälan

 • Kontakta SOS International

  Vid akut eller allvarlig olycka som kräver flera läkarbesök, anmäl skadan till SOS International. Öppet dygnet runt, telefonnummer +46-8 13 60 60.

  Anmäl din skada till SOS International

 • Uppsök läkare för enklare vård

  För vård som kräver enstaka läkarbesök, sök i första hand upp en av våra rekommenderade vårdgivare och spara alla kvitton. Du hittar dem via vår karttjänst:

  Hitta vårdgivare utomlands

 • Ansök om ersättning hos Försäkringskassan

  Om du har fått vård i ett EU/EES-land, ansök i första hand om ersättning från Försäkringskassan.

  Ansök om ersättning från Försäkringskassan

 • Då anmäler du till Folksam

  Om du fått vård utanför EU/EES, fått enklare vård men inte kontaktat SOS International och/eller inte fått ersättning från Försäkringskassan ska du anmäla din skada till oss. Samla ihop kvitton, resehandlingar och vårdinformation så kan vi hjälpa dig snabbare.

Anmäl olycksfall

Så gäller din försäkring

Ersättning vid olycksfall och sjukdom

Hemförsäkringen Bas, Mellan, Stor kan ge dig ersättning om du blir akut sjuk, råkar ut för ett olycksfall eller akuta tandproblem. Ersättningen gäller nödvändiga och skäliga kostnader för vård, medicin, lokala vårdresor och medicinsk hemtransport.

Vi ersätter nödvändiga och skäliga kostnader. Vid resa utanför Norden ska du kontakta oss eller SOS International för godkännande före operation, omfattande vård eller behandling (till exempel vid röntgen, om du blir inlagd på sjukhus eller vid behov av fortsatt utredning efter akut läkarbesök).

Vi ersätter outnyttjad resekostnad om du är intagen på sjukhus eller om läkare på plats skriftligen har ordinerat dig vila inomhus och det är medicinskt motiverat.

Saknar du ordination om vila inomhus, men diagnos framgår på läkarintyget kan vi ersätta outnyttjad resekostnad utifrån villkorets schablonersättning.

Vid enklare skador och om du inte har kontaktat SOS International.

Bifoga underlag för handläggning:

Resehandlingar som visar datum för resan och kostnad per person

Om du av medicinska skäl inte kan resa hem som planerat eller behöver ändra boende ska det godkännas av SOS International i förväg.

Anmäl skadan skadan till SOS International:

Telefonnummer +46-8-13 60 60

Öppet dygnet runt

Anmäl skada till SOS International

Vi ersätter endast en tillfällig (provisorisk) behandling på resmålet med max 3000 kr för att bli av med akut smärta och problem.

Vi kan ersätta fortsatt skälig och nödvändig tandvård vid olycksfall när du är tillbaka i Sverige i längst tre år.

Om du drabbas av akuta tandbesvär kan du bara få ersättning om du går regelbundet till tandläkaren och inte har eftersatt underhåll.

 • Förstörd semester på grund av att syftet med resan försämrats, t ex inte kunnat sola, bada eller åka skidor.
 • Omfattande vård som inte är godkänd av SOS International eller Folksam i förväg.
 • Försämring av ditt hälsotillstånd som du sökt vård eller behandling för de senaste tre månaderna innan avresa.
 • Tandvård om du har eftersatt underhåll.

Du hittar mer information om begränsningar i Reseskyddet i ditt försäkringsvillkor under punkt A50.